Olympijská medailistka v 2. ZŠ Holešov

Do povědomí veřejnosti se dostávají informace o stále větším množství dětí v České republice, které mají problémy s nadbytečnými kilogramy. Podle odborníků každé třetí dítě trpí nadváhou a panuje shoda na tom, že za tloustnutí dětí může hlavně absence pohybu a špatné stravovací návyky.
Olympijští vítězové, Robert Změlík a Roman Šebrle, byli iniciátory atraktivního pohybového programu s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV, jehož cílem je právě podpora a motivace dětí ke zlepšování vlastních výkonů i fyzické kondice, zvyšování osobní aktivity, ale zasahuje i do oblasti prevence sociálně patologických jevů – drogové závislosti, záškoláctví, vandalismu, gamblerství, násilí.
Tento celostátní tělovýchovný projekt nám přijela blíže představit paní Šárka Kašpárková, atletka, bronzová medailistka z OH v Atlantě v roce 1996, mistryně světa z roku 1997, kterou doprovázel její partner a trenér, pan Michal Pogány.  Během besedy nás seznámila se svými sportovními začátky, atletickými úspěchy, ale také nás nechala trochu nahlédnout do svého soukromí.
V rámci velmi příjemného posezení si mohli svou kondici a dovednosti ve skocích přes švihadlo vyzkoušet i někteří žáci spolu s paní učitelkou.
I my se rádi zapojíme do zmiňovaného projektu, abychom dali podnět co největšímu počtu dívek a chlapců ke sportovním začátkům.

Mgr. Helena Moravčíková

Fotografie z vystoupení.

 Vystoupení Šárky Kašpárkové