Výukový program ve Vlastivědném muzeu

Dne  6. 2. 2014 se uskutečnila  celodenní  exkurze pro 6. a 7. ročník  s výukovým programem ve Vlastivědném muzeu  v Olomouci. Program  probíhal od 10 hodin a  měl 2 části. Ta první probíhala v přírodovědné expozici, kde žáci se mohli seznámit s přírodnimi poměry v různých ekosystémech, od nížin v okolí Olomouce přes hornaté prostředí Nízkého Jeseníku až po vysokohorský terén. Prohlédli si také obrovské množství sbírkových předmětů z oboru mineralogie, geologie, zoologie, paleontologie a botaniky.
Druhá část exkurze se jmenovala ,, Kam dohlédne Horovo oko,, a přibližovala žákům jednu z nejstarších a největších civilizací starověku – EGYPT. Poklady starého Egypta pocházejí se sbírek arcivévody J. F. Habsburského. Na vlastní oči tak mohly děti vidět  množství předmětů spojené s touto dobou : mumie,  amulety, hračky , nádoby atd.  Výukový interaktivní  program probíhal ve skupinkách , kde žáci pracovali s pracovními papíry, kam doplňovali své poznatky. Zkoušeli si také přeložit staroegyptsý text. Exkurze i prohlídka náměstí Olomouce se všem moc líbila.

Vlastivědné muzeum