Vzdělávací program Krakov – Osvětim

Vzdělávací program Krakov – Osvětim

Ve středu 28. 5. 2014 se žáci deváté třídy zúčastnili vzdělávacího programu Osvětim – Krakov. Na prohlídku koncentračního tábora se těšili. Byli plni očekávání, ale i obav. Téměř třiapůlhodinová prohlídka Auschwitz-Birkenau, jak se komplex koncentračních táborů nazývá, byla pro každého z nich nepředstavitelným emocionálním zážitkem. Procházeli části vyhlazovacího tábora s velkým respektem, mlčky a s poutavým povídáním paní průvodkyně o tom, jaké hrůzy byly páchány v tomto největším nacistickém vyhlazovacím táboře. Teprve na tomto místě si uvědomili, jaký strach, bezmoc, beznaděj a utrpení pociťovali ti, kteří zde zbytečně přišli o své životy.

Návštěva koncentračního tábora jistě zanechala v každém z nich silnou vzpomínku. V druhé části programu navštívili historické město Krakov. Prohlédli si Wawelské návrší s hradem, katedrálou a hrobkou polských králů. Poté dorazili na největší středověké náměstí v Evropě – Rynek Glowny. V samém středu náměstí navštívili Sukenici – bývalou tržnici a zhlédli další významné památky gotickou Radniční věž, Mariánský kostel či barokní Kostel sv. Vojtěcha.