Vydělávací program pro 8. třídu

Ve středu 22. května proběhl vzdělávací program, který trval dvě vyučovací hodiny. Program byl zaměřený na sluchově postižené, jejich každodenní trable i „vtipné“ příhody a také na to, jak bychom měli s těmito lidmi komunikovat.

Program vedla paní ředitelka Drahomíra Kunčarová z poradenského centra pro sluchově postižené v Kroměříži, která je sama neslyšící. Měla s sebou svého zástupce, který je rovněž sluchově postižený. Byli jsme tedy v první řadě seznámeni s tím, jak vlastně sluchově postižení žijí, jak se v různých situacích chovají a co zažívají za příhody a co jim pomáhá. Podívali jsme se na naslouchadla, o kterých jsme se dozvěděli základní informace a mohli jsme si je ohmatat a podívat se na ně. Zástupce paní ředitelky nám ukázal pomůcky sluchově postižených a předvedl nám ukázku znakové řeči, kterou jsme si poté také zkusili – ukázali jsme znakovou řečí své jméno, což bylo velmi zábavné. Další hra byla taková, že jsme šli po jednom k tabuli a přečetli jsme si na papíru, co jsme měli předvést pantomimou těla, nebo ústy.

Tyto dvě hodiny byly velmi zábavné a hlavně poučné, moc se nám líbily.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 8. TŘÍDU