Začíná nejkrásnější období v roce

Najde se skutečně jen málo lidí, kteří se na vánoční svátky netěší. Vánoce nejsou jen svátky míru a pohody, ale také pomáhají sbližovat osoby a narovnávat pošramocené mezilidské vztahy.
Vánoční svátky mají původ dávno před vznikem křesťanství, ještě v pohanských dobách, kdy lidé oslavovali zimní slunovrat. Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každým rokem opětovně rodí. Noc z 24. na 25. prosince pokládali za dobu zrození boha Slunce. Vypozorovali totiž, že Slunce po této noci stoupá na obzoru denně výš a výš. Tajemný jev si vysvětlovali jako vzrůst nově narozeného slunečního dítěte. Proto tato a další noci byly odedávna považovány za „svaté noci“.

vanoce
Krásné a především klidné prožití vánočních svátků a do roku 2013 plno spokojenosti a Božího požehnání srdečně přeje celá 2. ZŠ Holešov.