Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2014 v 7.55 hodin

začátek školy web

Konec vyučování prvního školního dne bude v 9.35 hodin pro všechny třídy

(1. ročník dle potřeby).