Zaměstnanci

Vedoucí pracovníci:

Ředitelka školy: Mgr. Helena Moravčíková
(helena.moravcikova@zshol.cz)
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Hlobilová
(hana.hlobilova@zshol.cz)

Třídní učitelé:

třída třídní učitel e-mail učitele
 1. A
Mgr. Kateřina Zacharová katerina.zacharova@zshol.cz
 2. A Mgr. Andrea Krejčí andrea.krejci@zshol.cz
 3. A Mgr. Jitka Dvořáková jitka.dvorakova@zshol.cz
 4. A Mgr. Jitka Nedbalová jitka.nedbalova@zshol.cz
 5. A Mgr. Zuzana Machálková zuzana.machalkova@zshol.cz
 6. A Mgr. Tamara Košatová tamara.kosatova@zshol.cz
 7. A Mgr. Soňa Tomčíková sona.tomcikova@zshol.cz
 8. A Mgr. Lenka Janská lenka.janska@zshol.cz
 9. A Mgr. Lucie Dvorníková lucie.dvornikova@zshol.cz


Ostatní učitelé:

učitel e-mail učitele
Mgr. Helena Moravčíková helena.moravcikova@zshol.cz
Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova@zshol.cz
Ing. Petr Pokorný petr.pokorny@zshol.cz
Mgr. Rudolf Fuksa rudolf.fuksa@zshol.cz
Mgr. Helena Stoklasová helena.stoklasova@zshol.cz
Miroslav Páleník miroslav.palenik@zshol.cz

Asistenti pedagoga:

Petra Křížková Dis. petra.krizkova@zshol.cz
Renata Mlčáková renata.mlcakova@zshol.cz
Ilona Gregorová ilona.gregorova@zshol.cz
Kateřina Konečná DiS. katerina.konecna@zshol.cz

Výchovní zaměstnanci:

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Dvorníková
(lucie.dvornikova@zshol.cz)
Metodik prevence: Mgr. Hana Hlobilová
(hana.hlobilova@zshol.cz)
Vedoucí vychovatelka: Eva Manová
(eva.manova@zshol.cz)
Vychovatelka: Bc. Alena Drápalová
(alena.drapalova@zshol.cz)
   


Správní zaměstnanci:

Administrativa: Mgr. Andrea Kubálková
(andrea.kubalkova@zshol.cz)
Účetní: Radka Jurčáková Műllerová
(radka.jurcakova@zshol.cz)
Školník: Petr Kojecký (petr.kojecky@zshol.cz)
Uklizečka: Kateřina Fišerová
Uklízečka: Marcela Šeďová
Uklízečka: Růžena Houdková