Zápis dětí do 1. ročníku

Koná se v pátek 10. 2. 2012 od 12.00 do 17.00 hodin v budově školy.

Doklady potřebné k zápisu:   

– občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

– rodný list dítěte.

K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které se narodilo od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007  (pro děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 je nutné doložit vyjádření pedagogicko psychologické poradny a pro děti narozené od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 je nutné doložit vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře).

Současně se zápisem do 1. ročníku proběhne i zápis do školní družiny.

Obvod 2. Základní školy Holešov určený městem Holešov pro zápis dětí do 1. ročníku dle ulic:

Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého, Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

Další informace ohledně zápisu poskytneme na telefonním čísle 573 396 019 nebo prostřednicvím e-mailu info@zshol.cz.