Zápis do prvního ročníku základních škol v Holešově

pro školní rok 2014/2015 se koná:

v pátek 7. 2. 2014 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2008.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.

Doporučení:
Doklady k zápisu:

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin.

Informace k odkladu povinné školní docházky

Jak poznáte, zda je Vaše dítě zralé pro školní docházku

Zápis do 1. třídy