ZÁPIS do prvního ročníku základních škol

Město Holešov

ZÁPIS

do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 2011/2012 se koná v pátek 11. 2. 2011 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2005.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006.

 

Doporučení:

Doklady vhodné k zápisu:   

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody určeny takto:

1.  Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)

Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větráku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větrák, Zlínská. Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2.  Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)

Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3.  Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)

6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní. Místní část: Količín

Ve školním roce 2011-2012 bude opět otevřena při 3. Základní škole Holešov 1. třída pro děti s vadami řeči.

Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin.


Holešov, leden 2011


Mgr. Rudolf Seifert
místostarosta města