Zlínský vorvaň 2012

Ve středu 14. listopadu se žáci naší školy zúčastnili soutěže v netradičních disciplínách nazvané Zlínský vorvaň.

Motto této soutěže:
Vorvaň není v našich končinách zvířetem příliš obvyklým, ale jako symbol naší soutěže je více než vhodný. Vorvaň patří do řádu velryb, které se ve volné přírodě pohybují v mnohačlenných hejnech. Není to tedy v žádném případě tvor samotářský. Navíc se u něj projevuje silné sociální cítění. Mezi lovci velryb koluje mnoho historek o tom, jak se ve chvílích ohrožení jejich oběti pokoušely jedna druhé pomoci. Zejména vorvani často místo snahy o útěk pomáhali harpunovaným kusům udržet se nad hladinou a snažili se je zachránit i za cenu vlastního života. Není nic neobvyklého, když vůdce stáda obětuje sám sebe, aby ostatní mohli uniknout. Vorvaň se tak stal ideálním maskotem celého soutěžního klání, protože by nám všem mohl být pro své vlastnosti vzorem.
 

 Zlínský vorvaň