Den otevřených dveří a vánoční dílničky v 2. Základní škole Holešov

Každoročně je předvánoční čas v naší škole spojován s vánočními dílničkami pro rodiče a děti. Letos se uskutečnily v prvním adventním týdnu. Mimo společné tvoření ozdob na stromeček, svátečních přání, andílků z papíru i keramiky, děti z pěveckého sboru vystoupily s pásmem koled.

Atmosféru blížících se Vánoc také umocnila vůně perníčků, které si návštěvníci mohli nazdobit cukrovou polevou a vyzkoušet tak své výtvarné umění.  

Po soumraku patřila černá půlhodinka našim loutkohercům a jejich tajůplnému příběhu z Vesmíru.

Děkujeme všem, kteří si na nás udělali čas a přišli se za námi podívat….. No a příští rok zase na viděnou!!! 🙂

Sbírka „Krabice od bot“ aneb nejsme lhostejní

  1. Základní škola Holešov ve spolupráci s knihovnou v Hulíně letos podpoří již tradiční projekt „Krabice od bot.“ Co tento projekt obnáší? Každá třída naplní krabici od bot drobnými dárky pro jednu konkrétní dívku nebo jednoho konkrétního chlapce. Sbírka má za cíl potěšit na Vánoce malé i velké děti z chudších rodin nebo děti, které žádnou rodinu nemají.

Knihovna Hulín věnuje dárkové krabice Charitě sv. Anežky TSR, Azylovému domu pro matky s dětmi v tísni Kojetín, Azylovému domu pro matky s dětmi Kroměříž, Dětskému domovu Kroměříž. Plnit krabici bude každá třída od 28. 11. 2018 do 7. 12. 2018, pak krabice odevzdáme na sběrném místě v knihovně v Hulíně odkud poputuje do některého ze zmíněných zařízení.

Věříme, že dětem naše dárky udělají radost a my sami budeme potěšeni z toho, že jsme mohli obdarovat potřebné.

Příjemné adventní období všem!!!

Den Slabikáře

V předchozích dnech se naši prvňáčci společně rozloučili s Živou abecedou a dne 23.11. se těšili na slavnostní předání Slabikáře. V den předání žáci ukázali, co všechno se za tři měsíce již naučili.

Motivací pro ně bylo pirátské téma, které je provází celým školním rokem. Na jedné lodi táhnou za jeden provaz a učí se poznávat nové věci. Děti krásně přečetly písmena, slabiky, slova i krátké věty.

Po zdolání všech úkolů museli všichni složit slib a přísahat svým otiskem. Vše se jim podařilo na jedničku. Odměnou dětem byl vytoužený Slabikář, který jim předali jejich „Andělé strážní“, žáci 9.A.

Závěrečným překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a já věřím, že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.

Mgr. Andrea Krejčí

Exkurze – VIDA Brno

V pondělí dne 5.11. jsme s žáky sedmé a osmé třídy navštívili Vidu, zábavně vědecké centrum v Brně. Náhodně tato exkurze vyšla na Týden vědy a techniky.

S žáky ze sedmého ročníku jsme exkurzi zahájili prací v laboratoři. Pracovali jsme se světelným mikroskopem a dalšími laboratorními pomůckami. Mikroskopem jsme si posvítili, jak vypadá blecha, šupina od ryby, rostlinný stonek nebo krev. Sami jsme si později mohli prozkoumávat slupku nebo dužinu rajčete a brambory. Na závěr jsme si zkusili vyrobit mikroskop z dřevotřísky, plastu a použili jsme čočku od mobilního fotoaparátu. Tento mikroskop jsme dostali do školy jako dárek.

V druhé polovině exkurze jsme si procházeli celé centrum. Expozice se rozdělovaly na planetu, civilizaci, člověka a mikrosvět. Nejvíce žáky bavil 3G letecký simulátor a zkouška moderování počasí. Celá exkurze se nám moc líbila a s novými zážitky a úsměvem na tváři jsme se vraceli domů.

   

 

Kam po základní škole?

S touto otázkou se v současné době potýká řada žáků devátého ročníku a jejich rodičů.

Volba vhodné střední školy není jednoduchá, a proto je užitečné vědět, jak to funguje v praxi, a které profese jsou žádané v místních firmách. Okresní hospodářská komora Kroměříž pro naše žáky zrealizovala dvě velmi pěkné prohlídky firem z bezprostředního okolí Holešova. Tímto děkujeme za spolupráci s naší školou, rovněž velké poděkování patří průvodcům v obou firmách.

Mgr. Hana Hlobilová

Exkurze do TOSu a Pilany Hulín pohledem žáků

 Ve středu 14.11 jsme byli na exkurzi ve firmách Pilana a TOS HULÍN.

Ve firmě Pilana knifes se vyrábí průmyslové nože do různých dalších strojů např.: do drtiče pneumatik, kráječe dýh. Ve firmě nám ukázali činnost CNC strojů, kalírnu na zlepšení vlastností kovů. Také jsme se dozvěděli o tom, z jakých oboru přijímají zaměstnance, a to z mnoha strojních, ale přijímali zaměstnance i bez střední školy, ale tím pádem s nejnižší mzdou.

Ve firmě TOS HULÍN se oproti Pilaně vyrábí celé obráběcí stroje: svislé soustruhy a obráběcí centra, které rozváží do 60 zemích světa. Dozvěděli jsme se, že nyní dělají zakázku pro leteckou firmu v Číně. Je pravda, že letecký motor je pěkně velký kousek, který na běžném soustruhu nevyrobíte.                                                                                                                

Provázel nás programátor CNC strojů, který nám řekl o výhodách práce ve zdejší firmě: např.: pružná pracovní doba, dvousměnný provoz. Sdělil nám také, že mnoho ze zaměstnanců jsou autotronikové , kteří navštěvovali COPT Kroměříž.

Petr Chvátal,  Jan Sklenář

Opičák roku 2018

V pátek 16. listopadu se děti ze školní družiny utkaly v soutěži o nejrychlejšího opičáka roku 2018. Jejich úkolem bylo zdolat nelehkou opičí dráhu za co nejkratší časový limit. Všechny děti braly soutěž velmi zodpovědně a snažily se, jak nejlépe dovedly. Někomu dělalo problém vylézt na překážku, jinému zase chůze na chůdách, ale do cíle se nakonec dostali všichni. Úžasná atmosféra byla podtržena bujarým povzbuzováním, které nás přesvědčilo, že děti jsou přející nejen sobě, ale i svým kamarádům.

A jak to dopadlo?

  1. místo: Odstrčilík Květoslav
  2. místo: Dědičík Vojtěch
  3. místo: Přikryl Jiří    

Oslava svátků v 2. A

Na přelomu října a listopadu jsme si s dětmi v 2. A připomněli dva svátky. První, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích – Halloween. A druhý svátek, který je věnován uctění památky zesnulých.

O Halloweenu jsme si s dětmi povídali v hodině anglického jazyka. Vymalovali jsme si dýni a naučili se tradiční pořekadlo koledníků. Protože k tomuto svátku patří strašidelné kostýmy, duchové, čarodějnice…vyrobili jsme s žáky v pracovních činnostech malá strašidýlka ve formě antistresových  míčků. Tihle vytvoření tvorečkové nás budou dále provázet při práci v hodinách psaní a budou nám pomáhat uvolňovat ruku. Odměnou za práci pro nás byl halloweenský balíček popcornu, který pro nás připravila spolužačka Monička. (Moc děkujeme)

Zaměřili jsme se také na datum 2. listopadu. Pověděli jsme si, čím je pro nás tento den tak význačný. Celé povídání jsme ukončili procházkou na holešovský hřbitov, kde jsme zapálili svíčku u kříže a na hrobě Drásala.

Mgr. Kateřina Zacharová