Chcete pro své dítě to nejlepší?

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 23. 4. 2019 v 17, 00 přímo ve škole, na které se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, 603726030

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

Ukázkové hodiny na I. stupni

7. 3. 2019 a 14. 3. 2019  (7.55 – 10.40)

časový rozpis výuky

 1. hodina 7.55 –   8.40
 2.
hodina 8.50 –   9.35
 3.
hodina 9.55 – 10.40

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste byli na Vámi zvolené vyučovací hodině ve třídě vždy na začátku, a umožnili tak nerušený průběh ukázkových bloků.

1. A Český jazyk (1. + 2. h) My jsme žáci prvňáčci, ve škole máme legraci. Stačí nám jen chvilenka na ta všechna písmenka.
Matematika (3. h) Plus a mínus, to je hraní, žádné těžké počítání. S číslicemi kouzlíme, výsledek hned povíme. Přijďte mezi nás, strávit pěkný čas.
2. A Český jazyk (1. h) Přijďte se k nám podívat, vše se budeme snažit ukázat. Rádi Vás uvidíme ve čtvrtek v naší třídě!
Matematika (2. h) My jsme žáci 2. A, učí nás Zacharová, šikovní jsme velice, učíme se číslice.
Anglický jazyk (3. h) Angličtina, ta je fajn, trávíme s ní rádi time. Písničky i slovíčka, to je pro nás hračička.
3. A Český jazyk (1. h) Třetí třída – devět let, radost na nás pohledět, český jazyk – všechna íčka, vlezou se nám do malíčka.
Anglický jazyk (2. h)  
Matematika (3. h) Chcete umět násobit? Přijďte s námi závodit! Nebojte se, žádné strachy, přijďte mezi nás, naučíme to i vás.

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy, rodiče, máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme čtvrtým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.


Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2019 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30 – 16:30
22. 1.
12. 2.
26. 3.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Svátek poezie

Dne 7.3.2019 se konal v TYMY Holešov Svátek poezie, jehož se zúčastnily i naše žákyně (Monika Mlčáková, Lada Vaňharová, Tereza Mlčáková, Eliška Chvátalová, Barbora Režná, Vendula Gregorová, Barbora Němečková, Hana Vaňharová a Alexandra Šatalin). Děvčata krásně recitovala a umístila se. Zazněly například básně Na břehu řeky Svratky (Vítězslav Nezval), Velká žízeň (Jana Čapková) či O chytré selce (Ljuba Štíplová).

Žákyně z 9. A Alexandra Šatalin se umístila na 1. místě ve své kategorii, na 2. místě se umístila Tereza Mlčáková (5. A) a 3. místo si ze svých kategorií odnesly Monika Mlčáková (2. A) a Eliška Chvátalová (6.A). Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.