Závěrečné zkoušky na dopravním hřišti

Po průběžné celoroční přípravě přišel den, kdy měli žáci 4. A dokázat své znalosti dopravních předpisů a předvést své jízdní dovednosti. V pondělí 29. dubna 18 žáků ze 4. A skládalo závěrečné zkoušky na dopravním hřišti v Kroměříži. Pod vedením zkušeného instruktora vyplnili velmi náročné testy a po příchodu dvou strážníků vykonali i praktické jízdy. Při konečném zhodnocení všech výkonů byli žáci opětovně poučeni o důležitosti těchto znalostí a dovedností, které se jim budou hodit celý život. Z případných chyb a provinění při jízdě se žáci jistě poučili a přispěli tím k větší bezpečnosti na silnici.

Den Země

Ve středu 24. dubna se žáci 4. A zúčastnili ekologické akce Den Země konané volnočasovým sdružením Tymy. V zámecké zahradě pro ně byla nachystaná různá stanoviště, na některých prověřovali své znalosti o přírodě, na jiných zase svou obratnost. Hned první stanoviště žáky naprosto nadchlo, jednalo se o ukázku výcviku služebních psů, např. jak se cvičí pro zadržení pachatele. Další vlnu nadšení vyvolaly lanové aktivity a lukostřelba, na kterých si každý žák vyzkoušel své dovednosti. Na úplný závěr na žáky čekalo bubenické vystoupení, avšak vystupujícími bubeníky byli oni sami. Pod vedením dvou zkušených bubeníků se ihned vcítili do rytmu a nechali se zcela pohltit dunivými tóny. Žákům se akce velmi líbila a věříme, že si z ní odnesli nové zkušenosti a poznatky.

no images were found

Mc Donald’s Cup

V pátek dne 26.4. 2019 jsme se s žáky z prvního stupně zúčastnili již tradičního Mc Donald’s Cupu. Fotbalový turnaj se konal v Kostelci u Holešova. Počasí nám ten den moc přálo, byl krásný slunečný den.  Po příjezdu do Kostelce se chlapci s chutí rozběhli na hřiště. Po celé sportovní dopoledne měli žáci zajištěný pitný režim. Organizace pořadatelů byla výborná. Přestože jsme neskončili na stupních vítězů, každý z hráčů si odvezl sladkou odměnu. Žáci byli spokojeni a příští rok se chtějí turnaje opět zúčastnit.

Výchovně-vzdělávací program Osvětim

V pondělí, 29. dubna, se žáci 9. třídy zúčastnili jednodenního vzdělávacího zájezdu do polské Osvětimi.

S česky mluvícími průvodci jsme nejprve navštívili koncentrační tábor v Osvětimi, poté jsme se přesunuli do Birkenau –Březinky, kde jsme prošli místa spojená s nejtragičtějšími událostmi druhé světové války.

Na místě bývalého vyhlazovacího tábora jsme viděli bloky , ve kterých za těžkých podmínek žili vězni. Ve studeném a deštivém počasí jsme se snažili vžít do situace vězňů, kteří zde za války bojovali o přežití. Určitě to byl pro všechny výjimečný zážitek, ze kterého vychází naše přesvědčení, že nic podobného se už nikdy nesmí opakovat.