Proslov na slavnostním rozloučení s 9.A na zámku

Vážená paní ředitelko, milí spolužáci, vážení učitelé a hlavně drazí rodiče,

dnes jsme se tu setkali, abychom se rozloučili a zavzpomínali. Těch devět let na základní škole nám dalo hodně. Učitelé nás toho hodně naučili. Ze začátku to bylo jen čtení, psaní a počítání. A později věci jako kótování, grafické znázornění, sacharidy a spousta dalších znalostí, které v životě nejspíš k ničemu nebudou. Ale určitě si paní učitelky a páni učitelé zasloužíte naši vděčnost a poděkování za to, kolik úsilí a trpělivosti jste nám obětovali.

Také bych chtěla poděkovat svým spolužákům za spoustu krásných let, které jsme spolu prožili. Na prvním stupni jsme tak skvělá parta nebyli, ale v 6. třídě, kdy přišli někteří z okolních vesnic a po adaptačním kurzu, jsme se stali skvělým kolektivem, kterým jsme doteď. Občas jsme kolektivně spolupracovali i na věcech, které učitelský sbor zrovna moc netěšily, spíš naopak.

Nesmím také zapomenout na třídní výlety či exkurze s panem Kočím. Na těch jsme se vždycky pobavili i třeba něco nového dozvěděli. Na několika výletech jsme nebyli zrovna vzorní, ale my to nevzdávali. Zábava s naší třídou prostě vždycky byla, až už jsme byli kdekoliv.

Nakonec naše poděkování patří naší třídní, Lence Janské, že se o nás starala jako o vlastní, a že se z nás nezbláznila.

Na závěr chci popřát všem svým spolužákům hodně štěstí, ať se jim daří na středních školách a učilištích.

Ještě jednou Vám všem přítomným děkujeme, že jste si dnes na nás udělali čas a přejeme Vám hezký zbytek dne.

žáci 9.A

Návštěva ze Základní školy Rymice

Ve středu 26. 6. 2019 jsme u nás přivítali žáky ze Základní školy Rymice. Měli jsme společné dvě velké aktivity: práci s ozoboty a bylinkaření.

Víte, co je to ozobot? Je to malý robot, který umí mimo jiné jezdit po nadefinované dráze, na dráze ho čekají různé příkazy(barevné kódy), které on plní. Žák se nenásilnou formou seznamuje se základy algoritmizace, následně pak programování.

Proč právě bylinkaření?
Žijeme v civilizované době vyznačující nadužíváním chemických léčiv, cílem našeho bylinkového snažení bylo ukázat žákům i jiný přístup ke svému zdraví. Žáci nejprve všemi smysly poznávali různé druhy ve škole pěstovaných bylin, pak řešili doplňovačky, vyráběli čajovou směs a osvěžující letní nápoj.

 Mgr. Hana Hlobilová, Ing. Petr Pokorný

Pasování prvňáčků do řad čtenářů

Dne 19. června proběhlo v sala terreně holešovského zámku slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akci pořádá Městská knihovna Holešov v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti byly odměněny za absolvování projektu knížkou, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Děkujeme všem  paním knihovnicím za jejich práci, ochotu a vlídnost, kterou nám věnovaly v průběhu celého školního roku.

Cestou necestou

Se školní družinou se již tradičně loučíme společným výletem. V pátek 21. června jsme vyrazili po naší osvědčené trase Holešov – Žopy – Dobrotice – Holešov. Počasí nám přálo, nálada byla perfektní, zmrzlina v Dobroticích studená a děti spokojené. Co více si přát? Snad jen, abychom se za rok zase sešli v tak hojném počtu a užili si všichni super chvíle plné legrace, dobrodružství a dobré nálady.

6. A zasahuje

Naše poslední hodina fyziky byla ryze praktická, neboť oslední učivo v tomto školním roce se týkalo úrazu elektrickým proudem. Z tohoto důvodu  a také s blížícími se prázdninami, kdy dochází k mnoha úrazům , jsme si zopakovali pár pravidel pro resuscitaci: jak provádět masáž srdce, umělé dýchání a hlavně nebát se komunikovat s operátorem tísňové linky, který z mých vlastních zkušeností, nás navede tak, aby pomoc byla, co nejúčinnější. Všem žákům přeji hezké prázdnin,  a především bez úrazů!

Mgr. Hana Hlobilová

Projekt – Život s hmyzem

Ve dnech 8. – 23. dubna se na naší škole žáci z prvního stupně seznámili s interaktivní výstavou ,,Život s hmyzem“. Autorem této krásné výstavy byla Žabka- centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město. Termín akce vyšel ke dni 22. dubna- světovému Dni Země.

Nejdříve se žáci rozdělili do skupinek a potom už se přiřazovali ke svým stanovištím. Na stanovištích na ně čekaly pracovní listy s úkoly, jako např.: co patří k hmyzu, skládání známého hmyzu z chlupatých drátků a plovoucí hmyzáci. Také poslouchali zvuky hmyzu z CD, měli k vidění i hmyzí hotel, ale nejvíce žáky zaujala aktivita s hmyzími brýlemi. Zkusili si, jaké to je vidět očima hmyzu- složené oko. Líbila se všem aktivita s názvem Vodní senzory box, box se naplnil vodou a v něm hledali vodomily, bruslařky nebo potápníka. Mezi poslední aktivitu patřilo roztřídění podle řádů hmyzu, např.: brouky, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí a síťokřídlí. Na závěr jsme si společně zadané úkoly vyhodnotili.

Žákům se naučná hmyzí výstava moc líbila a zjistili mnoho zajímavých a nových věcí. Také jsme usoudili, že řada druhů hmyzu z přírody velmi rychle mizí a je nutné je proto chránit. Chtěli bychom do budoucna spolupracovat s centrem Žabka na dalších podobných aktivitách.

BRATISLAVA – výlet 5. třídy

V pátek 14. června se naši páťáci zúčastnili výletu do Bratislavy. Od zkušeného průvodce pana Kočího se dozvěděli spoustu zajímavostí o historii a památkách hlavního města Slovenska. Nejdříve jsme se dopravili autobusem ke zřícenině hradu Děvín a soutoku řek Moravy s Dunajem, poté naše výprava zamířila do centra Bratislavy, kde jsme viděli chrám sv. Martina, Bratislavský hrad, sochu Čumil a Slovenské národní divadlo. Na Hviezdoslavově náměstí strávili žáci své hodinové „indi – vindi“ nakupováním suvenýrů. Nakonec nás čekala plavba lodí Martin po Dunaji. Počasí nám přálo a výlet se nám opravdu vydařil. Domů jsme se vrátili unavení, ale spokojení a plní nových poznatků.               

Exkurze pro žáky 8. a 9. třídy

Olomouc a Teplice nad Bečvou

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se osmá a devátá třída vypravila do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde jsme viděli putovní expozici – Giganty z doby ledové, ale také jsme si prohlédli ostatní stálé výstavy. Poté jsme se autobusem přepravili do města Teplice nad Bečvou do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Po prohlídce nás čekal výstup a krásná podívaná na Hranickou propast, která je nejhlubší v Evropě