Výlet na hrad Buchlov

V pátek 14.6. se děti 1., 2. a 3. třídy společně vydaly na výlet. Cílem byl hrad Buchlov, kde na ně čekala zajímavá prohlídka s poutavým výkladem s průvodkyněmi v dobových kostýmech. Po krátkém odpočinku u svačiny na historickém nádvoří hradu se děti přesunuly do hradních prostor. Tam na ně čekalo milé překvapení v podobě popletených pohádek O Sněhurce a nenasytném Otesánkovi. Loutkové představení děti zaujalo natolik, až se jim tajil dech. A nejen dětem… Závěrem dětem vykouzlil úsměv na tváři nákup suvenýrů a dobrůtek. Všichni jsme se domů vrátili v pořádku, plní dojmů a s dobrou náladou.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 7. 6. 2019 proběhla na 3. Základní škole v Holešově Konverzační soutěž v německém jazyce. Z naší školy se soutěže zúčastnily dvě žákyně třídy 9.A – Marie Dědičíková a Hana Vaňharová. Soutěž se skládala ze tří kol. Soutěžící měli za úkol se představit, konverzovat na zadané téma (moje rodina, přátelé, volný čas, školní den, moje škola) a v poslední části popsat obrázek. Děvčata sice neobsadila přední místa, přesto byla oceněna pochvalným listem. Děkujeme za reprezentaci školy!

Sportovní den škol v pátek 15. 6. 2019

Střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, házení šipkami do terče a znalosti poskytnutí první pomoci to byly disciplíny dnešního sportovního dne tříčlenných družstev, který pořádal pro žáky základních škol Klub výsadkových veteránů Holešov.
 
Protože naši žáci nepodcenili přípravu na toto sportovní klání, se za podpory pana učitele Fuksy umístili na 1. a 2. místě a vybojovali pro naši školu PUTOVNÍ POHÁR 🏆
 
1. místo 🥇🥇🥇
družstvo ve složení:
Dominik Vítek
Richard Dvorník
Lukáš Hudeček
 
2. místo 🥈🥈🥈
družstvo ve složení:
David Juráň
Petr Chvátal
Roman Hudeček
 
Všem žákům moc děkujeme za vzornou reprezentaci 2. Základní školy, blahopřejeme k vítězným umístěním a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších sportovních počinech!!!!!
 
dav

Projektový den v 9. A: „Zahrada – cesta k poznání“

V naší škole bývá dobrou tradicí, že žáci vycházející z devátého ročníku vyrobí „něco“ – předmět, který zůstane stopou za jejich devítiletým působením. Zpravidla se jedná o nějaký výrobek určený na výzdobu školy.

Letos jsme pojali projektový den jinak. Jsme zapojeni do velkého projektu revitalizace školní zahrady a v rámci tohoto projektu jsme se rozhodli, že vyrobíme z dřevěných palet určených pro recyklaci celou škálu výrobků. Začali jsme lavičkami, budeme pokračovat truhlíkovými stěnami pro výsadbu všech rostlin, které se dají pěstovat v truhlících, sázecími pulty.

Žáci pracovali se zájmem, poděkování patří rodičům a firmám, kteří poskytli i dovezli palety určené na výrobu.

Mgr. Hana Hlobilová