Náš adapťák

Od 18. do 20. září naše nově vzniklá třída 6.A odjela na Rusavu na adaptační kurz.

Autobusem jsme dojeli na Rusavu, kde nás čekal náš instruktor Kuba. Společně jsme se vydali pěšky k hotelu Ráztoka. Cestou jsme měli dvě zastávky, které jsme hned využili k seznamování a povídání o sobě. Po obědě jsme plnili zábavné úkoly, a to jak v místnosti, tak i venku.

Večer nás čekala velká šou s pořádnými šoumeny  (poznali jsme v nich převlečené instruktory Kubu a Petra). Užili jsme si zábavy, hudby, soutěžení.

Druhý den, po snídani, jsme při běžecké soutěži All Europe Stars odhalili, že máme v sobě více síly a vytrvalosti, než bychom čekali. Odpoledne se nám nejvíce líbilo týmové skládání domina. Výsledek postupně padajících kostek nás nadchl.

Naší nové třídě přejeme jen to nejlepší, a to jsme také napsali na svitky papíru při další aktivitě. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme po svačině zjistili, že nám je někdo ukradl a odnesl do lesa? Nezbylo nám nic jiného, než je jít hledat. A protože už byla tma, bylo naše hledání hodně dobrodružné a zajímavé, zvláště, když na nás mezi stromy číhal čaroděj. Nakonec jsme svitky našli a odnesli si zpět.

Poslední den ráno jsme se těšili na závěrečné klání v naší nejoblíbenější hře „puckovce“.

Předtím jsme si zhodnotili celý náš adapťák a také si zvolili předsedu třídy.

Během tří dnů jsme si užili spoustu zábavy, soutěžení, povídání. Nejdůležitější ale bylo, že jsme se navzájem lépe poznali.

Takže třemi slovy:

BYLO TO SUPER!!!

Beseda s Policií ČR

V pondělí dne 23. 9. proběhly tři besedy s nprap. Ing. Barborou Balášovou. Besed se zúčastnili žáci 2. A, 5. A a 8. A. Témata byla uzpůsobena různým věkovým kategoriím. Žáci 8. ročníku se například dozvěděli spoustu informací o právní způsobilosti, o trestných činech a různých formách trestů.

Žáci 2. ročníku se seznámili se základními pravidly bezpečnosti chování a mohli si i vyzkoušet různé policejní pomůcky jako např. pendrek, plácačku, vestu a pouta.

Žáci 5. ročníku měli besedu zaměřenou na sociální sítě a rizikové chování na internetu.

Všechny tyto besedy byly pro žáky velmi přínosné a jistě přispěly k uvědomění si svých povinností i práv.

Strážní andělé v 1. A

Naši nejmenší žáčci mají za sebou téměř celý první měsíc ve škole.

V úterý prváčky překvapila ve třídě vzácná návštěva. Přišli se za nimi podívat, společně s paní učitelkou, naši nejstarší žáci – deváťáci. Ty se pro prváčky stávají po celý školní rok jejich patrony – anděly strážnými. Každý prváček tak získal nového kamaráda, s kterým si může o přestávkách popovídat nebo se třeba projít po škole.

Deváťáci se své role zhostili na jedničku. Bylo moc hezké pozorovat, jak se noví kamarádi pozdravili, jak prváčci s nadšením ukazovali své krásné aktovky a pouzdra a jak deváťáci s ochotou naslouchali.

Budeme se moc těšit na všechny společné aktivity, které nás budou během školního roku čekat.

Exkurze v Kroměříži

V pátek 13.9. 2019 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili exkurze v Kroměříži. Na programu byla prohlídka arcibiskupského zámku, který byl v roce 1995 i s Podzámeckou a Květnou zahradou zařazen mezi národní kulturní památky.

Druhou zastávkou v Kroměříži bylo muzeum. Zde měli žáci možnost zhlédnout dvě výstavy. 777 Medvědů – převážně plyšových, dobových i současných, keramických i porcelánových a Společenský život hmyzu. Právě tato výstava umožnila žákům přiblížit každodenní život hmyzu – mravenců, včel, čmeláků a švábů. Součástí výstavy mimo fotografie, exponáty modelů termitiště a mraveniště byla také insektária s živým hmyzem – strašilky ďábelské a švába velkokřídlého.

Jak hodinová komentovaná prohlídka arcibiskupského zámku, tak výstava v muzeu byla velmi přínosná. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Malá technická univerzita

Prváčci – stavitelé

17. září do první třídy zavítal kamarád Tomáš z Malé technické univerzity. V následující hodině se žáčci proměnili na stavitele. Jejich úkol nebyl vůbec jednoduchý – postavit město. A tak, jako opravdoví stavaři, museli dodržet krok za krokem, aby byl jejich cíl dosažen. Nejdříve se děti dozvěděly, co to znamená bezpečnost práce. Poté se naučily číst v mapě. Podle plánu nejprve postavily silnice, kruhové objezdy a křižovatky. Nakonec se pustily do stavby samotných objektů. Ve městě tak postupně vyrostla nemocnice, policejní stanice, budova pošty, zámek. A to nejtěžší zvládli naši malí stavitelé na velkou pochvalu – zakreslit nové město do mapy.

Dětem se práce velmi povedla a po zásluze byly odměněny certifikátem stavitele. 

Hasiči

Pátek třináctého. Pro někoho „strašidelné“ datum. Ne však pro nás – žáky první a druhé třídy. Vždy, když vyjde třináctka na pátek, přichystají si holešovští hasiči pro školáky zajímavé povídání a ukázky hasičských přístrojů. I my jsme této možnosti využili a navštívili hasičskou zbrojnici.

Spolu s požárníky jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla, prohlédli jsme si vybavení hasičského vozu, oblékli jsme se do uniformy hasičů. Tento krásný slunečný den jsme se dozvěděli nejen spoustu nových zajímavých informací, ale v leckteré dětské hlavičce se zrodil nápad na budoucí povolání.

Budeme se těšit, až „nešťastná třináctka“ opět připadne na poslední pracovní den v týdnu.

Lego v 1. třídě

Už i naši nejmladší žáčci – prváčci – se měli možnost seznámit se stavebnicí Lego education. Tuto pomůcku využíváme ve výuce již pátým rokem. Je skvělým pomocníkem v hodinách českého jazyka, čtení, prvouky, matematiky i pracovních činnostech. Díky této stavebnici dochází k rozvoji jemné motoriky a vyjadřovacích schopností žáků, podporuje vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi dětmi.

Prváčkům bylo zadáno téma „Jak jsme prožili prázdniny“. Vznikly krásné stavby – stanové tábory, zámky, výlety v lese a spousta dalších. Dětem se práce velmi vydařila a patří jim velká pochvala.

A začínáme!

První den školního roku 2019/2020 se opravdu vydařil. Děti s jejich rodiči už před školou přivítal veselý maskot Kubík.
Slavnostní zahájení proběhlo ve školní družině, kde naše nové prvňáčky přišel také pozdravit pan starosta, Mgr. Rudolf Seifert.
Na všechny děti se moc těšíme a přejeme jim úspěšný start!

Informace k plaveckého výcviku

Vážení rodiče, zákonní zástupci

plavecký výcvik žáků 3., a 4., ročníku začne v pondělí 9. 9. 2019. Plavání bude probíhat 10 týdnů (každé pondělí) a ukončeno bude 18. 11. 2019. Všechny důležité informace obdrží žáci během tohoto týdne.

V pondělí 14. 10. 2019 se uskuteční výchovně –  vzdělávací program (Praha) pro žáky 4. ročníku. Z tohoto důvodu odpadne žákům (3.,4. ročníku) plavecký výcvik, který bude nahrazen jiným termínem.