Den Slabikáře

Pokud byste v úterý ráno 26. 11. 2019 zavítali do třídy první A „Sluníček“, viděli byste zcela netradiční hodinu českého jazyka. Třída byla plná nejen dětí, ale i jejich rodičů, kteří se přišli na své ratolesti podívat. Bylo totiž slavnostní předávání slabikáře. Aby si ho děti zasloužily, musely přečíst písmenka, ta spojit do slabik a slov.  A aby dokázaly, že jsou už „skoro čtenáři“ společně zvládly přečíst i celé věty.

Slabikáře žáčkům předávali jejich „Strážní andělé“ z deváté A třídy, kteří své svěřence navštěvují ve třídě a opatrují po celý školní rok.

Když slabikář skončil ve správných rukou, přišlo na krájení dortu ve tvaru slabikáře a mlsání. Vystačil pro děti i jejich doprovod. Našim prvňáčkům nezbývá než popřát, aby jim stejně jako zakousnutí do dortového slabikáře chutnalo i zakousnutí do toho opravdového, a chuť číst a objevovat v knihách krásné věci jim vydržela až do dospělosti.

třídní učitelka Mgr. Jitka Dvořáková

Jsou z nás „maséři“

Naši nejmenší žáci mají za sebou kurz vedený paní lektorkou Olgou Úrubkovou. Několik lekcí se děti učily jednoduchou masážní sestavu. Masážní cviky vedou ke zklidnění dětí, vzájemné komunikaci, spolupráci a vyjádření pocitů. Žáci byli z programu nadšeni a s velkou radostí si na závěrečné hodině převzali diplomy s potvrzením, že nyní jsou z nich již opravdoví maséři.

DEN SLABIKÁŘE

Vážení rodiče, prarodiče

zveme Vás na slavnostní DEN SLABIKÁŘE, který se bude konat v úterý

26. 11.2019 první vyučovací hodinu ( 7.50 – 8.40h) ve třídě 1. A.

malí čtenáři a třídní učitelka Mgr. Jitka Dvořáková a Mgr. Kateřina Zacharová

 

 

Projekt školní družiny “Setkání generací”

V říjnu jsme ve školní družině zahájili společně s klienty a zaměstnanci Centra pro seniory Holešov projekt „Setkání generací“.

S partou milých dědečků a babiček jsme prožili hezké chvíle, při kterých jsme poznali, že sportovat se dá v každém věku, samozřejmě s ohledem na individuální možnosti každého z nás. Navštívili jsme také keramickou dílnu, kde si klienti centra tvořením cvičí jemnou motoriku a při tom vytváří krásné výrobky z hlíny.  Děti zase na oplátku vyrobily malé dárečky, které na závěr osobně předaly, a podle reakcí klientů i zaměstnanců centra bylo vidět, že tímto udělaly všem velkou radost.

Třídní kola Spelling Bee

Na konci října se uskutečnila třídní kola soutěže Spelling Bee. Také letošní školní rok soutěžili všichni žáci ze třídy páté až deváté. Vítězné trojice postupují do školního kola. A kteří to jsou? Z páté třídy: M. Čechák, L. Vaňharová a D. Krutil, ze šesté třídy N. Gregorová, A. Sonntagová a V. Pavelcová, ze sedmé třídy P. Večeřa, T. Balážová a T. Dědičíková, z osmé třídy V. Gregorová, B, Němečková a M. Trnčáková  a z deváté třídy se školního kola zúčastní I. Pavelcová, G. Solařová a A, Brázdilová. Všem přejeme, aby si i školní kolo užili v pohodě a odvedli co nejlepší výsledky.

I ve čtvrté třídě se tento školní rok děje spousta zajímavých událostí.

Nejprve jsme  1. 10. 2019 navštívili dopravní hřiště v Kroměříži, kde jsme se nejenom dozvěděli mnoho užitečných informací, ale měli jsme možnost vyzkoušet si i prakticky naše dovednosti a znalosti ze silničního provozu. Už se těšíme na zimní výuku, kdy za námi do školy přijede zkušený instruktor pan Radovan Stratil!

Poté jsme 14. 10. 2019 odjeli vlakem putovat do Prahy po stopách Karla IV. Navštívili jsme Zlatou uličku, pevnost Daliborku, chrám sv. Jiří, katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Václava, navštívili jsme Kampu, prošli jsme se po Karlově mostě, viděli jsme Orloj, který byl nedávno opraven. Na konci našeho putování jsme si prošli Václavské náměstí se sochou sv. Václava. Celá exkurze se nám náramně vydařila i počasí nám přálo.

Také ve čtvrté třídě jsme oslavili Halloween. Někteří naši spolužáci přišli namaskovaní jako příšery nebo zvířátka. V matematice i v českém jazyce jsme vypracovávali pracovní listy s tématikou Halloweenu. V pracovních činnostech jsme si vytvořili puzzle z dýně.