Závěrečné plavání

Na poslední den plaveckého výcviku jsme se obzvlášť těšili. Čekala nás nejen hodina výcviku, ale i hodina vodních her, radovánek, tobogán a mokré vysvědčení. Tři z nás obdrželi i diplom za nejrychlejší plavání. Byli to Megan Březíková, Tomáš Barot a Matyáš Nedbal.

Plavání jsme absolvovali společně se 4.A. Získali jsme tím nové kamarády. Většina z nás se naučila dobře plavat, skákat do vody po hlavě, potápět se a hlavně se nebát vody.

Docela nás mrzelo, že je to dnes naposledy. Společné foto nakonec a doufejme, že do léta nic z toho, co jsme se naučili, nezapomeneme. Někteří si slíbili, že budou na bazén pravidelně docházet i v zimě.  

3. A

Výtvarná soutěž “Anděl”

Andělé a andělské dekorace patří ke krásné předvánoční i vánoční atmosféře. Na 2. stupni se na naší škole konala výtvarná soutěž “Anděl”. Z každého ročníku byl vybrán jeden vítěz: ze 6. A Vendula Pavelcová, 7. A Tereza Dědičíková, 8. A Vendula Gregorová a 9. A Gabriela Solařová. Vyhodnocení soutěže přineslo také cenu za celý 2. stupeň Tomášovi Dědičíkovi z 8. A. Výhercům gratulujeme a přejeme další krásné výtvarné práce. 

 

 

Vánoční eTwinning

Také tento školní rok jsme se stali součástí velkého projektu v rámci evropských zemí – eTwinning.

Tentokrát jsme se zaměřili na spolupráci mezi evropskými školami v období Vánoc.  Do projektu, nazvaného Christmas Map of Europe, se  zapojilo 40 základních škol  z 25 zemí z celé Evropy. Žáci v každé zemi vyrobili vánoční přáníčka, která pak rozeslali do každé zúčastněné země. V naší škole se projektu zúčastnili žáci 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. V hodinách výtvarné výchovy vyrobili krásné vánoční pozdravy a v hodině angličtiny napsali vzkaz v angličtině. Přáníčka pak putovala do určených škol z každé zapojené země. Celý prosinec nám každý den dělala radost příchozí přáníčka z partnerských škol.

Kromě vánočních pozdravů jsme se mohli na etwinningových stránkách seznámit také s vánočními tradicemi v různých evropských zemích a také se zajímavými recepty, které jsme si navzájem posílali.

Přáníčka jsme vystavili na nástěnku u jazykové učebny.

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ – OVOV

Dne 9. a 11. 12. 2019 se na naší škole konal sportovní den s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Celá akce probíhala pod záštitou české olympijské vítězky Šárky Kašpárkové. Tato atletka je bronzovou medailistkou z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku 1997 ve trojskoku. Hlavním cílem odznaku všestrannosti je sportovní rozvoj žáků, kteří sportují pravidelně, ale i těch, kteří sportují jen ve volném čase.  Žáci soutěžili v různých disciplínách, mezi které patřil hod medicinbalem, trojskok, sed-leh, kliky a skok přes švihadlo.  Soutěžního dne se zúčastnily nejen děti naší školy, ale i děti ze škol sousedních.  

Pomáháme druhým – sbírka Krabice od bot

V tomto krásném předvánočním čase opět pomáháme potřebným. Letos již podruhé se naše škola zúčastnila sbírky Krabice od bot s podtitulem Děti pomáhají dětem. Žáci ze všech tříd se snažili vytvořit ten nejlepší vánoční dárek, který se vlezl do krabice od bot. Sbírali jsme pro kluky i holky od 5 do 17 let. V každé třídě se všichni aktivně zapojili a přinesli školní potřeby, hračky, sportovní potřeby, drobné sladkosti, knížky, časopisy a hry. Celkem jsme darovali 13 krabic naplněných vánočními dárky. Krabice dále poputují k dětem z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center. Společně jistě vykouzlíme mnoho dětských úsměvů.

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Dne 5. 12. stejně jako minulý rok, se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během prvních dvou vyučovacích hodin navštívil Mikuláš se svou družinou děti na prvním stupni, kde byly za přednes básniček odměněny sladkostmi. Potom se Mikuláš odebral do mateřské školy, kde spolu s anděly a čerty navštívil celkem 4 třídy ještě školou nepovinných dětí. I zde Mikuláš rozdal spoustu sladkostí. Všichni si tento předvánoční den náramně užili.

Angličtina hravě

Ve třetí třídě se anglicky učíme nejenom o tom, jak říci a napsat anglicky slova, věty. Seznamujeme se i s tradicemi a zvyky v jiných zemích, a to hlavně ve Velké Británii. Naučili jsme se anglicky pojmenovat některé evropské státy, jak a co bychom napsali anglicky kamarádovi, který neumí česky. Dozvěděli jsme se, jak se děti zdraví, co si povídají, když se poprvé potkají.

Minulý týden jsme si přečetli, jaké deskové hry děti v Británii hrají. A protože i my máme rádi hry, tak jsme si uspořádali soutěž v hraní anglického pexesa. A šlo nám to opravdu dobře. Nejlepší byli: na třetím místě se umístili Honza Palla a Julie Stratilová, druhé místo získala Monika Mlčáková a vítězem se stal Danek Masný.

Mgr. Lenka Janská

DEN SLABIKÁŘE U DETEKTIVŮ

Dne 26. 11. se třída 1. A zaplnila nejen dětmi, ale také jejich rodiči a prarodiči. Důvodem bylo slavnostní předávání Slabikáře. Žáci se den předem rozloučili s učebnicí Živá abeceda a plni očekávání se těšili na Slabikář. Před slavnostním předáváním děti ukázaly, co všechno se za tři měsíce již naučily.

První činností bylo poznávání písmenek, která se nám rozkutálela po celé tabuli jako barevné korálky. Žáci je pěkně uspořádali.

S dětmi víme, že stejně jako lidé jsou rádi spolu, tak i písmena se ráda „kamarádí“ a tvoří společně slabiky. Několik slabik jsme navlékli z korálků na pomyslnou stuhu a zahráli si hru.

Slabiky nám dohromady tvoří slova. Žáci předvedli činnost, kde si se slovy hráli.

Nakonec jsme spojili slova do vět a ty přečetli.

Dětem se práce velmi podařila a ukázaly, že Slabikář si opravdu zaslouží. Po složení slavnostního slibu žákům předali vytouženou „knihu“ jejich andělé strážní – deváťáci.

Překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a já věřím, že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.

Mgr. Kateřina Zacharová