Malá technická univerzita

Naši nejmenší žáčci se již šestkrát setkali s kamarádem Tomášem, který je vždy naučí něčemu novému v oboru stavebnictví. Tentokrát se z prvňáčků stali energetici.

Děti si povídaly o různých typech elektráren a o tom, jak dlouhá je cesta elektřiny, než se dostane do našich domácností.

Po získání informací se všichni pustili do práce. Na koberci tak vyrostla elektrárna, vlak, který přiváží uhlí, stožáry, elektrické dráty a v neposlední řadě domy, do kterých je elektřina vedena.

Dětem se celý projekt velmi povedl. Odměnou jim byl certifikát – Malý energetik.

Soutěžíme v angličtině

Angličtinu se učíme na naší škole už od první třídy. Přestože mají malí žáčci angličtinu jen jednu hodinu týdně, naučili se toho už hodně. A protože se nejen rádi učí nová slovíčka, ale také rádi kreslí, uspořádali jsme soutěž „The best T-shirt designer“.  Děti při kresbě uplatnily nejen své výtvarné umění, zopakovaly si i anglická slova. Nejlepší tři soutěžící byli: Abbie Doleželová, Štěpán Maňásek a Radim Ptáček.

Žáci deváté třídy se zúčastňují každý rok okresního kola konverzace v anglickém jazyce. Letošní školní rok jsme se zúčastnili i v kategorii první, určené pro žáky šestých a sedmých tříd. Naši školu reprezentoval za první kategorii Adrian Ševčík ze 7.A a Michaela Jurčáková z 9.A ve druhé kategorii. Přestože tato soutěž patří mezi nejnáročnější, oba žáci si vedli velmi dobře. Adrian se umístil na čtvrtém místě a Míša i přes silnou konkurenci na místě sedmém. Oběma moc děkujeme za jejich náročnou přípravu na tuto soutěž.

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme další úspěchy

Chcete pro své dítě to nejlepší?

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 6. 4. 2020 v 16.00 přímo ve škole, na které se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, mobil: 603 726 030

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme pátým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2020 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
25. 2.
17. 3.
7. 4.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Školní kolo – Spelling Bee

Ve středu, 5. 2.,  se konalo školní kolo hláskovací soutěže v angličtině „Spelling Bee“.

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií: páťáci a šesťáci tvořili první a žáci ze sedmé, osmé a deváté třídy byli v kategorii druhé. Každá třída vyslala do školního kola tři nejlepší žáky z třídního kola.

V první kategorii zvítězili žáci páté třídy ve složení: Lada Vaňharová, Dominik Krutil a Aneta Marčonková.

Ve druhé kategorii byli nejlepší žáci sedmé třídy: Patrik Večeřa, Adam Podsedníček a Tereza Dědičíková.

Nejlepšími hláskovači na naší škole byly vyhlášeny žákyně Lada Vaňharová z první kategorie a Bára Němečková z kategorie druhé.

Žáci páté třídy se zúčastní meziškolního kola, které se uskuteční v březnu v naší škole.

Všem účastníkům blahopřejeme!

Pozvánka

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v měsíci únoru a březnu Vás rádi individuálně provedeme prostorami naší školy. Svoji návštěvu si domluvte, prosím, v kanceláři školy na telefonním čísle:

573 396 019 nebo 605 387 198.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

vedení školy