OBĚDY ŽÁKŮ

I při distančním způsobu výuky mají žáci právo na oběd. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte UŠJ Holešov + 420 573 397 563

www.usjholesov.cz

Od 2. 11. 2020 je opět možnost stravování se ve školní jídelně. V případě zájmu o školní oběd je nutné si oběd znovu přihlásit.

Obědy se vydávají od 11.00 do 12.00 hodiny. Jídlo se do jídlonosičů nevydává!

 

Změna v organizaci výuky od 14. 10. – 23. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k novým mimořádným opatřením ze dne 12. 10. 2020, vydaným Ministerstvem zdravotnictví, bude výuka žáků probíhat  distančním způsobem.

Výuku 1. – 3. ročníku určí třídní učitel (časy online hodin a zadávání samostaných prací, prostřednicvím platformy Google Classroom).

Výuka 4.  – 9. ročníku bude realizována online na základě upraveného rozvrhu jednotlivých tříd.

ROZVRH 4. A

ROZVRH 5. A

ROZVRH 6. A

ROZVRH 7. A

ROZVRH 8. A

ROZVRH 9. A

Zadané úkoly a práce v platformě Google Classroom budou průběžně kontrolovány. Upozorňujeme rodiče, že distanční výuka je od 1. 9. 2020 ze zákona povinná a žáci z ní budou hodnoceni. Pro omlouvání žáků platí stejná pravidla jako při prezenční výuce.

Školní kroužky nebudou do konce října realizovány.

Obědy v UŠJ byly hromadně do konce října odhlášeny, prosím nevolejte.

 

 

 

 

 

Plavu, plaveš, plaveme

Žijeme v přetechnizované době, kdy téměř každý člověk má řidičský průkaz, umí pracovat s počítačem a mobilní telefon se stal nezbytností. Stále se rozšiřují možnosti toho, čemu se můžeme věnovat ve volném čase. Bohužel se ale zapomíná na základní dovednosti, které jsou pro život důležité. I dnes se totiž najdou lidé, kteří neumí plavat. Proto zaslouží velkou pochvalu rodiče, kteří k této činnosti vedou své ratolesti od útlého věku.

Jsem přesvědčen, že školy, které mají ve svém školním vzdělávacím programu výuku plavání a realizují ji ve spolupráci s plaveckými školami, zaslouží pochvalu také. Často totiž její organizace zasahuje do výuky ostatních předmětů. Věřím, že pohled na dítě, které ještě nedávno bylo neplavcem a po dvouletém plaveckém výcviku odvážně „brázdí vlny bazénu“, všechny nesnáze převáží. Potěšitelné je i to, že dopravu na plavání podporuje MŠMT rozvojovým programem pro některé základní školy. O důležitosti plavání pro náš lidský organismus, o posilování všech svalových partií, rozvoji správného dýchání atd. byla napsána spousta odborných pojednání, a tak doufám, že název mého článku bude platit nejen dnes, ale i v budoucnu.

Mgr. Z. Ballnér, tř.uč. IV.A

Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 5. 10 2020 vstupuje v platnost nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Součástí vzdělávání od uvedeného data:

1. není zpěv (platí pro všechny žáky prvního i druhého stupně)

2. nejsou sportovní činnosti (tělesná výchova),  platí pouze pro žáky 2. stupně

Kroužky (doučování, příprava na přijímací zkoušky, divadelní, legohrátky, dřevoobrábění, loutkohraní, kulinářský) do 10 žáků BUDOU probíhat (prosíme zaplaťte).

Kroužek florbalu, juda a školní sbor do odvolání těchto opatření probíhat NEBUDOU (zatím neplaťte!), ale jakmile se mimořádná opatření uvolní, tyto kroužky zahájí svou činnost. 

Bylinky ze školní zahrádky – projekt školní družiny

Bylinka je podle některých rostlina, která na konci léta odumírá, podle jiných je to pomocník při léčbě různých neduhů a nemocí nebo jako jejich prevence. Dokonce má všestranné využití také v kuchyni.

Historie bylinek je stará jako lidstvo samo, protože lidé znali účinky těchto rostlinek už od pradávna. V rámci prvního projektového týdne ve školní družině jsme se zaměřili právě na bylinky, jelikož na naší školní zahradě jich roste nepřeberné množství. Děti se seznámily s nejběžnějšími druhy léčivek a jejich využitím.

Formou prezentace se žáci nejprve dozvěděli o každé bylince něco zajímavého, potom si ji mohli prohlédnout, přivonět k ní a do některých si dokonce i kousnout. Ochutnali také mátovou limonádu. Na závěr jsme bylinkami naplnili látkový sáček a pověsili jej na chodbu před třídu. Krásná vůně nám tak každý den připomíná, jaké poklady nám příroda nabízí.