Plavu, plaveš, plaveme

Žijeme v přetechnizované době, kdy téměř každý člověk má řidičský průkaz, umí pracovat s počítačem a mobilní telefon se stal nezbytností. Stále se rozšiřují možnosti toho, čemu se můžeme věnovat ve volném čase. Bohužel se ale zapomíná na základní dovednosti, které jsou pro život důležité. I dnes se totiž najdou lidé, kteří neumí plavat. Proto zaslouží velkou pochvalu rodiče, kteří k této činnosti vedou své ratolesti od útlého věku.

Jsem přesvědčen, že školy, které mají ve svém školním vzdělávacím programu výuku plavání a realizují ji ve spolupráci s plaveckými školami, zaslouží pochvalu také. Často totiž její organizace zasahuje do výuky ostatních předmětů. Věřím, že pohled na dítě, které ještě nedávno bylo neplavcem a po dvouletém plaveckém výcviku odvážně „brázdí vlny bazénu“, všechny nesnáze převáží. Potěšitelné je i to, že dopravu na plavání podporuje MŠMT rozvojovým programem pro některé základní školy. O důležitosti plavání pro náš lidský organismus, o posilování všech svalových partií, rozvoji správného dýchání atd. byla napsána spousta odborných pojednání, a tak doufám, že název mého článku bude platit nejen dnes, ale i v budoucnu.

Mgr. Z. Ballnér, tř.uč. IV.A

Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 5. 10 2020 vstupuje v platnost nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Součástí vzdělávání od uvedeného data:

1. není zpěv (platí pro všechny žáky prvního i druhého stupně)

2. nejsou sportovní činnosti (tělesná výchova),  platí pouze pro žáky 2. stupně

Kroužky (doučování, příprava na přijímací zkoušky, divadelní, legohrátky, dřevoobrábění, loutkohraní, kulinářský) do 10 žáků BUDOU probíhat (prosíme zaplaťte).

Kroužek florbalu, juda a školní sbor do odvolání těchto opatření probíhat NEBUDOU (zatím neplaťte!), ale jakmile se mimořádná opatření uvolní, tyto kroužky zahájí svou činnost.