Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 o přechodu do 5. stupně PES a z rozhodnutí MŠMT je od
4. 1. 2021 povolena ve škole pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Vyučování bude probíhat dle platného školního rozvrhu.

Pro žáky 3. – 9. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle online rozvrhu pro distanční vzdělávání z října tohoto roku). Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Ve škole bude organizován příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

V provozu bude školní družina:
ranní: po – pá  6.00 – 7.30
odpolední: po – pá  do 16.00

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

vedení školy

Informace k provozu škol do konce roku 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. prosince 2020 zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol, a účastníků ve školní družině, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

To znamená, že není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona

Škola bude tedy pro všechny žáky uzavřena od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 pokud nedojde k dalším změnám ohledně výuky a účasti žáků ve škole během vánočních prázdnin.

Žákům se ve volných dnech stravování neposkytuje.

vedení školy

Perníčky v sedmičce

V týdnu od 30. listopadu naše třída 7. A mohla konečně přijít do školy, i když jen na týden, protože ten další budeme mít opět distanční výuku.

Rozhodli jsme se, že si v pátek ve výtvarné výchově nazdobíme perníčky. Protože ale nejsme žádná béčka, vypracovali jsme si i těsta (to jsme museli doma předešlý den, aby byla řádně odleželá). A pak už jsme v naší nové moderní školní kuchyňce váleli, vykrajovali a pekli různé tvary.

Mohli jsme být celá třída zase spolu a ještě jsme dělali to, co nás bavilo. Škoda, že se sejdeme ve škole zas až za týden.

Sbírka Krabice od bot

Letos již poněkolikáté se naše škola zúčastnila sbírky Krabice od bot. Sbírka má podtitul Děti darují dětem. V předvánočním shonu a náročnosti práce v nouzovém stavu se zapojili do této akce i naši žáci a učitelé. V každé třídě naplnili žáci krabici pro dívku nebo chlapce v určitém věku. Do krabice přinesli školní potřeby, sportovní potřeby, drogerii, hračky, drobné sladkosti, knížky a hry. Žáci se učí pomáhat druhým lidem, podělit se o své vlastní hračky, myslet na druhé. Celkem jsme darovali 11 vánočních dárků, které poputují k dětem žijícím v tíživé životní situaci.

Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili.

Den Slabikáře

V předchozích dnech se naši prvňáčci společně rozloučili s Živou abecedou a dne 4.12. se těšili na slavnostní předání Slabikáře. V den předání žáci ukázali, co všechno se za tři měsíce již naučili.

Motivací pro ně bylo pohádkové téma, které je provází celým školním rokem. Třída pirátů pluje na jedné lodi, táhnou za jeden provaz a učí se poznávat nové učivo i celý svět. Třída skřítků objevuje nové učivo pomocí tajuplných úkolů ze světa skřítků.

Děti krásně přečetly písmena, slabiky i slova. Aby dokázaly, že jsou už malí čtenáři, tak společně zvládly přečíst i krátké věty. Po zdolání všech úkolů museli všichni složit slib a přísahat svým otiskem. Vše se jim podařilo na jedničku. Odměnou dětem byl vytoužený Slabikář, který jim ve třídě někdo zanechal… Že by Mikuláš?

Závěrečným překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a pevně věříme, že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.

Pozdrav od prvňáčků

Svůj první školní rok zahájily děti z 1. A tradičně za přivítání vedení školy, paní učitelek, zastupitelů města a svých nejmilejších rodičů. První školní den bývá vždy vzpomínkou na celý život. V letošním školním roce zasedlo do lavic celkem 19 žáků, z toho 9 dětí do speciální třídy Světa vzdělání.

Všechny děti se během měsíce září bez problémů adaptovaly na podmínky školy a postupně krůček po krůčku se z nich stávají velcí školáci.

V prvních dnech se děti poznávaly navzájem mezi sebou, objevovaly prostory školy a díky podzimní vycházce také její nejbližší okolí. Pilně se seznamovaly s novými pravidly a prvními písmenky. Žáčky velmi mrzí, že letos nemohou mezi sebou přivítat děti z mateřských škol, jak už to každým rokem bývá, a zároveň svým mladším kamarádům ukázat, jak to v první třídě chodí.

Zahájení distanční výuky a nepřítomnost žáků ve škole nám mnoho možností vzájemného sblížení, spolupráce a aktivit sebralo, což děti i paní učitelky velmi mrzelo. Nicméně celé to období, kdy byli od sebe kamarádi odděleni, pracovali doma s rodiči a s paní učitelkou na dálku, všichni zvládli. Naši prvňáčci si zaslouží velkou jedničku a pochvalu. Rodičům patří velké poděkování za spolupráci. Díky tomu jsme nezůstali ani krůček pozadu a po návratu do školních lavic můžeme krásně a plynule navázat na další učivo. Nejvíce práce nám pravděpodobně dá opět se sladit jako kolektiv a pěstovat mezi sebou navzájem hezké vztahy. Po celý školní rok se učíme být dobrý žákem a pro druhé i kamarádem. Cílem naší společné cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti i dovednosti. A všichni jsme moc rádi, že se opět vidíme ve škole.

S přicházející zimou se blížíme ke konci Živé abecedy a brzy přijde Mikuláš.

A kdo ví, co přinese našim šikovným prvňáčkům? Že by Slabikář?

Necháme se příjemně překvapit.

Mgr. Andrea Krejčí, Mgr. Olga Úrubková