ŠKOLNÍ DRUŽINA KRMÍ PTÁČKY

V těchto zimních dnech není mnoho příležitostí nalézt něco do zobáčku, a proto jsme s dětmi z družiny začali sypat krmení pro ptáčky do krmítek na školní zahradě. Společně jsme také vytvořili netradiční krmítka, například ze slupky od pomerančů nebo z PET lahví.

Při sypání krmení jsme se stihli i zahřát koulovačkou a stavěním sněhuláků.

Jaký si to uděláš, …

Stejně jako tisíce jiných tříd připravovala se i 4. A na Vánoce v předstihu, aby mohla svoji vánoční besídku s rozdáváním dárečků prožít společně ve vyzdobeném prostředí školy. V rámci tělocviku si na vycházkách žáci mnoho sněhu bohužel neužili. Pohodu předvánočního času si ale zkazit nedali. S paní učitelkou Lenkou Leciánovou si upekli krásné perníčky, z nichž ale většina do Vánoc nevydržela – byly totiž skvělé. Pak nazdobili třídu. Někteří připravovali výzdobu i doma, něco pak vyrobili společně. Vánoční řetěz z papíru pak symbolicky připoutal všechny k vánočnímu stromku. Zpívat koledy jsme sice nemohli, ale pouštěli jsme si vánoční písničky alespoň z youtube. Dárečky a povídání byly nakonec hlavní ozdobou společné třídní besídky. Chci poděkovat všem čtvrťákům, kteří se podíleli na výzdobě třídy a připravili tak hezkou a pohodovou atmosféru. A tak se nám v dobrém potvrdilo rčení „Jaký si to uděláš, takový to máš“.  A my to měli super. Přejeme i vám všem, abyste si dokázali užít společné chvíle a nenechali si je čímkoliv zkazit, třeba špatným počasím.

tř. uč. Z. Ballnér

Kolik přání by si mohli šesťáci prokouřit

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci v 6. ročníku věnovali tématu Kolik korun stojí kouření? Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

Žákům byly položeny dvě motivační otázky – Jaká přání by si chtěli v budoucnu splnit a jaká je jejich finanční náročnost. Následně proběhla diskuze o možnostech získání finančních prostředků v následujících letech. Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve třídě. Žáci byli rozděleni do tříčlenných skupin. Každá skupina dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující prostor pro výpočty finanční náročnosti kouření v průběhu 10 let. Zjištěné částky je překvapily. Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy.

Následně byl rozdán žákům pracovní list Co nám přináší kouření? Proč kouřit? Proč nekouřit?

Žáci měli zjistit názory kuřáků i nekuřáků ve svém okolí do dalšího dne a prezentovat je na svém pracovním listu. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by průměrně mohli ušetřit v průběhu 10 let. Ve skupině zvolili pravděpodobnost počtu vykouřených cigaret a srovnali, která přání z úvodních aktivit by mohli během 10 let tzv. „prokouřit“.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případná chybná řešení a diskutovali o kouření a jeho finančních i zdravotních dopadech. Celá třída zaslouží pochvalu za snahu a práci v hodinách. Objevil se i dotaz, zda ještě pořád máme matematiku. A o to v podstatě šlo – propojit práci v matematice s otázkami z jiných předmětů školního vzdělávacího programu i z reálného života. Drtivé většině žáků se podařilo pochopit nejen zdravotní, ale také finanční důsledky dlouhodobého kouření cigaret pro jednotlivce i rodinu. To, zda tyto poznatky v budoucnu ovlivní jejich rozhodnutí kouřit či nekouřit, už bude ale na nich.

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus
All-focus

Čtvrťáci jeli na výlet alespoň teoreticky

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci ve 4. ročníku věnovali tématu Jedeme na rodinný výlet. Žákům byla položena motivační otázka: Jaké výdaje se pojí s rodinným výletem? Následně proběhla diskuze o možnostech utrácení finančních prostředků (nutné a nepotřebné výdaje). Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve skupině. Žáci byli totiž rozděleni do dvoučlenných skupin a každá z nich dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující údaje k řešení jednotlivých otázek pro výpočty finanční náročnosti rodinného výletu (údaje o počtu členů rodiny, jejich věku, zajištění dopravy, cen vstupného i cen menu k obědu). Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy. Děti zaslouží pochvalu za velký přehled o tom, co všechno se musí na výletě zaplatit. Následně byl rozdán žákům pracovní list Jídelní lístek pro rodinný oběd. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by asi měla rodina utratit.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případné chyby a diskutovali o možnostech nejlevnějších řešení finančních výdajů. Ke správnému výsledku došla pouze jedna dvojice, ostatní se malinko zamotali v jídelním lístku. Práci s textem musíme tedy ještě pořád trénovat. Nejlepší byla Julinka a Daniel. Blahopřejeme.

Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus

Divadlo (zatím) v rouškách

Před Vánoci chtěli čtvrťáci předvést divadelní představení, které připravili v rámci dramatizace ve výuce českého jazyka. Klasické pohádky K. J. Erbena sice doznaly značných úprav, ale to nejdůležitější v nich zůstalo. Milé příběhy s poučným a šťastným koncem doplnili kluci a děvčata o jednoduché kostýmy, rekvizity i vlastní nápady. Do pohádek O Smolíčkovi a O kohoutkovi a slepičce se zapojili všichni žáci třídy. Zkoušeli v rouškách ve třídě, dokonce i na chodbě školy. Nakonec představení nemohla proběhnout, a proto přikládáme několik fotografií, abyste se na ně mohli těšit. Věříme, že po novém roce, dříve nebo později, budeme moci pro vás všechny naše „divadlo“ zahrát.

tř. uč. Z. Ballnér

První třídy ve školním roce 2021/2022

První třídy ve školním roce 2021/2022
 
V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se Světem vzdělání. Rádi přivítáme rodiče nastávajících prvňáčků na úvodní informativní schůzce ohledně tohoto konceptu výuky. U nás ve škole už 12. 1. 2021!
 
Otevíráme DVĚ první třídy v běžném režimu.
JEDNU s  ROZŠÍŘENOU VÝUKOU Světa vzdělání .
 
Mgr. Helena Moravčíková
ředitelka školy