Prázdniny za dveřmi, ale my v plném nasazení u ponků!

Ani nevlídné počasí červnového úterního rána, kdy bouřilo a lilo, naše deváťáky neodradilo od   cesty za poznáním a načerpáním nových pracovních zkušeností.

I pan řidič autobusu se divil, kam jsme se v tomto nečase vydali. Naše kroky vedly do SPŠN v Bystřici pod Hostýnem, abychom si, jako každý předchozí rok, vyrobili něco pěkného a praktického ze dřeva. A co to bylo letos? Dřevěná poštovní schránka. Naši pomocníci, mistři odborného výcviku, nám vše ukázali, pečlivě nás vedli a trpělivě nás upozornili, když se při práci vloudila nějaká drobná chybička. Konec školního roku jsme si společně užili, zasmáli se a na zpáteční cestě do Holešova nás i sluníčko zahřálo.

Letos 9.A opouští půdu 2. Základní školy, kde jsme strávili léta radosti, drobných zaškobrtnutí a kamarádství. Na vše budou rádi po letech vzpomínat.

Milí deváťáci, snažte se úspěšně vykročit do „dospěláckého“ života a staňte se dobrými odborníky ve zvolené profesi.

Mgr. Hana Hlobilová
vyučující matematiky a pracovních činností

Výchova ke ctnostem

Letošní školní rok si prvňáčci s paní učitelkou Úrubkovou pravidelně v průběhu celého školního roku povídali o „ctnostech“.

CTNOSTI jsou vnitřní kvality osobnosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás.

Výchova ke ctnostem je ucelený program, ve kterém se děti seznamují s lidskými hodnotami pomocí krásně barevných karet a různých aktivit. Tato ucelená metodika nabízí mnoho možností, jak dětem přiblížit hodnoty, o kterých je třeba běžně mluvit nebo je cíleně rozvíjet.  Práce s kartami usiluje o rozvoj vnitřních kvalit osobností dětí.

Jednotlivá témata a aktivity s nimi spojené jsme zařazovali pravidelně v rámci „komunitního kruhu“. Děti se seznámily s těmito ctnostmi: ODVAHA, SAMOSTATNOST, SEBEKÁZEŇ, POSPOLITOST, TRPĚLIVOST, SEBEDŮVĚRA, UPŘÍMNOST a CITLIVOST. Určitě si děti při společných povídáních na tato témata mnoho věcí uvědomily a věřím, že spousta věcí také zůstala uložena v jejich srdcích. A až bude třeba, jistě si během prázdnin a také v budoucnu vzpomenou, jak se hezky chovat sám sobě i k ostatním.

Za 1. A Mgr. Olga Úrubková