Adaptační pobyt šesťáků 2. ZŠ Holešov

2. Základní škola Holešov tradičně pořádá v šestém ročníku adaptační kurzy, jejichž úkolem je stmelit kolektiv, seznámit žáky s novým třídním učitelem a upevnit kamarádské vztahy. I naše třída tak vyrazila 15. 9. na třídenní adaptační pobyt do Rekreačního střediska Jestřabí na Rusavě. Už cesta tam byla dobrodružná, protože jsme plnili různé úkoly, které nám zadával lektor Iky. V týmových aktivitách se zapojil každý. V duchu her a zábavy pak proběhl celý pobyt. Nejvíc se nám líbila hra na sochy, nepálské vrcholy a večerní výšlap na Pardus, kde jsme si při svíčkách přáli hezké věci pro naši třídu, například abychom byli dobrý kolektiv a kamarádství z adaptačního kurzu nám vydrželo.

I samotný pobyt v Jestřabí byl plný legrace a zážitků. Bydleli jsme uprostřed lesa s nádherným výhledem a o přestávkách mezi aktivitami jsme mohli využít kolotoč a houpačky. Usměvavá paní kuchařka nám vařila výborné jídlo, a když nás ráno překvapila švédskými stoly, všem se rozzářily oči.

V krásném prostředí Hostýnských vrchů jsme prožili nezapomenutelné tři dny zábavy. Děkujeme paním učitelkám, lektorům a paní kuchařce za bezproblémový pobyt. Všichni doufáme, že přání vyslovená na Pardusu se nám vyplní.

Žáci 6. A

Strážní andělé

Naši žáčci z 1. A a z 1. B mají za sebou dva týdny školy. Pozvolna navazují kamarádské vztahy se spolužáky a daří se jim orientovat v prostorách školy.

Tento týden přišli do prvních tříd na návštěvu deváťáci. Společně s paní učitelkou dětem vysvětlili, že jsou jejich strážnými anděly – patrony. Jejich úlohou je prvňáčkům po celý školní rok pomáhat, chránit je a jít jim dobrým příkladem. Každý prvňáček tak získal nového kamaráda, se kterým si může o přestávkách popovídat a požádat ho o pomoc či radu.

A protože máme letos hodně prvňáčků, každý žák z deváté třídy získal pod svá křídla čtyři svěřence.

Deváťáci zavzpomínali na svůj první školní rok. Někteří na sebe prozradili, že se ve škole ze začátku báli, ale pomohlo jim najít si kamarády a dny ve škole se tak staly zábavné a radostné.

Všichni si také užili spoustu legrace při společném úkolu, kdy malí radili velkým, jak se poslepu namalovat.

Budeme se těšit na další společné aktivity, které nás během školního roku čekají.

Mgr. Veronika Lejsková, 1. A

Mgr. Petra Přikrylová, 1. B

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 15. 10. 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v tomto dnu uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • písemně prostřednictvím žákovských knížek
  • prostřednictvím informačního systému ŠKOLA ONLINE
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy

Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka školy

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 27. 9. 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v tomto dnu uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • písemně prostřednictvím žákovských knížek
  • prostřednictvím informačního systému ŠKOLA ONLINE
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy

Mgr. Helena Moravčíková

ředitelka školy