PEER program v VIII. a IX. třídě

Všichni, kdo pracují s dětmi, ví, že informace nebo rada od staršího kamaráda pro ně má často větší váhu než od rodiče či učitele. Na tomto argumentu staví program, který pro žáky holešovských škol připravili studenti Střední policejní školy. Museli ale projít důkladným proškolením, které jim zabralo spoustu času. Díky tomu mohli provést tématy rasismu a návykových látek i žáky naší VIII. a IX. třídy. Netradičními a zábavnými metodami nejen seznamovali se základními pojmy a fakty, ale snažili se i o nasměrování úvah a rozhodování dospívajících správným směrem. Mnohdy totiž vzniká problémové chování z neznalosti, jindy ze špatných vzorů či předsudků. Věříme, že PEER program dává možnost poznání a získání správných postojů ve věku, kdy o tom skutečně začínají dospívající žáci přemýšlet.

Podle hodnocení našich žáků to bylo smysluplně a pohodově strávené dopoledne, kdy se dozvěděli spoustu zajímavého.

PEER program mohl být realizován i díky podpoře MAS Moštenka, v rámci spolupráce základních škol a samozřejmě díky vstřícnosti SPŠ Holešov a paní pplk. Mgr. Evy Vichlendové, která se studenty v rámci PEER programu pracuje.

                                                                                                                                     Mgr. Z. Ballnér

Ve škole jsme pekli štrúdl

V rámci výuky Pracovních činností jsme v V. A vyzkoušeli na začátku listopadu upéct jablečný závin. Z listového těsta se prý povede každému, ale věřte, že to bylo napínavé až do konce. Rozválet těsto, nastrouhat jablka, nesníst dopředu všechny rozinky, nepřesladit a správně zavinout, to všechno bylo pro kluky a holky jednoduché, když jsme se na hodinu připravovali. Při akci samé už začaly vznikat drobné problémy, které jsme ale díky naší paní asistentce hravě zvládli. Nakonec bylo nejtěžší nesníst náš dezert příliš brzy, abychom si nespálili naše mlsné jazýčky. Dnes už páťáci mohou přípravu štrúdlu téměř vyučovat.                                                                                                                    

tř. uč. Mgr. Z. Ballnér

eTwinning v tomto školním roce

V anglickém jazyce se pravidelně zapojujeme do projektů v platformě eTwinning.  Spolupracujeme s žáky z různých evropských zemí. Učíme se vzájemně komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady. Projekt eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Our school, school life and healthy ways of living“. Projekt o naší škole jsme si vybrali záměrně, protože v tomto roce 2. ZŠ oslavila významné výročí – 110 let od jejího založení. Skupinka žáků z osmé třídy nejprve vytvořila krátké video o škole v anglickém jazyce. Poté žáci seznámí partnerské školy s našimi školními pravidly, která nám na naší škole pomáhají chovat se slušně a brát ohled na ostatní lidi. Na závěr vytvoří prezentaci o svém zdravém způsobu života. A z kterých zemí jsou ostatní žáci, kteří nám ukáží jejich videa a prezentace? Jsou to Turecko, Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, Německo, Litva, Rumunsko a Holandsko.

 

Carving – vyřezávání z ovoce a zeleniny

V úterý 16. 11. 2021 mohli žáci 4. a 5. ročníku sledovat, jak vzniká z obyčejného jablka růžička nebo květ rostliny, která možná ani neexistuje. Povídání o svém koníčku připravil pro žáky pan Martin Ballnér. Beseda začala ukázkami z praxe a fotkami výrobků, které pan Ballnér začal vytvářet už před sedmi lety na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži. Přes ukázky nářadí potřebných pro tuto činnost a dvou čerstvých výrobků pro dnešní den jsme se dostali k dotazům kluků a děvčat z obou tříd, které povídání zaujalo. V závěru se všichni mohli podívat, jak prakticky vzniká umělecký výtvor z obyčejného jablka. Výhodou je, že všechny odpadky či odřezky jsou jedlé, a tak můžeme při práci i ochutnávat. Velké poděkování patří Martinovi Ballnérovi nejen za přípravu povídání o tomto tématu a ukázky vyřezávání, ale především za čas, který věnoval našim žákům. Možná to pro ně bude inspirace pro trávení volného času nebo pro výběr budoucího povolání.

Z. Ballnér, tř. uč. V. A

Svatý Martin

Minulý týden byl pro prvňáčky v 1. B ve znamení svatého Martina. Žáci si poslechli legendu o svatém Martinovi, seznámili se s pranostikami k tomuto dni, trénovali grafomotorická cvičení v podobě světýlek a kouře z komína, kreslili “bílou peřinu”, vyráběli podkovičky pro štěstí a nechyběla ani ochutnávka svatomartinských rohlíčků.

Petra Přikrylová

Sebehodnocení prvňáčků

Letošní prvňáčci ze třídy 1. B si zkusili poprvé sebehodnocení. Měli namalovat obrázek, který by vyjadřoval, jak se jim ve škole daří a zda do školy chodí rádi. Děvčata to pojala po holčičím a vznikly obrázky plné srdíček, jedniček, kytiček a žabáčků. U chlapců se projevil technický talent a kreslili naši školu, do které rádi chodí, nechyběly jedničky a také vlastenecké rysy ve formě vlajek. Podle slov prvňáčků chodí do školy rádi, líbí se jim tu, rádi pracují na úkolech a my učitelé a rodiče víme, že si pomalu tvoří první pracovní a sociální návyky. Ráda bych poděkovala všem rodičům za spolupráci, neboť jen ve spojení rodič – učitel – dítě jsme schopni dítě vést a rozvíjet.

Petra Přikrylová