eTwinning v tomto školním roce

V anglickém jazyce se pravidelně zapojujeme do projektů v platformě eTwinning.  Spolupracujeme s žáky z různých evropských zemí. Učíme se vzájemně komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady. Projekt eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Our school, school life and healthy ways of living“. Projekt o naší škole jsme si vybrali záměrně, protože v tomto roce 2. ZŠ oslavila významné výročí – 110 let od jejího založení. Skupinka žáků z osmé třídy nejprve vytvořila krátké video o škole v anglickém jazyce. Poté žáci seznámí partnerské školy s našimi školními pravidly, která nám na naší škole pomáhají chovat se slušně a brát ohled na ostatní lidi. Na závěr vytvoří prezentaci o svém zdravém způsobu života. A z kterých zemí jsou ostatní žáci, kteří nám ukáží jejich videa a prezentace? Jsou to Turecko, Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, Německo, Litva, Rumunsko a Holandsko.

 

Carving – vyřezávání z ovoce a zeleniny

V úterý 16. 11. 2021 mohli žáci 4. a 5. ročníku sledovat, jak vzniká z obyčejného jablka růžička nebo květ rostliny, která možná ani neexistuje. Povídání o svém koníčku připravil pro žáky pan Martin Ballnér. Beseda začala ukázkami z praxe a fotkami výrobků, které pan Ballnér začal vytvářet už před sedmi lety na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži. Přes ukázky nářadí potřebných pro tuto činnost a dvou čerstvých výrobků pro dnešní den jsme se dostali k dotazům kluků a děvčat z obou tříd, které povídání zaujalo. V závěru se všichni mohli podívat, jak prakticky vzniká umělecký výtvor z obyčejného jablka. Výhodou je, že všechny odpadky či odřezky jsou jedlé, a tak můžeme při práci i ochutnávat. Velké poděkování patří Martinovi Ballnérovi nejen za přípravu povídání o tomto tématu a ukázky vyřezávání, ale především za čas, který věnoval našim žákům. Možná to pro ně bude inspirace pro trávení volného času nebo pro výběr budoucího povolání.

Z. Ballnér, tř. uč. V. A