Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni.
Od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce).

vedení školy

Slavnost pera

Když se prvňáčci učí psát, používají k tomu v prvních několika měsících obyčejnou tužku. Jakmile už se dětem psaní daří, přichází na řadu psaní perem. Ten slavnostní den, kdy vymění tužku za pero, nastal v 1. A 14. prosince 2021. Všichni žáčci obdrželi plnicí pera. Nejprve jsme si krátce pověděli, jak ho správně držet a jak s ním zacházet, a pak už jsme ho vyzkoušeli. Napoprvé nám to šlo velice pěkně. Maminky, připravte se na to, že vaše děti budou chodit modré od hlavy až k patěJ.

Přejeme všem dětem, ať se jim psaní perem líbí a ať se jim píše jako po másle…

Poděkování městu Holešov

Děkujeme tímto městu Holešov za poskytnutí dotace 40.000 Kč k oslavám 110. výročí založení 2. Základní školy Holešov z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí. Oslavy úspěšně proběhly ve dnech 15.  – 16. 10. 2021. Dotace byla využita k nákupu upomínkových předmětů a k tisku fotografií.

 

Krabice od bot

Krabice od bot aneb Děti pomáhají dětem je akce, jejímž cílem je potěšit děti z chudších rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů, ale také rodiče, kteří by si jinak „Ježíška“ nemohli dovolit. Naše škola se do této krásné sbírky, která letos probíhá už po jedenácté, zapojuje již tradičně.  Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb. Z počátečního nadšení pár jedinců vyrostla během deseti let největší vánoční sbírka v České republice. Vloni se touto cestou podařilo potěšit více jak 51 000 dětí.

V letošním roce se u nás, na 2. ZŠ Holešov, zapojilo všech 12 tříd a díky štědrosti dětí a hlavně rodičů, kteří jim byli nápomocni, se podařilo zabalit krásných 19 dárků. Jsme velice rádi, že se žáci aktivně do sbírky zapojili. Učí se touto cestou, že ne všechny děti se mají stejně dobře a je třeba jim pomáhat.  

Moc vám všem děkujeme! Až budete rozbalovat dárky doma u svých stromečků, v rodinném kruhu, vzpomeňte si, že ať už jste do krabice přibalili pastelky, kosmetiku, hračku nebo jinou drobnost, pomohli jste zapálit plamínky v očích jednoho človíčka, který má díky vám o něco veselejší Vánoce.

Děkujeme za vaše otevřená srdce a přejeme krásné prožití vánočních svátků, ve zdraví a s vašimi blízkými!

Kateřina Krmencová

Projekty školní družiny

Děti ze školní družiny v posledních dvou měsících tohoto kalendářního roku rozhodně nezahálely a i přes různé zákazy a obavy z nákazy absolvovaly tři projektové dny, které jsme z důvodů covidových přesouvali a přesouvali, až se konečně, samozřejmě za dodržení všech proticovidových opatření, uskutečnily.

 

Záchytné kotce Holešov

Od konce listopadu, kdy nás navštívil pan Erik Fišer, školní družina intenzivně pracuje na projektu pro záchytné kotce Holešov. Vybrali jsme téma, které nás bude bavit a které nás naučí, jak vycházet nejen spolu navzájem, ale i se čtyřnohými kamarády z útulku. Pro začátek nám pan Fišer představil práci městských strážníků při odchytu zvířat a následné péči o ně, popsal potřebné pomůcky a techniky, vysvětlil nám postup při nalezení jakéhokoliv opuštěného zvířete a nechyběly ani úsměvné a dramatické příběhy.

Projekt jsme zahájili teorií, ale tímto to nekončí. Jsme domluvení na dlouhodobé spolupráci s městskou policií, a to tak, že budeme záchytné kotce několikrát do roka navštěvovat a zásobovat potřebnými věcmi pro zvířata, jako jsou deky, granule, hračky atd.

Knihovna plná tajemství

Knihovna je pro většinu z nás známým místem, kde si chodíme půjčovat knížky. I my s družinou do ní rádi chodíme. Jenže děti jsou zvídavé, a tak jsme se rozhodli, že je necháme nakouknout do míst, kde by se jen tak nedostaly. Nejdříve jsme pozvali paní knihovnici k nám do družiny, kde proběhla beseda o historii knihovny. Další den jsme navštívili my s dětmi paní knihovnici a ta nás vzala na prohlídku prostor pro běžné návštěvníky nepřístupných, kde nám ukázala spoustu zajímavých zákoutí knihovny, archivních knížek, kronik a článků. Děti čekaly, že na nás vybafne i nějaký skřítek strážící knížky, ale ten nejspíš v tomto předvánočním čase sháněl dárky pro své kamarády. Budova knihovny je sice už hodně stará, ale právě proto má své kouzlo.

Kocourek Modroočko a jeho filmoví kamarádi

Jak se stane, že pletená loutka, která jen tak nehybně stojí v muzejní expozici, nám najednou v animovaném filmu ožívá před očima? Toto jsme se s dětmi rozhodli zjistit, a proto jsme se v pátek 10. prosince vydali na cestu do zlínského Muzea jihovýchodní Moravy, kde nám kouzlo filmového Ferdy mravence, pana Prokouka, pavouka Pecha a dalších filmových rekvizit bylo odhaleno. Podobně jako zlínští filmaři jsme si vyzkoušeli rozpohybovat kocourka Modroočka a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých triků a poznali filmovou techniku používanou k oživení loutek. Možná, že pro některé z dětí byl tento projekt inspirací a v budoucnu se filmařinou budou třeba i živit.

The memory board game competition

V úterý 7. 12. jsme si v první třídě v hodině angličtiny pořádně zasoutěžili.

Přestože naši prváčci znají zatím málo slovíček, nic nebránilo tomu, aby si slovní zásobu obohatili o dalších pár výrazů navíc. A nejlépe se učí při hraní. A protože máme žáky v první třídě velmi šikovné, tak si stihli i zasoutěžit. Ve dvojicích se utkali v anglicko-českém pexesu. A kdo vyhrál? I když byli někteří rychlejší a měli lepšího „pamatováka“, vyhráli úplně všichni. A už teď se těšíme na další soutěžení.

Mikuláš v 1. A

Pátek 3. 12. byl jiný než obvykle, protože děti mohly přijít v čertím převlečení do čertí školy. Hned zrána na dveře zaklepala kouzelná návštěva – Mikuláš s anděly a čerty, před kterou se malí čertíci schovali pod lavice. Na začátku Mikuláš pokáral pár hříšníků a poté chtěl vidět, co si pro něj letošní 1. A připravila. Děti s papírovými řetězy zatančily a zazpívaly „Píseň pro čerta“ a za takové pěkné představení rozdali andělé všem sladkou odměnu. Za velkou statečnost jim navíc paní učitelka upekla slaďoučké perníčky.

Krabice od bot

A je tu opět adventní čas plný příprav a očekávání před nadcházejícími nejkrásnějšími svátky v roce.

Ne všichni mají to štěstí tento čas prožívat stejně. Proto se opět naše děti ze 3. A zapojily do sbírky „Krabice od bot“. Dárečků se sešlo hodně, ani ta malá krabice nestačila… Naše děti i jejich rodiče mají srdce opravdu na pravém místě. Snad naše vánoční nadílka vykouzlí úsměv všem obdarovaným dětem.

Třída 3. A