Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2022 do školy. 

Organizace a účast na těchto aktivitách se bude odvíjet od aktuální protiepidemické situace!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
15. 12. 2021
12. 1. 2022
16. 2. 2022
16. 3. 2022

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Předvánoční spellování

V posledním týdnu před Vánoci se uskutečnila třídní kola soutěže Spelling Bee. Soutěžili všichni žáci ze třídy páté až deváté. Vítězové postupují do školního kola. A kteří to jsou? Z páté třídy byli nejlepší Š. Posolda, S. Vodičková a K. Mozolová, ze šesté třídy J. Krmencová, A. Chudárek a K. Kvintová, ze sedmé třídy L. Vaňharová, D. Krutil, A. Marčonková, L. Nagy, D. Sedlář a P. Svoboda, z osmé třídy N. Gregorová, A. Sonntagová a V. Lišková a z deváté třídy se školního kola zúčastní P. Večeřa, A. Ševčík a A. Podsedníček. Všem přejeme, aby si i školní kolo užili v pohodě a odvedli co nejlepší výsledky.

Nový rok, předsevzetí a finanční gramotnost na 2. ZŠ Holešov

V rodinném kruhu jsme všichni přivítali nový rok prvního ledna, u nás ve škole jsme se na něj připravovali již v rámci finanční gramotnosti na konci loňského roku. Proč to? Ve sdělovacích prostředcích slyšíme neustále slovní spojení: nárůst inflace, zdražování cen různých komodit, provizorní státní rozpočet aj. Umí si vůbec naše děti pod těmito pojmy něco představit? Často si žijí spokojeně ve svém světě adolescentů, mají dostatek věcí nezbytných pro život, na vánoční nadílku se nezapomnělo, maminka a tatínek vše zaplatí. Pro většinu žáků je to samozřejmost, ale pro mnohé rodiče tomu tak vždy není.

Co jsme s tím udělali? Úplně na sklonku prosince si matematická sekce vyučujících připravila projektové vyučování zaměřené na zdokonalování se ve finanční gramotnosti. Šesťáci sledovali finanční náročnost kouření spolu s dopady na rodinný rozpočet a rozpočet státu ve vztahu k léčbě kuřáků. Využili jsme nově nakoupenou techniku ve škole – kalkulátory, notebooky pro práci v Excelu. Také jsme o problematice hodně diskutovali, zejména proč lidé kouří. Sedmáci se zaměřili na otázku výdajů za rodinný výlet, zda lze na nějakém výdaji ušetřit, porovnávali ceny, slevy. Osmáci a deváťáci měli vybráno nejaktuálnější téma a to spotřebu elektřiny ve vztahu k použitým spotřebičům, učivo propojili s fyzikou, informatikou a přehledně zpracovali do grafů, diskutovali o nejvýhodnějším nákupu.