Každý má svůj příběh

V únoru se pětice žáků naší školy zapojila do projektu Příběhy našich sousedů pod hlavičkou organizace Post Bellum. Ta nedává zapomenout na osudy lidí, kterým totalitní režimy negativně zasáhly do života.

Žáci Nikol Gregorová, Veronika Lišková, Anna Sonntagová, Alois Sonntag a Jan Fišer z 8. A pod vedením koordinátorky projektu Barbory Čandové a paní učitelky Elišky Hubáčkové měli za úkol během několika měsíců najít pamětníka, udělat s ním rozhovor, digitalizovat jím poskytnuté fotografie, napsat scénář a vytvořit rozhlasovou reportáž, dokument, komiks nebo animaci jeho příběhu. Protože moc rádi kreslí, vybrali si animaci.

Pamětníkem našich osmáků se stal pan Alois Reimer z Holešova, celoživotní skaut. Žáci ho vyzpovídali, vyfotili a pustili se do práce. Občas měli pocit, že si ukousli příliš velké sousto, a báli se, že úkol nedokončí. Naštěstí to nevzdali. Po mnoha hodinách práce vznikla krásná animace, s jejíž tvorbou jim pomohla Martina Chaloupková ze Studia Scala v Brně.

6. 2022 proběhla na zámku v Holešově slavnostní prezentace projektu, které se zúčastnilo celkem 8 škol. Každá ze skupin představila svoji práci jinak, ale jedno měli společné – chuť vyprávět příběh, na který by se nemělo zapomenout.

Animaci našich dětí si můžete pustit na tomto odkazu:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/holesovsko/reimer-alois/

MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita se holešovští prvňáčci zúčastnili digitálního vzdělávání pod názvem Malá digitální univerzita.  

Třídy 1. A a 1. B navštívila celkem čtyřikrát lektorka s krabicí plnou stavebních kostek, dětských robotů, sítí a výkresů. Každá hodina měla jasnou strukturu a byla rozdělena do úseků, během nichž se děti účastnily herních aktivit vztažených k tématu – vše formou her, bez použití počítačů, s obrázky, sítěmi a robotickými hračkami.

První lekce se jmenovala MALÝ DATOVÝ EXPERT a děti se naučily, jak se dostane obrázek z tabletu do počítače pomocí kabelu či bezdrátového přenosu. Druhá lekce měla název CO JE TO INTERNET. Děti třídily informace a sdílely je na internetu. Ve třetí lekci MALÝ IT EXPERT se někteří žáci poprvé seznámili s digitálním světem, poznali se s robotem a orientovali se v síti pomocí souřadnic. Poslední čtvrtá lekce nesla podtitul MALÝ PROGRAMÁTOR, I. SEZNÁMENÍ S ROBOTEM – lektorka představila robota Cubetto a žáci mu zkoušeli dávat příkazy tak, aby oblékli elfa, kterého nám s radostí zahrála paní asistentka.

 

Děti pracovaly samostatně, ale také ve skupinách. Rozvíjely prostorovou orientaci a představivost, logické myšlení a také mohly procvičit hrubou a jemnou motoriku. Na závěr každé hodiny nechyběla reflexe a sebereflexe, za kterou získaly osvědčení, které bylo pro ně odměnou, nikoli hodnocením. Děti nejvíce bavila poslední lekce, protože robota „Kubíka“ (jak ho pojmenovaly) mohly nejen ovládat, ale zároveň ho programovat pomocí jednoduchých příkazů.

Děkujeme lektorce a těšíme se na další setkání.

Žáci soutěžili pod dohledem vojáků

POKOS – neboli příprava občana k obraně státu. To je název programu, se kterým na naši školu zavítali vojáci z Krajského vojenského velitelství ve Zlíně. Vojáci a vojačky přijeli už v osm hodin a začali chystat jednotlivá stanoviště, ale počasí ukázalo svou deštivou tvář. Tak se soutěž přesunula do budovy školy.

Po nástupu, kdy se žáci seřadili do předem určených skupin, se rozešli na jednotlivá stanoviště k plnění úkolů a hlavně získávání bodů. V tělocvičně byla nachystaná překážková dráha, která byla fyzicky velice náročná – žáci ji museli absolvovat hned dvakrát – počítal se čas celé skupiny. V místnosti, kde byla nachystána zdravověda, se týmy rozdělily – jedni prakticky předváděli první pomoc a druzí pak odpovídali na teoretické otázky. Na chodbě u šaten se počítalo, kolik žáci zvládnou udělat sedů-lehů a dřepů za minutu.

Tři stanoviště byla nachystána i venku pod přístřešky. Ve školním altánu žáci odpovídali na test týkající se branné povinnosti, pod dohledem vojáků stříleli ze vzduchovky a házeli maketou granátu na cíl. Po splnění úkolu jim velitelé stanoviště zapsali body na kartičky. Ty se pak vyhodnotily a na nástupu slavnostně vyhlásily.

Podle velitelky akce se našim žákům dařilo ve všech disciplínách, ale medaile získaly jen první tři skupiny. První místo získal smíšený tým osmáků a sedmáků ve složení – Petr Libenský, Barbora Režná, Pavel Navrátil, Tomáš Hradil, Ondřej Macek, Daniel Ducháč. Na druhém místě se umístila skupina osmáků Veronika Lišková, Anna Sonntagová, Nikol Gregorová, Jan Fišer, Alois Sonntag, Jakub Podola. Třetí místo patřilo sedmákům ve složení Lukáš Nagy, Tomáš Chytil, Daniel Sedlář, David Hudec, Jakub Divílek, Matyáš Kojecký.

1. červen – Mezinárodní den dětí

Děti. Je v nich tolik hravosti, radosti a úsměvů. My dospělí si občas posteskneme, že jimi již nejsme. Když jimi jsme, ani to nevnímáme. Žijeme si svůj dětský život naplněný přítomností a fantazií. Užíváme si naplno přízně, kterou nám s láskou věnují rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé nebo trenéři. Nejdříve děti vedeme za ruku, pak se dítě ruky pustí a my už jen pozorujeme a stojíme opodál připraveni pomoci, když bude třeba.
            Jsme rádi, že právě dětské úsměvy a jásot byly slyšet v našem parku 1. června, kdy jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí. Slavili jsme tím, co je dětem nejbližší – hrou. Žáci 9. ročníku s paní učitelkou Soňou Tomčíkovou připravili pro žáky 1. stupně mnoho sportovních disciplín, kde si děti potrénovaly zručnost, trpělivost, přesnost, odhad nebo taneční kroky. Příroda v parku se 1. června nadechla po dešti a celý den se vydařil tak, jak měl.

Dětské dopravní hřiště Kroměříž

Dne 17. 5. 2022 se naši žáci z 5. a 7. A zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou pořádalo Ministerstvo dopravy ČR na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Děti se na soutěž poctivě připravovaly a s mírnou nervozitou vstoupily na hřiště, které celé prošly, aby ho prozkoumaly. Následovalo přivítání všech účastníků a rozdělení do družstev. Nejprve žáci vypracovali vědomostní test, následovala první pomoc a poté test zručnosti, kde děti projížděly zdánlivě lehkou trasu, avšak „káča“ dala mnohým zabrat. Při plnění úkolů se všichni vystřídali. Nakonec děti dostaly zaslouženou odměnu v podobě řízku s chlebem a nastoupily k vyhlášení nejlepších soutěžících. Naši starší žáci se umístili na krásném 3. místě. Soutěžili ve složení Květoslav Odstrčilík, Tomáš Chytil, Veronika Valentíková a Karolína Vančurová. Za 5. třídu se zúčastnili Mike Tošovský, který jako jediný z mladších dětí zvládl kurz první pomoci bez ztráty bodů, dále Míša Krištůfková, Radim Pasečný a Jasmína Kubíčková. Všechny děti musíme pochválit za výbornou reprezentaci naší školy a za to, že i přes nepřízeň počasí vše zvládli na 1*. Všem cyklistům přejeme hlavně kilometry bez nehod.

Jana Hegerová