Bratislava

Ve středu 5. 10.  jsme měli možnost se s žáky 6.A podívat za hranice našeho státu, a to konkrétně na Slovensko.  Odborným lektorem a celodenním průvodcem nám nemohl být nikdo jiný než PhDr. Pavel Kočí, který má vždy dokonale připravený program a zajímavé povídání o památkách a historii města.

Naše první zastávka po cestě byla u Hradu Děvín, který patří mezi nejstarší slovenské hrady a leží na skalním útesu nad soutokem řek Moravy a Dyje. Pohled na tyhle dvě řeky byl z hradu velmi krásný.

Dalším naším cílem byla Bratislava. Pan Kočí nám povykládal něco o historii města a ukázal nám spoustu památek, které se ve městě nachází. Viděli jsme Bratislavský hrad, Katedrálu svatého Martina, Prezidentský palác, Národní divadlo a tzv. srdce Bratislavy – Hlavní náměstí.

Celodenní vzdělávací program se všem žákům moc líbil. Získali jsme hromadu zajímavých informací a viděli spoustu památek.

Marika Fuksová

POKOS Zlín

Dne 4. října se naši žáci zúčastnili krajského kola branně-vědomostní soutěže pořádané Armádou České republiky s názvem „O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín“, které se konalo na stadionu Mládeže ve Zlíně. Soutěžilo celkem 10 týmů ze Zlínského kraje, které zvítězily v oblastních kolech pořádaných v červnu loňského roku. Naši se zapojili ve dvou týmech. V prvním týmu soutěžili Anna a Alois Sonntagovi, Nikol Gregorová, Jakub Podola, Jan Fišer a Dominik Krutil, ve druhém týmu Ondřej Macek, Petr Libenský, Dan Faldík, Tomáš Hradil, Dan Ducháč a Pavel Navrátil. Oba týmy měly před sebou 9 disciplín, které bylo nutné splnit, např. střelbu na terč, zdravovědu a první pomoc, kontrolu paměti nebo překážkovou dráhu. Počasí nám nepřálo, ale všichni bojovali a žádnou z disciplín nevzdali. Děkujeme všem za reprezentaci školy a překonání sebe samých v nelehkých a často fyzicky náročných úkolech.

Asistentka pedagoga Jana Hegerová

      

Postavili jsme základy naší vzájemné spolupráce

Pravidla, pravidla a zase ta pravidla – školní řád je jich plný. Myslí se na naši bezpečnost a  hladký průběh vzdělávání i chodu celé školy. Jsou to ale pravidla, která nám určil někdo jiný. Co když se chceme na jejich tvoření sami podílet? Pak máme možnost si nastavit další, pro nás neméně důležitá, pravidla v rámci třídy, aby nám v ní bylo dobře, abychom se vzájemně respektovali a učili v příjemné atmosféře. A když děti formulují, tak myslí. A co vymyslí samy, k tomu mají bližší vztah a snáze se tím i řídí. No schválně – budete porušovat pravidlo, které si sami vytvoříte? A tak jsme se zamýšleli nad tím, co je pro nás ve třídě podstatné. Už jsme třeťáci a víme, jak to chodí… Klid na práci? Bezpečí? Dobré vztahy se spolužáky? Každý z nás napsal na papír jedno pravidlo, které považuje za velmi důležité. Když jsme je potom společně pročítali, zjistili jsme, že se některá často opakují, a po týdnu společného soužití přibyla ještě další. Nakonec jsme postavili pevné základy naší spolupráce z devíti cihel. Dohodli jsme se také na systému „odměn“ za jejich porušování a zatím, ťukáme na dřevo, nám ty základy dobře drží. Snad vydrží po celý školní rok a zabydlí se v nás už napořád 🙂

Mgr. Monika Ministrová

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 18. 11. 2022 z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v těchto dnech uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • prostřednictvím elektronické žákovské knížky
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy
  • v mobilní aplikaci Google Classroom

vedení školy