Projektový den Sdílené učebny

Dne 2. listopadu na naší škole bylo rušněji než obvykle. Navštívily nás děti z mateřské školy Masarykova a tři základní školy z okolí Holešova, a to ZŠ Martinice, ZŠ Rymice a ZŠ Ludslavice se svými vyučujícími. Konalo se tzv. sdílení učeben, kdy žáci 9. A za pomoci svých učitelů představovali naše odborné učebny, ukazovali možnosti a způsoby výuky či hravou vědu. Na čtyřech stanovištích si děti mohly vyzkoušet práci s roboty, v PC učebnách zpracovávaly testy a programovaly stavebnice, ve fyzikálně chemické učebně si vyzkoušely pokusy, se kterými se jako žáci 4. a 5. třídy doposud nesetkaly, a na vlastní kůži si ověřily vyučování na 2. stupni základní školy. Děti z mateřské školy si vyzkoušely pokus s jedním z živlů – s ohněm, a za pomoci pedagogů a žákyň zjišťovaly, proč vlastně oheň hoří.

Děkujeme žákům i vyučujícím za pomoc a budeme se těšit na další setkání, která nás čekají.

Paní asistentka Jana Hegerová

Den zdraví v 2. ZŠ Holešov

Dne 4. 11. 2022 jsme připravili pro žáky projektový den na téma zdraví, které nejen navazuje na učivo prvního stupně a rozvíjí předmět Výchova ke zdraví, ale prolíná se i plánem environmentální výchovy a preventivním programem školy.

Téměř všechny školy zařazují tuto moderní formu výuky přesto, anebo možná právě proto, že se neučí klasickým způsobem, neznámkuje se a nejsou vyučovány běžné předměty.  

Pro první až čtvrtou třídu připravily program na tři vyučovací hodiny paní učitelky se svými asistentkami. Čtvrtou hodinu děti předvedly ostatním spolužákům, co se naučily. A právě dovednost veřejně prezentovat svoji práci je jedním z cílů projektové práce. Viděli jsme tedy nejen básničky a písničky, misky se zdravými saláty a postery plné kreseb o zdravém a nezdravém způsobu života, ale také vážné zamyšlení nad zdravím dětí i dospělých. Například pokus se špinavýma a umytýma rukama a řešení významu stravy pro tvarování postavy již mírně překračovaly rámec prvního stupně základní školy. Nechybělo ani tvoření obrázků z ovoce a zeleniny a jejich populární ochutnávky. Preventivní aktivity před úrazy a nemocemi doplnilo Pět klíčů pro zdraví.

Pátou třídu jsme tentokrát přiřadili k druhému stupni a pro všechny pak připravili devět skupin, v nichž v pátečním dopoledni žáci pracovali. Předem si vybrali skupinu podle zaměření, které je zaujalo. Skupinky byly věkově smíšené, což nese určitou míru rizika pro organizaci a schopnosti zvládnout zadání a dokončit jej. Ukázalo se, že spolupráce napříč druhým stupněm není na naší škole problém. Svou práci, jejíž zadání připravili učitelé a asistentky, pak členové skupin prezentovali pro všechny ostatní.

Viděli jsme tak několik počítačových prezentací o tom, že „Normální je nekouřit“ a o nemoci AIDS. Ochutnali jsme zdravé jednohubky a poslechli si zkušenosti se zdravým vařením. Školu provoněly bylinkové čaje i čerstvě vyrobená levandulová mýdla. Všechny zaujalo předvedení správného rozcvičení celého těla pomocí strečinku, společně jsme doplnili kvíz o zdraví a tipovali jsme závěry zkoumání množství cukru v slazených nápojích. Scénka U lékaře – jak by to mělo být a jak to někdy vypadá doopravdy,  samozřejmě s nadsázkou a komickými situacemi, doplnila společné prezentace.

Praktické ukázky první pomoci připravily s jednou ze skupin v rámci dopoledního programu studentky Střední zdravotnické školy v Kroměříži s paní učitelkou Dobroslávkovou. Chtěl bych jim a i paní ředitelce školy poděkovat za spolupráci a vstřícnost při organizaci našeho projektového dne.

Věřím, že se žákům projekt líbil, což ověříme při hodnocení celé akce, a že měl především smysl pro jejich vzdělávání a byl podnětem pro další spolupráci mezi žáky, učiteli a asistentkami v celé škole.

Mgr. Zdeněk Ballnér

 

 

 

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené informace, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalosti, ale především o rozvíjení schopnosti samostatného logického uvažování. Takto je soutěž představená účastníkům na jejích webových stránkách.

Již během září probíhalo přihlašování do základního kola, které se konalo pouze on-line. Počet registrovaných soutěžících byl celkem 94 657 z 3 751 škol. Naše 2. ZŠ se v letošním roce zúčastnila jako jediná škola z Holešova, přihlásilo se 23 žáků. Do krajského kola postoupilo celkem 52 soutěžících, od nás to byli dva chlapci – Radim Ptáček ze 4. A., který se v základním kole umístil na 40. místě, a František Konečný z 5. A., který byl osmý. Bohužel, jsou situace, které v našem životě nemůžeme ovlivnit, a tak se krajského kola 4. 11. 2022 zúčastnil pouze František Konečný, který se z konečného počtu 39 dětí umístil na krásném 4. místě! 

Františkovi moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kateřina Krmencová