Výzva 63 Šablony II

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

 Aktivity pro základní školy

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v cizích jazycích.

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor.

 

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ

2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT. Z šablony je zakoupeno a využíváno 20 notebooků (mobilní PC učebna), určených k výuce napříč všemi předměty.

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17d Klub pro žáky ZŠ (badatelský klub)
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

2.II/19 Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole.

 

Aktivity pro školní družiny a školní kluby:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/4c Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v cizím jazyce. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK

2.V/11b Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.

2.V/11c Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub komunikace v cizím jazyce
Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin.  

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin.