SRPD

Spolek rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov

SRPD je institucí sdružující zejména rodiče a zákonné zástupce dětí navštěvujících školu podle § 829-841 zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).  Tato instituce úzce spolupracuje se školou a podporuje zejména aktivity vedoucí k prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností dětí, na   které není pamatováno v základním školním vzdělávání.

Zaměřuje se na podporu doprovodných programů a akcí souvisejících se vzdělávacím programem školy nebo volnočasových aktivit, rozvíjení vztahů rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy, pořádá a spolufinancuje kulturní, společenské a osvětové akce pro žáky základní školy, z výtěžku každoročně pořádaného školního plesu se podílí na vybavenosti školy výukovými pomůckami, poskytuje příspěvek na odměny žáků za mimořádné aktivity, přispívá na dopravu žáků na různé akce, výlety, exkurze, kurzy a podporuje finančně realizaci programy primární prevence.

Členové SRPD:
Předseda: Pavel Vybíral
Místopředsedkyně: Adéla Ševčíková

 

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2013

Počáteční zůstatek 1. 1. 2013 198999,13
Příjmy
Příjmy z plesu 121061,00
Úroky BÚ 452,76
Členské příspěvky 0,00
Celkem 121513,76
   
Výdaje  
akce žáků 97251,00
administrativní práce 7000,00
materiál pro výuku 24687,00
výdaje za ples 12537,00
poplatky BÚ 1517,95
technické vybavení školy 77609,00
materiální vybavení školy 14554,00
doprava žáků 21681,00
poštovné 26,00
zápis do 1. třídy 929,00
odměny žákům 7300,00
rozloučení s p. ředitelkou 1881,00
Celkem 266973,75
   
Zůstatek 31. 12. 2013 53539,14

 

Návrh rozpočtu na rok 2014

Počáteční zůstatek 1. 1. 2014 53539,14
   
Příjmy  
Příjmy z plesu 135000,00
Úroky BÚ 500,00
Členské příspěvky 92000,00
Celkem 227500,00
   
Výdaje  
akce žáků 50000,00
účetnictví 12000,00
materiál pro výuku 28000,00
výdaje za ples 5800,00
poplatky BÚ 1500,00
technické vybavení školy 0,00
materiální vybavení školy 100000,00
doprava žáků 21000,00
poštovné 200,00
zápis do 1. třídy 1000,00
odměny žákům 8000,00
Celkem 227500,00
   
Zůstatek 31. 12. 2014 53339,14

 

2015 Výr. zpráva SRPD, návrh rozpočtu 2015 na web 2016 Výr. zpráva SRPD, návrh rozpočtu 2017

Výroční zpráva za rok 2014 , návrh rozpočtu na rok 2015