SRPD

Spolek rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov

SRPD je spolek sdružující  především zákonné zástupce dětí navštěvujících školu podle § 829-841 zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).  Spolek úzce spolupracuje se školou a podporuje  aktivity vedoucí k prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností žáků.

Zaměřuje se na podporu doprovodných programů a akcí souvisejících se vzdělávacím programem školy nebo volnočasových aktivit, rozvíjení vztahů rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy, pořádá a spolufinancuje kulturní, společenské a osvětové akce pro žáky základní školy, z výtěžku každoročně pořádaného školního plesu se podílí na vybavenosti školy výukovými pomůckami, poskytuje příspěvek na odměny žáků za mimořádné aktivity, přispívá na dopravu žáků na různé akce, výlety, exkurze, kurzy a podporuje finančně realizaci programy primární prevence.

Předseda: 
Adéla Ševčíková
Místopředseda:
Ing. Květoslav Odstrčilík
Členové SRPD:
Jana Zicháčková
Hana Helsnerová
Petra Vančurová, Andrea Špendlíková
Michal Dorazil, Monika Kučerová
Veronika Mikulíková
Blanka Červeňáková
Ilona Vybíralová
Lenka Marčonková
Ilona Gregorová
Adéla Ševčíková

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2021