SRPD

Spolek rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov

SRPD je spolek sdružující  především zákonné zástupce dětí navštěvujících školu podle § 829-841 zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).  Spolek úzce spolupracuje se školou a podporuje  aktivity vedoucí k prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností žáků.

Zaměřuje se na podporu doprovodných programů a akcí souvisejících se vzdělávacím programem školy nebo volnočasových aktivit, rozvíjení vztahů rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy, pořádá a spolufinancuje kulturní, společenské a osvětové akce pro žáky základní školy, z výtěžku každoročně pořádaného školního plesu se podílí na vybavenosti školy výukovými pomůckami, poskytuje příspěvek na odměny žáků za mimořádné aktivity, přispívá na dopravu žáků na různé akce, výlety, exkurze, kurzy a podporuje finančně realizaci programy primární prevence.

Předseda: 
Adéla Ševčíková
Místopředseda:
Ing. Květoslav Odstrčilík
Členové SRPD:
Martina Skýpalová, Petra Vančurová
Michal Dorazín, Monika Stískalová Šišková
Ing. Květoslav Odstrčilík
Blanka Červeňková
Ilona Vybíralová
Lenka Marčonková
Renata Mlčáková
Adéla Ševčíková
Ilona Gregorová

Výroční zpráva za rok 2019