Školní vzdělávací program

Program vzdělávání

Výuka na I. stupni a na II. stupni probíhá podle školního vzdělávacího programu.
(aktuální školní vzdělávací program ŠVP si můžete přečíst zde…)

Od 1. ročníku výuka anglického jazyka

Od 6. ročníku v rámci volitelných předmětů škola nabízí tyto obory:

 • konverzace v anglickém jazyce
 • informatika
 • tělesná výchova
 • německý jazyk
 • ruský jazyk


Nabídka nepovinných předmětů:

 • sportovní aktivity
 • informatika (při dostatečném množství žáků)

Informační technologie na škole:

 • webové stránky s širokou škálou informací www.zshol.cz
 • vybavení moderními technologiemi
 • 2 počítačové učebny
 • internet NON STOP
 • projektorová a ozvučovací technika
 • školní intranet
 • školní e-mailové účty

Vybavení učeben:

 • 2 x 14 počítačů
 • připojení k internetu
 • uživatelské prostředí Microsoft Windows©
 • balíky Microsoft Office©
 • široká škála výukových programů
 • projektorová a ozvučovací technika


Vyučující:

Mgr. Soňa Tomčíková
Ing. Petr Pokorný