Třídy

Třídy naší školy ve školním roce 2019/2020
 
 I. stupeň  II. stupeň
1. třída
třídní učitel: Mgr. Jitka Dvořáková
email: jitka.dvorakova@zshol.cz

1. třída – Svět vzdělání

Mgr. Kateřina Zacharová

email: katerina.zacharova@zshol.cz

6. třída
třídní učitel: Mgr. Lenka Janská
email: lenka.janska@zshol.cz
2. třída
třídní učitel: Mgr. Andrea Krejčí
email: andrea.krejci@zshol.cz
7. třída
třídní učitel: Mgr. Lucie Dvorníková
email: lucie.dvornikova@zshol.cz
3. třída
třídní učitel: Mgr. Libuše Bezděková
email: libuse.bezdekova@zshol.cz
8. třída
třídní učitel: Mgr. Tamara Košatová
email: tamara.kosatova@zshol.cz
4. třída
třídní učitel: Mgr. Jitka Nedbalová
email: jitka.nedbalova@zshol.cz
9. třída
třídní učitel: Mgr. Soňa Tomčíková
email: sona.tomcikova@zshol.cz
5. třída
třídní učitel: Mgr. Zuzana Jarkovská
email: zuzana.jarkovska@zshol.cz