Aktuality

Už píšeme perem!

Od začátku školního roku se naši prvňáčci naučili spoustu věcí. Až do poloviny ledna však stále psali tužkou. Ruce už mají uvolněné, tahy tužkou upevněné, psaní jedním tahem zvládnuté na výbornou a snahu o krasopisné psaní mají také všichni. A tak naše nejmenší žáčky čekal slavnostní „Den pera“ a první psaní perem. Věřím, že jim psaní perem půjde stejně dobře jako vše ostatní.

Mgr. Andrea Krejčí

Chcete pro své dítě to nejlepší?

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 20. 2. 2019 v 17, 00 přímo ve škole, na které se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, 603726030

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy, rodiče, máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme čtvrtým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.


Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2019 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30 – 16:30
22. 1.
12. 2.
26. 3.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Malování pro děti ve školní družině

V úterý 8. ledna jsme si ve školní družině užili úžasné odpoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem, který k nám přijel se svým zábavným vystoupením „MALOVÁNÍ PRO DĚTI“. Toto vystoupení je zábavná, interaktivní show. Děti se vtipnou formou seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací, od počáteční inspirace až po vznik celé knihy, odnesly si informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Vyzkoušely si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a to prostřednictvím základních geometrických tvarů. Součástí vystoupení byly soutěže, nechyběla spousta dalších atrakcí a hlavně humor!

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

konec prvního pololetí školního roku 2018/2019 je za dveřmi, a proto Vás všechny zveme v úterý 15. 1. 2019 v 15,30 k třídním schůzkám, které se uskuteční v kmenových třídách.

Rovněž zveme všechny třídní důvěrníky do sborovny školy v 15,00 hodin.

vedení 2. Základní školy Holešov

Chcete pro své dítě to nejlepší?

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zvažujete, do které školy zapíšete své dítě ke školní docházce od příštího školního roku?

Naše škola bude kromě klasické třídy paralelně otevírat i třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.

První informativní schůzka ohledně tohoto speciálního nadstandardního programu, kde Vám podáme podrobnější informace a rádi zodpovíme Vaše dotazy, se koná 10. 12. 2018 v 17, 00 v 2. Základní škole Holešov.

Těšíme se na Vás!!!

 
 

Koledování pro babičky a dědečky

Naši žáci ze třídy 3. A se ve středu 12. 12. 2018 vydali do Domova důchodců na malou návštěvu. Nešli s prázdnou. Přinesli babičkám a dědečkům přáníčka a zazpívali vánoční koledy. Odměnou jim byly rozzářené oči posluchačů, kterým naše děti tímto předaly kus svého těšení se na Vánoce.

 

Krabice od bot

Žáci naší školy se v tomto předvánočním čase zapojili do sbírky „Krabice od bot“. Každá třída naplnila s pomocí třídních učitelů krabici věcmi pro dívku nebo chlapce, které jistě udělají obdarovaným radost. Žáci také namalovali a podepsali přání k Vánocům, které vložili k dárkům do krabice. Všechny krásně zabalené vánoční dárky putovaly v pátek 7. 12. 2018 do Městské knihovny v Hulíně, kde bylo jedno ze sběrných míst pro tuto sbírku.

Tyto dárky dále rozdělí pracovník Diakonie ČCE Charitě sv. Anežky TSR, Azylovému domu pro matky s dětmi v tísni Kojetín, Azylovému domu pro matky s dětmi Kroměříž a Dětskému domovu Kroměříž. Předvánoční sbírka, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin a dětských domovů v České republice pořádá Diakonie ČCE již posedmé za sebou. Tímto dobrým skutkem letos všichni zapojení žáci i učitelé vykouzlí o Vánocích úsměv na tváři mnoha dětem, které budou mít jistě z dárku velkou radost.