Pirátský den ve 3.A

Dne 1. září 2015 vyplula loď třídy 3.A na dlouhou plavbu školním rokem. Společně jsme pluli na jedné lodi a táhli za jeden provaz. Při naší dobrodružné plavbě jsme objevovali nové učivo, prohlubovali své dovednosti, učili se být výborným žákem a pro druhé i kamarádem. V průběhu cesty jsme narazili na různé úkoly i překážky, které bylo potřeba vyřešit. Odměnou dětem ovšem byly penízky a mapa, které za správné řešení i chování získávaly v průběhu roku. A na konci naší tajuplné výpravy jsme prožili pirátský den, ve kterém jsme plnili úkoly, učili jsme se jako praví piráti, udělali jsme si občerstvení a samozřejmě našli truhlu plnou pokladů.

Krásné prázniny přeje

Mgr. Andrea Krejčí

Celý článek

Loučení aneb vzpomínky zůstanou

27. 6. 2016 jsme se v prostorách holešovského zámku rozloučili se třídou 9. A.

Milí absolventi, ještě jednou prostřednictvím webových stránek vám přejeme úspěšné vykročení do dalších školních let a naplněný bohatý osobní život.

Děkujeme Taneční škole A.@A. Mědílkovi Zlín za vedení taneční přípravky a závěrečné ukázky všech společenských tanců, které se žáci naučili.

Mgr. Hana Hlobilová

Celý článek

Prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy krásné slunečné prázdniny.

images

Celý článek

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin:

Po – Pá: 9.00 12.00
13.00 14.00
Celý článek

Angličtina trochu jinak

Jako každý rok, tak i letos žáci na závěr školního roku soutěžili v angličtině. Tentokrát to bylo ale trochu jinak. Starší děti z druhého stupně si připravili soutěžní zábavné úkoly pro své mladší spolužáky z prvního stupně. Tak dostali šesťáci „na starost“ druháky, osmáci třeťáky a deváťáci čtvrťáky. Bylo zajímavé pozorovat vzájemnou spolupráci malých a velkých dětí. Starší žáci si nejprve připravili křížovky, doplňovačky, hádanky pro své malé přátele a pak jim pomáhali s jejich plněním. Přitom se vzájemně seznámili a také popovídali.

Netradiční soutěžení se všem moc líbilo.

Mgr. Lenka Janská

Celý článek

Exkurze do Bratislavy

Dne 14. 6. se třída 5. A vydala na svou první zahraniční exkurzi.  Cílem této exkurze bylo hlavní město našeho nejbližšího souseda – Bratislava. Alespoň tak by vám to řekli samotní žáci, kteří se to takto učili ve vlastivědě. Ověřit své znalosti či získat nové se vydali hned v 6 hodin ráno. Kromě žáků naší školy se exkurze účastnila i škola z Kroměříže a Ratají. První zajímavý zážitek na všechny čekal ihned po příjezdu do Bratislavy. Žáci se z autobusu přesunuli rovnou na palubu lodi Prešov a podstoupili 80 minutovou plavbu proti proudu řeky Dunaj. Loď dovezla žáky rovnou pod zříceninu hradu Děvín. O velmi odbornou a zajímavou prohlídku se postaral pan Pavel Kočí, který exkurzi organizoval. Žáci se dozvěděli nejen o historii hradu, ale i o okolní přírodě...

Celý článek

Karel IV. král a císař

Pátek 27. 5. 2016 se stal v naší škole projektovým dnem k významnému 700. výročí narození Karla IV. Ve všech jednotlivých třídách probíhaly aktivity, které odhalovaly osobní život Karla IV., jeho dílo, zdraví a přínos pro naši zemi.

I.A:

I naši nejmladší žáčci se zúčastnili projektu „Karel IV.“, který proběhl na naší škole.

Karel IV. provázel prváčky celý den. V českém jazyce si přečetli o jeho životě a zásluhách, vyplnili křížovku a doplnili správné názvy k daným obrázkům. V matematice si děti vypočítaly, kolik by získaly za vlády Karla IV. zlatých dukátů. Dalším úkolem byl výpočet dlouhého řetězce, na jehož konci byla Svatováclavská koruna. Ve výtvarné výchově si žáčci korunu vyrobili...

Celý článek

Bavíme se s angličtinou

Bavíme se s angličtinou

Ve středu, 15. 6., se konala v Rymicích soutěž, nesoucí název Bavíme se s angličtinou.

Jako každý rok, tak i tentokrát se utkali z každé přihlášené školy žáci čtvrté a páté třídy.

Naši školu reprezentovala Štěpánka Viznerová za čtvrťáky a Radek Večeřa za páťáky. Jejich úkolem bylo splnit poslechový úkol a úkol zaměřený na komunikační dovednosti.

Oba naši žáci si v silné konkurenci vedli velmi dobře.

20160615_083542 20160615_113953 20160615_114107 20160615_114519

Celý článek

Finále Děti v pohybu

Ve středu 15. 6. se naši nejmenší žáci zúčastnili projektu „Děti v pohybu – finále“. Společně s dalšími prváčky a předškoláčky z holešovských škol a školek se sešli ve sportovní hale při 1. ZŠ. Celkový počet dětí byl přes 300. Pro děti byly připraveny různé překážkové dráhy, kterými žáci s velkým nadšením probíhali. O doprovodný program se postaral zpěvák Standa Hložek, a tak došlo i na tanec a zpěv známých písní. Děti si za své sportovní výkony odnesly medaile, sladkosti a také míč.

Mgr. Kateřina Zacharová, třídní učitelka

Celý článek

Oslava Dne dětí ve ŠD a ŠK

U příležitosti Mezinárodního dne dětí školní družina a školní klub naplánovaly pro děti zábavné odpoledne. Děti i paní vychovatelky se těšily na čtvrtek 2. června, kdy mělo vše vypuknout.

Přípravy na zábavné odpoledne byly přerušeny příjezdem záhadné osoby, která se představila jako čarodějnice Mandalf. Čarodějnice měla za úkol zachránit Českozem  před Hnusotou, která se začala rozprostírat na jihovýchodě. Na základě jejích vizí se rozjela k nám. Děti, navštěvující školní družinu a školní klub, byly vyvolené k tomu, aby odemknuly portál otevírající přístup k artefaktu, ke kterému mohou dospět jen lidé krásní, kteří svou krásou artefakt nabijí. Díky tomuto artefaktu pak bude Českozem ochráněna před Hnusotou...

Celý článek