Pozvánka na Den otevřených dveří a na vánoční dílničky

Celý článek

DEN SLABIKÁŘE

Celý článek

Jsou z nás „maséři“

Žáci první a druhé třídy mají za sebou kurz vedený paní lektorkou Olgou Úrubkovou. Několik lekcí se děti učily jednoduchou masážní sestavu. Masážní cviky vedou ke zklidnění dětí, vzájemné komunikaci, spolupráci a vyjádření pocitů. Žáci byli z programu nadšení a s velkou radostí si na závěrečné hodině převzali diplomy a odznáček s potvrzením, že nyní jsou z nich již opravdoví maséři.

Celý článek

Mezinárodní den nevidomých – družinový projekt

Úsměv mámy, západ či východ slunce, zbarvení listí stromů na podzim, oblíbenou pohádku…….., to je jen zlomek nekonečného množství událostí, které můžeme každý den sledovat, aniž bychom si tuto výsadu uvědomovali. Jsou ale mezi námi tací, kteří toto nikdy neuvidí. Jejich zrakem je převážně sluch a hmat. Jsou to lidé s poškozeným zrakem.

V týdnu od 13. – 16. listopadu proběhl v naší družině projekt, kterým jsme si alespoň částečně přiblížili běžné životní situace, se kterými si nevidomí musí poradit. Děti si se zavázanýma očima vyzkoušeli aktivity, odpovídající jejich každodenní náplni ve školní družině, jako třeba hraní si, stavění z kostek, kreslení, sebeobsluhu, pohyb po chodbách atd. V některých chvílích zjišťovaly, že se neobejdou bez pomoci...

Celý článek

Změna konzultací

Z důvodu nemoci paní třídní učitelky  Mgr. Jitky Dvořákové se zítra 14. 11. 2017 nekonají konzultace ve třídě 3. A.

Celý článek

X. jubilejní ples SRPD

….i když ples naší školy je ještě daleko, začínáme s prodejem vstupenek … 3. 3. 2018 !!!!! těšíme se na všechny!!!
(od 1. 11. do 20. 12. 2017 cena vstupenky 250,- Kč, od 3. 1. 2018 cena vstupenky 300,- Kč)

Celý článek

Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme Vás ke konzultacím o prospěchu a chování, které se budou konat v úterý 14. 11. 2017 od 15.00 – 17.00h. Konzultace budou probíhat  v jednotlivých třídách.

Konzultace paní učitelky Mgr. Heleny Stoklasové budou probíhat od 15.30h.

vedení školy

Celý článek

Návštěva Úřadu práce v Kroměříži

Ve středu 25. 10. 2017 se žáci devátého ročníku vydali na Úřad práce v Kroměříži. Zde pro ně byla připravena prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Prezentace byla zaměřena na volbu budoucí profese, na volbu střední školy a studijního oboru. Žáci měli možnost získat podrobné popisy jednotlivých profesí, vyhledat studijní nebo učební obor, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném a vysokoškolském studiu. Byl jim představen Atlas školství a vysvětleno, jak se v něm zorientovat. Dále bylo každému žákovi umožněno počítačové testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání. Získali informace o přijímacím a odvolacím řízení, v neposlední řadě jim lektorky vysvětlily, jak vyplnit přihlášky...

Celý článek

Exkurze Dukovany, Dalešice

V úterý 17. října 2017 jsme se vydali s našimi nejstaršími žáky (s osmou a devátou třídou) na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Prohlídka obou elektráren trvala téměř čtyři hodiny, nicméně byla velmi zajímavá. Během této doby se o nás starali profesionální průvodci. V Jaderné elektrárně Dukovany, druhé největší jaderné elektrárně v ČR, jsme měli možnost zhlédnout filmy o energii a Jaderné elektrárně Dukovany, prohlédnout si modely celé elektrárny i některých zařízení. V Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, která byla vybudována na řece Jihlavě, jsme mimo jiné měli možnost nahlédnout do strojovny, kde se nachází čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW...

Celý článek

Počítáme anglicky

Jako správní čtvrťáci rádi soutěžíme a hrajeme si. Tentokrát jsme si v angličtině procvičili, jak zvládáme čerstvě naučená čísla do sta. A abychom si to procvičili opravdu pořádně, připravila pro nás p. učitelka soutěžení a hraní s čísly. Ve čtyřech skupinkách jsme nejprve čísla zapisovali, pak jsme závodili, kdo nejrychleji číslo uhodne a na závěr jsme skládali slova z písmen. I když vyhrála skupinka D, tak vítězi jsme se stali vlastně všichni. Naučili jsme se čísla tak, že (jak říká naše paní učitelka), i kdyby nás vzbudila o půlnoci, tak dokážeme říct dané číslo anglicky.

4.A a Lenka Janská, učitelka anglického jazyka

Celý článek