Modrá byla dobrá

Dne 16. září byli šesťáci a sedmáci na exkurzi v Modré.

Po krátké cestě (asi 45 minut), si nás na místě převzal pan abé Petr, který nás v archeoskanzenu prováděl.

Začali jsme prohlídkou malé rozhledny. Tady nás pan abé Petr seznámil s významem rozhledny a taky nám pověděl nějaké zajímavosti o Modré.

Pak jsme sešli ke studni uprostřed nádvoříčka. Kolem ní byly malé domečky, které vypadaly tak, jak v nich lidé dříve žili. No, moc pohodlně si asi nebydleli.

Další na řadě byla prohlídka historické školy, kde dříve byli studenti zároveň i ubytováni.

V další části jsme se dívali na ukázky dravců. Dravci přelétávali nad námi tak blízko, že jsme si je při letu mohli dobře prohlédnout a později také i pohladit.

Tímto sko...

Celý článek

Den bez aut

„Evropský den bez aut“  připadá na 22. září. V tento den se žáci 2. až 5. třídy zúčastnili akce, která se koná v rámci Evropského týdne mobility.

Děti byly rozděleny do menších skupinek, obdržely startovní karty a obcházely jednotlivá stanoviště, která pro ně byla připravena.

Děti si tak vyzkoušely jízdu zručnosti na kole a koloběžce, seznámily se s dopravními značkami, zahrály si hry s padákem. Byly pro ně připraveny ukázky 1. pomoci a samy si vyzkoušely masáž srdce a umělé dýchání. Nechyběla ani jízda na invalidním vozíku a možnost vcítit se do role nevidomých lidí.

Žákům se dopoledne velmi líbilo a odnesli si i spoustu nových zkušeností.

Mgr. Kateřina Zacharová

Celý článek

Hudební zážitky s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem

Dne 23. 9. měli žáci 4. – 9. ročníku možnost slyšet v rámci výchovného koncertu jednoho z našich nejlepších současných houslistů. Virtuos Pavel Šporcl na holešovském zámku uspořádal rovnou dva výchovné koncerty pro mladší a starší žáky. Zážitek to byl velmi nevšední, jak je ostatně u Pavla Šporcla běžné. Jeho přirozené vystupování a přátelské chování zaujalo snad každého v sále. Ke všem skladbám pověděl nějakou zajímavost, přiblížil nám osudy různých skladatelů a formou otázek se snažil do koncertu vtáhnout i posluchače. Jako spoluhráče si přizval holešovského rodáka a světově proslulého klavíristu Karla Košárka. Kromě opravdu skvostně provedených skladeb žáci odcházeli s neobvyklým zážitkem v podobě společné fotky, kterou pan Pavel Šporcl vyfotil a vložil na svůj facebookový profil...

Celý článek

Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a k překonání hranic

Ve středu 21.9.2016 navštívila naši školu Veronika Malantová, studentka univerzity v německém Würzburgu. Žákům 7.,8., a 9. tříd prezentovala prostřednictvím Česko-německého fóra mládeže německy mluvící země, každodenní život a perspektivy uplatnění. Česko-německé fórum mládeže je skupina 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa, kteří svým příkladem „táhnou“ a prezentují své zkušenosti dále.

Každý „dospělák“  moc dobře ví, jak velkou váhu slovo vrstevníka v tomto věku má.

Slečna Malantová prezentovala možnosti, jak podpořit výuku cizího jazyka a jak se zapojit do nabízených volnočasových a studijních aktivit. Nechyběly hry, interaktivní výuka i aktivizační metody...

Celý článek

Upozornění MP – změna dopravního značení

Upozornění MP – změna dopravního značení v ulici Smetanovy sady

 

Celý článek

Seznamovací party

V pátek odpoledne 9. 9. 2016 jsme se sešli s dětmi a jejich rodiči na školní zahradě, kde proběhla již tradiční seznamovací party.

Rodiče měli možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém jejich děti tráví volný čas, zahrát si různé sportovní hry nebo jen tak posedět a popovídat si. Nemohlo chybět i nějaké to pohoštění, o které se postaraly samy děti, jelikož vstupenkou na tuto party byli gumoví medvídci a křupky. Jako obvykle se našly i maminky, které chtěly dětem přilepšit i něčím výjimečným. Tentokrát to byly muffiny od paní Sonntagové, které tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme. Do éteru se linuly známé dětské písničky, takže kdo měl zájem, mohl si i zatancovat nebo zazpívat. Dobrá nálada byla ještě podtržena krásným slunečným počasím...

Celý článek

Strážní andělé v 1.A

Kamarád, přítel, pomocná ruka jsou pojmy, které k životu dětí neodmyslitelně patří. Na naší škole se stalo samozřejmostí, že starší žáci pomáhají svým mladším kamarádům. Letošním školním rokem jsme si na pomoc pozvali „anděly strážné“. Žáci prvňáci mají za sebou již druhý týden školy a po celu dobu jim byli nablízku jejich patroni, andělé strážní, v podobě žáků deváté třídy. Každý deváťák si vzal pod svá křídla jednoho z prvňáčků a o přestávkách jim dělali radost svou návštěvou, malým dárkem či procházkou po škole. Tímto dochází ke spolupráci mezi žáky, kteří se příliš neznají a během běžného školního dne se míjí na chodbách. Starší žáci pomáhají mladším, dochází k seznamování, rozvíjení empatie a k vzájemné komunikaci...

Celý článek

Nová třída 6. A

Dne  6. 9. 2016 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu na Tesáku v hotelu Čerňava. Byli jsme tam do 9. 9. 2016. Hráli jsme tam skvělé hry, nejvíce se nám líbila hra brännball. Vařili nám tam výborně. Na pokojích jsme bydleli po pěti a šesti. Moc se těšíme až zase někam pojedeme. Bylo to tam skvělé.

žák 6.A Tomáš Láník

Celý článek

ŠprechTIME

Jako druhý cizí jazyk vyučuje naše škola jazyk německý. Motivací k učení tohoto cizího jazyka je pro nás velká uplatnitelnost v praxi. Jsme obklopeni německy mluvícími zeměmi a poptávka po německy mluvící pracovní síle roste. Je dobré začít s výukou druhého cizího jazyka paralelně s jazykem anglickým a doplňovat výuku jazyka motivačními bloky, které ukazují život, možnosti a uplatnitelnost v zahraničí.

Využíváme nabídek Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM a zařazujeme do výuky jejich program Česko-německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou!“ Informace jsou účastníkům zprostředkovávány interaktivní formou vyškolenými a zkušenými referenty, kteří se sami osobně v česko-německých vztazích angažují a...

Celý článek

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme  Vás na třídní schůzky v úterý dne 13. 9. 2016 v 15,30 h, které se uskuteční v kmenových třídách. První schůzka třídních důvěrníků proběhne 15. listopadu 2016 –  po volbách.

Třídní schůzky ve třídě 5. A (třídní učitelka Mgr. Jitka Nedbalová) se z důvodu pracovní neschopnosti nekonají. Náhradní termín bude 20. 9. 2016 v 15.30 h v učebně 5. A.

vedení 2. Základní školy Holešov

Celý článek