Pozor změna!!

Změna termínu Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu.

  • pondělí 27. 3. 2017 v 15.30h učebna 2. A (č.32)

 

Celý článek

Zápis do 1. ročníku 2017

 Kritéria zápisu ZDE

Celý článek

O hostýnskou píšťaličku

Březen – měsíc zpěvu, i tak bychom mohli tento měsíc pojmenovat. V tomto měsíci se konají hned dvě pěvecké soutěže. První z nich se konala dne 15. 3. v Bystřici pod Hostýnem, jednalo se o soutěž O hostýnskou píšťaličku. Tato soutěž se snaží dětem přiblížit krásy valašských písniček. Každý soutěžící má za úkol nacvičit dvě valašské písně a zazpívat je před odbornou porotou. Je to úkol velice těžký a zodpovědný. Porota hodnotí čistotu zpěvu, udržení rytmu, ale i celkový dojem. Letos se této soutěže z naší školy zúčastnili: Nikol Gregorová (3. A), Adéla Rygálová (3. A) a Petr Kubica (5. A). Za svůj výkon byli odměněni pamětním listem a drobným sladkým dárkem. Děkujeme jim za reprezentaci školy.

Celý článek

Lego mají žáci rádi

LEGO patří k nejoblíbenějším stavebnicím na světě a má obrovské možnosti využití. S jeho pomocí děti mohou nahlédnout pod pokličku vědy a techniky už od svého útlého věku.
V hodinách informatiky na naší škole jsme zařadili, výuku se stavebnicí LEGO WeDo. Žáci si mohou sestavit z LEGA zajímavé hračky, například krokodýla, lva, ptáčky a mnoho dalších a tyto hračky následně “rozpohybovat” připojením k počítači pomocí USB.
Stavebnice tak rozvíjí hned několik dovedností žáka. Žák se naučí správně sestavovat jednoduché mechanické stroje, prohlubuje své konstrukční dovednosti. Dále pak dává “nudné hračce” nové využití, pomocí programu na PC dokáže hračku rozhýbat a rozvíjí tak své logické a analytické schopnosti...

Celý článek

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

V úterý 28. února proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Předvést své výkony v recitaci přišli ti nejlepší z nejlepších, tedy vybraní žáci z kol třídních. V porotě zasedli učitelé, ale hodnocení měli v režii také samotní žáci v publiku. Ti měli hlasovat pro nejlepšího recitátora, tedy pro toho, kdo získá „Cenu publika“. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii (6. a 7. třída) získal 1. místo Luboš Macháček (7. A), na druhém místě skončila Marie Dědičíková (7. A) a 3. místo obsadil Tomáš Láník (6. A). Ve druhé kategorii (8. a 9. třída) se na 1. místě umístila Karolína Ševčíková (9. A), 2. místo získala Denisa Jelínková (9. A) a na 3. místě skončila Žaneta Solařová (9. A)...

Celý článek

Zamaskované odpoledne

Páteční odpoledne, dne 3. 3. 2017, bylo v naší družině „zamaskované“. Zamaskované z toho důvodu, jelikož ten den jsme pořádali již v pořadí třetí družinový karneval. Děti se nám proměnily v piráty, princezny, sportovce, netopýří ženy a jiné zajímavé masky. V krásně vyzdobené tělocvičně, za což chci poděkovat vychovatelkám A. Drápalové a L. Ležákové, jsme si zatančili a zahráli zábavné hry, předvedli jednotlivé masky, zkrátka jsme se super pobavili. Na závěr karnevalu proběhla tombola, ze které si děti odnesly drobné, ale hezké ceny. Velké díky patří paní K. Fišerové, která přichystala pro děti bohaté občerstvení. Karneval se vydařil a už teď se všichni těšíme na další.

Za školní družinu vedoucí vychovatelk...

Celý článek

Pohádky v Legohrátkách

V kroužku Legohrátky jsme se s žáky jedno odpoledne přenesli do světa pohádek.

Děti se rozdělily do skupinek a každá skupina si vylosovala pohádku. Úkolem dětí bylo část pohádkového příběhu zachytit co nejvěrohodněji. Po vytvoření malých dílek pak proběhla tipovací soutěž, o jakou pohádku se jedná.

V „obrazech“ z lega se tak objevil Jeníček s Mařenkou z pohádky O perníkové chaloupce, Budulínek uvězněný v liščí noře, Smolíček a nechyběla ani Červená Karkulka.

Mgr. Kateřina Zacharová a děti z „Legohrátek“

Celý článek

Netradiční prvouka ve 3. A

V pondělí 6. 3. proběhla ve třetí třídě netradiční výuka prvouky. Přišla mezi nás maminka našeho žáka paní Michela Masná, aby se s dětmi podělila o znalosti mineralogie, která je jejím koníčkem. Ukázala nám rozsáhlou sbírku  polodrahokamů i ostatních nerostů a trpělivě odpovídala na všetečné otázky dětí.

Za tak krásnou ukázku spolupráce rodiče a školy patří paní Masné velké poděkování.

Mgr. Jitka Dvořáková, třídní učitelka 3. A

Celý článek

Výuka dopravní výchovy

Každý člověk ví, jak důležité je znát dopravní značky a předpisy. Na naší škole žáci získávají tyto znalosti ve 4. ročníku. Začátkem listopadu si kromě teoretických znalostí mohli vyzkoušet i praktické dovednosti na dopravním hřišti v Kroměříži. Jelikož žáky na jaře čekají závěrečné testy a jízdy, bylo pro mnohé velkou výhodou, že v pátek 3. 3. si teoretické znalosti mohli opět prohloubit. Navštívil nás odborný učitel z dopravního hřiště pan Radovan Stratil, který zábavnou formou žákům osvětlil mnohé potřebné předpisy. Upozorňoval též na spoustu chyb, kterých se děti i dospělí dopouštějí např. při přecházení přechodu či vystupování z auta. Získané znalosti žáky posunuly zase o krok dopředu a přispěly k jejich většímu bezpečí...

Celý článek

Exkurze do Prahy

Dne 1. března se třída 4. A zúčastnila již tradiční exkurze do našeho hlavního města Prahy. Pro většinu žáků to byl den velice výjimečný. Spousta žáků ten den prožila nějakou situaci úplně poprvé, ač to byla samotná návštěva Prahy, jízda metrem nebo objevování nových míst v Praze. Opět celou exkurzi svým odborným vedením zajistil pan Pavel Kočí, který žákům vysvětloval různé dějinné souvislosti a zajímavosti o našem hlavním městě. První hluboký zážitek na žáky čekal téměř ihned po příjezdu do Prahy. Pomocí metra, kterým někteří žáci jeli úplně poprvé, se přesunuli pod areál Pražského hradu. Aby tam došli, museli vystoupat po známých Starých zámeckých schodech...

Celý článek