Úžasné vlastnosti vody

U příležitosti Světového dne vody, jsme ve školní družině připravili projekt „Úžasné vlastnosti vody“.  S tímto tématem nám přijela pomoci „paní profesorka Stefanie Hawkingová z Los Angeles“. Děti její přednáška velmi zaujala a vyzkoušely si i několik pokusů, na kterých poznaly, jaké vlastnosti voda má. Nakonec, vytvořily plakáty, které nám nyní připomínají, jak je voda nepostradatelná pro celý svět.

Bc. Alena Drápalová vychovatelka ŠD

Spelling Bee – školní kolo

V pondělí, 26. 3.,  se naši žáci od páté do deváté třídy utkali v soutěži Spelling Bee. Tentokrát soutěžili žáci, kteří se probojovali z třídních kol do celoškolní soutěže. Spelling, nebo-li hláskování, bylo oproti třídním kolům mnohem náročnější. Žáci museli hláskovat anglicky nejen slovo, které viděli, ale i další slova, která pouze slyšeli.Všichni chlapci a děvčata byli ve školním kole úspěšní, všichni byli perfektně připraveni. V první kategorii zvítězila třída šesťáků, ve druhé kategorii osmáci.

Vítězem první kategorie se stala Katka Kvintová ze 6. A třídy a ve druhé kategorii Robert Dvorník ze třídy 8. A.

Mgr. Lenka Janská, vyučující Aj

Světový den vody

Dne 22.3. se na naší škole uskutečnil Světový den vody. Tento významný den se v ČR stal dějištěm rozsáhlých oslav věnovaných jedné z klíčových složek, jež umožňuje život na zemi.Téma letošního dne, který se naše škola rozhodla pojat do modrých barev, symbolizoval čistou vodu pro zdravý svět. Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme.

Denisa Jelínková, předsedkyně Školního parlamentu

Svátek poezie v Tymy

Měsíc březen je v naší škole tradičně věnován poezii. V každé třídě proběhla třídní kola recitační soutěže, vítězové z těchto kol se předvedli ve školních kolech a ti nejlepší recitátoři z celé školy poté mohli porovnat své dovednosti s žáky ostatních škol v recitační soutěži Svátek poezie v Tymy Všetuly. Letos připadla tato soutěž na čtvrtek 15. března. Naši školu reprezentovalo 7 žáků: Monika Mlčáková (1. A), Lada Vaňharová (3. A), Patrik Večeřa (5. A), Barbora Režná (5. A), Vendula Gregorová (6. A), Ivana Pavelcová (7. A) a Oskar Conev (9. A). Mezi řadou skvělých recitátorských výkonů se naši žáci neztratili. V kategorii nejmladších žáků se na 2. místě umístila Monička Mlčáková. Diplom za pěkný přednes získala Lada Vaňharová a dvě 3. místa obsadili Vendula Gregorová a Oskar Conev. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

O Hostýnskou píšťaličku

 Ve středu 14. 3. se konala tradiční pěvecká soutěž O Hostýnskou píšťaličku. Tato soutěž se snaží přiblížit krásy Valašska skrze písničky. Každý soutěžící má za úkol nacvičit dvě valašské písně a bez doprovodu je zazpívat před odbornou porotou. Je to úkol velice obtížný. Porota hodnotí čistotu zpěvu, udržení rytmu, ale i celkový dojem. Naše škola opět poslala své šikovné zástupce. Letos se této soutěže zúčastnili: Daniela Menšíková (2. A), Barbora Režná (5. A) a Tomáš Režný (6. A). Všichni zúčastnění si vysloužili slova uznání od přítomných porotců a Danielka Menšíková si odnesla krásné 2. místo s postupem. Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

    

 

Spelling Bee u nás ve škole

Minulý týden jsme uspořádali třídní kola soutěže, která se s oblibou hraje v zemích, kde se žáci učí anglický jazyk. Její podstatou je správně a co nejrychleji hláskovat anglicky dané slovo.

Třídních kol se zúčastnili všichni přítomní žáci od čtvrté do deváté třídy.

Do školního kola postupují tři nejlepší z každé třídy.

Mgr. Lenka Janská, vyučující Aj