Pěstujeme bylinky a chováme zvířátka v 2.A

Žáčci z druhé třídy se po celý školní rok snažili být dobrými kamarády a navzájem si pomáhat. Jako zahradníci jsme si vypěstovali bylinky, které jsme s chutí ochutnávali a poznávali. Tímto se prohlubovala vzájemná spolupráce, empatie a rozvíjelo se i environmentální chování. Žáci se učí být ohleduplní k přírodě a k životu kolem nás, do kterého patří i zvířata. A proto se v naší třídě objevili další členové, o které se žáčci společně starali. Péče o šneky a rybičku děti nadchla a vždy se těšily na další společný den. 

Mgr. Andrea Krejčí

Malá vědecká laboratoř v 2.A

Malí vědci z druhé třídy po celý školní rok stále zkouší nejrůznější pokusy. Naučné a zábavné pokusy si zaznamenáváme do našeho sešitu Pokustónu. Děti při pokusech musí spolupracovat a být pozorní, aby postup dobře zvládly. Pokusy děti velmi bavily a vždy se těšily na další nové experimenty! 

Mgr. Andrea Krejčí

Pirátský den v 2.A

Žáčci druháčci se na jeden den proměnili v piráty. Zábavnou formou se učili a plnili zajímavé úkoly. Piráti si na svých lodích často rádi zpívají, a proto i děti nezahálely a ukázaly, jak umí krásně zpívat i hrát na flétnu. Zaslouženou odměnou jim byl poklad ukrytý v dřevěné truhle a rybička, kterou jsme při naší společné plavbě potkali, a stala se naším novým kamarádem.

Mgr. Andrea Krejčí

Den Evropy

Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Slavíme ho 9. května. I my jsme si jako každým rokem připomněli tento svátek. Velké poděkování patří Tymy centru, které na náměstí připravilo pro děti tematické stanoviště a zábavné aktivity. Na závěr děti vypustily balónky s přáním naší Evropě.

Mgr. Andrea Krejčí

Zlatý certifikát OVOV!!! 🥇⛹️‍♂️⛹️‍♀️🥇

Všem, kdo mají chuť soutěžit, a především malým sportovním talentům pomáhá v rozvoji Odznak všestrannosti, jehož vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři, Robert Změlík a Roman Šebrle.

Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky.

Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále.

Za 96% účast žáků jsme získali ZLATÝ CERTIFIKÁT OVOV, 36 bronzových odznaků, 6 stříbrných odznaků a absolutním vítězem školy, který získal zlatý odznak, se stal David Juráň z 8. A!!!

Všem našim dětem přejeme hodně sil k získávání ještě lepších sportovních výsledků a blahopřejeme všem bronzovým🥉, stříbrným🥈, ale hlavně Davidu Juráňovi k jeho skvělému výkonu 🥇🥇

Branný den s armádou

Poslední úterý tohoto školního roku jsme opět přivítali dva zástupce armády, rtm. Lukáše Honzáka ze 73. tankového praporu a nrtm. Pavla Vystrčila z vojenské akademie ve Vyškově.

Tentokrát jsme měli možnost vidět a také si vyzkoušet základní techniky přežití.

Vojáci nám předvedli, jak je možné v lese spát, pohybovat se tak, aby nás nikdo nespatřil a abychom ani my nebyli vidět. Zajímavé byly ukázky zbraní a vojenských maskovacích technik.

Vyzkoušeli jsme si moderní plynovou masku. Na závěr nám Pavel a Lukáš ukázali, jak se může rozdělat oheň bez použití sirek nebo zapalovače. A když už oheň hořel, opekli jsme si na závěr špekáčky.

Moc děkujeme a těšíme se, že se opět v příštím školním roce s našimi vojáky opět uvidíme.

Hurá na výlet

Turistický výlet po okolí Holešova patří k těm nejoblíbenějším akcím, které ve školní družině pořádáme. V pátek 22. června jsme s dětmi vyrazili po námi osvědčené trase Holešov – Žopy – Dobrotice – Holešov. Užili jsme si skvělé odpoledne, plné smíchu, her a dobré nálady.

A protože se nezadržitelně blíží prázdniny, přejeme všem pohodu, relax a super zážitky.