Den otevřených dveří v kasárnách

Dne 1.6. 2018 dvacet vybraných žáků 6. až 8. třídy z naší školy odjelo vlakem do kasáren ve Vyškově. Tamní vojenská posádka pořádá každým rokem na Den dětí Den otevřených dveří. Tento rok jsme dostali možnost se této akce také zúčastnit.

Hned u vstupu nás čekal doprovázející voják, který se nám celé dopoledne věnoval a naváděl nás na zajímavá místa. Viděli jsme a taky si zkusili vojenskou výzbroj, potěžkali si vojenské zbraně.

Vojáci nám ukázali výcvik psů. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky i samopalu.

V obrovském areálu kasáren jsme viděli různé druhy obrněných aut, do kterých jsme mohli nasednout, podívat se, jak to vypadá uvnitř těchto vozů. Vyšplhali jsme se také do vojenské stíhačky.

Aby toho nebylo málo, další dvě stíhačky proletěly nad našimi hlavami.

A protože bylo velké horko, vojenští hasiči si pro nás připravili kromě ukázky svých vozů velmi příjemné osvěžení v podobě ochlazující spršky a pěny.

Nazpátek do Holešova jsme cestovali autobusem.

Všem se nám tento výlet líbil.

Kateřina Kvintová, Ivana Pavelcová, žákyně 7. A

Návštěva z Regensburgu

8.června navštívila naší školu p. Michaela Vaňková z koordinačního centra TANDEM v Regensburgu. V rámci projektu Němčina nekouše realizovala v každé třídě od šestého do devátého ročníku animační program s cílem přiblížit žákům hravou formou německý jazyk. Aktivity, např. Wie geht es dir?, domino, dostihy, hledání obrázků k daným slovům, hledání známých výrazů v německých novinách a další hry, pomohly žákům upevnit a rozšířit aktivní slovní zásobu. Všichni, i žáci 6. ročníku, které čeká bližší seznámení se s němčinou až v sedmé třídě, si tohoto animačního programu užili.

 

Bavíme se s angličtinou

Jako tradičně každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili zábavného soutěžení v angličtině v Rymicích. Tento školní rok byla vybrána děvčata Nikol Gregorová ze čtvrté třídy a Eliška Chvátalová z páté třídy. Nejprve povídaly o sobě, jak se jmenují, odkud jsou, atd., potom se pobavily v rozhovoru se svými vylosovanými soupeři z jiné školy. Na závěr prezentovaly své vybrané téma, které si pečlivě dříve připravily.

I tento rok se soutěž nesla v duchu nenucené a zábavné soutěže se spoustou dárečků.

 

Hudební talent

 
Žák 9. třídy naší školy Oskar Conev je ve škole známý jako hudební talent a vynikající klavírista. Pravidelně vystupuje ve škole na různých akcích.
V měsíci květnu se představil také holešovské veřejnosti na zahajovacím koncertu Dnů města Holešova s Holešovským komorním orchestrem jako sólista na xylofon ve skladbě Cirkus Renz, hudebního skladatele Gustava Pétera. Předvedl brilantní hru na tento nástroj a sklidil za ni několikrát opakovaný a zasloužený potlesk.
Svůj talent bude dále rozvíjet studiem na konzervatoři. 

Učíme se v přírodě

Třetí květnový týden byl pro naše žáky prvního stupně dlouho očekávaným termínem. Všichni se totiž těšili na školu v přírodě.  Cesta autobusem uběhla jako voda a vzápětí nám svou náruč otevřelo krásné prostředí Beskyd v okolí Karolínky. I když nám trošku nepřálo počasí, prožili jsme dny plné zábavy, hravého učení a výtečné kuchyně.

Největším zážitkem byla pro děti stezka odvahy a závěrečná diskotéka. Domů jsme vrátili v pořádku, unavení, ale spokojení.

Škola v přírodě splnila svůj účel, utužilo se přátelství mezi jednotlivými třídami a dětmi, objevily se první lásky a zůstala nám spousta nezapomenutelných zážitků.

2. ZŠ Holešov

Námořnická besídka

Aby rodičům udělaly radost a zpříjemnily jim středeční odpoledne, nacvičily děti z prvního stupně 2. ZŠ vystoupení pro celou rodinu.

Na hodinu se tělocvična naší školy proměnila na palubu výletní lodě, kde se zpívalo, tančilo, přednášelo. Nechybělo ani přepadení piráty z Černé perly, tanec havajských tanečnic s námořníky, dokonce se objevila i mořská panna a mini velryba, školní sbor se známými hity.

Celé vystoupení ukončily děti společnou písní, kterou věnovaly těm nejdražším osobám – maminkám společně s dárečky, které pro ně samy vyrobily. Děti i my, kteří jsme se na vystoupení podíleli, jsme odcházeli s pocitem krásně prožitého odpoledne.

Věříme, že stejně tak hezky se cítili všichni, kteří s námi tuto plavbu prožili.

2. ZŠ Holešov

Projekt třídy 8. A

V průběhu celého školního roku dělají žáci různé projekty na zadané téma související s učivem předmětu. V hodinách německého jazyka měli žáci 8. ročníku zadáno téma „Vídeň, hlavní město Rakouska“. Úkolem bylo buď vytvořit obrázkový slovník památek a zajímavostí Vídně nebo plakát památek s popisem. Všichni zvládli tento úkol velice dobře, inspirováni byli i návštěvou Vídně v minulém školním roce. Žáci 9. ročníku měli výběr ze dvou témat: obrázkový slovník s velikonoční tematikou nebo plakát  „Salzburg, hlavní město rakouské spolkové země Salzbursko“. Rodný dům W.A.Mozarta i obrázek skladatele,  Mirabellská zahrada nebo typické Mozartkugeln se objevily na každém projektu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

POZOR změna termínu:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme  si Vás pozvat na první – zatím ještě netřídní – schůzku do naší a brzy i Vaší školy, která se uskuteční 

středa 13. června 2018 v 15, 30 hodin v učebně 1. třídy.

Dozvíte se bližší informace o budoucí školní docházce dětí. Jistě Vás bude zajímat, jaké pomůcky je potřeba ještě přes prázdniny zakoupit a jak se vlastně na školu přichystat, seznámíte se s organizací prvního školního týdne prvňáčků, školní jídelny a družiny.

Na schůzce bude přítomno i vedení školy a zodpoví Vaše případné dotazy.

Pro děti bude jejich první školní rok něčím novým a neznámým, je tedy na nás všech, abychom jim to co nejvíce usnadnili. Věříme, že se nám to společně podaří.

Vaše účast na této schůzce je velmi důležitá.

Těšíme se na setkání s Vámi.

vedení školy

Den Afriky – projektový týden ve ŠD

Další a v tomto školním roce již poslední projektový týden ve školní družině jsme věnovali Africe. Ta slavila 25. května svůj svátek.

Povídali jsme si o životě afrických dětí, krásu této země jsme poznali s přírodopisných dokumentů a obrázků, poslouchali jsme africkou hudbu, tančili tance domorodých kmenů, malovali masky, četly africké pohádky.

Děti byly nadšené, jak krásná a rozmanitá země Afrika je, ale také si uvědomily, že ne všude na světě je život jednoduchý.