Aktuálně

Malá vědecká laboratoř 2.A

Vítejte ve vědecké laboratoři 2.A, kterou vás budeme provázet po celý školní rok. Při naší dobrodružné cestě letošním školním rokem objevujeme nové učivo, prohlubujeme své dovednosti a znalosti, učíme se být výborným žákem a pro druhé i kamarádem. Po celý školní rok budeme dělat různé zajímavé pokusy a jako správní vědci si je budeme zapisovat a ukládat do našeho „Pokustónu“. Na konci naší tajuplné výpravy plné kouzel a pokusů si možná vykouzlíme zasloužený poklad… 🙂

Žáci 2.A a paní učitelka Andrea Krejčí

Celý článek

Program pro děti MISP – Massage in Schools Programme

Pátek 13. října byl pěkný a slunečný den a pro žáky 1. a 2. třídy byl také něčím nový. Přišla mezi ně lektorka programu MISP – Massage in Schools Programme, která  za dětmi bude během října docházet. Děti si užijí hodiny dotekových her a aktivit a naučí se jednoduchou masážní sestavu, kterou si budou moci mezi sebou navzájem předávat. Mohou pak také namasírovat doma své blízké a sdělit jim své zážitky, jež jim tato úžasná aktivita přinesla.

První dvě lekce mají děti za sebou a myslím si, že na ni reagují velmi pozitivně. Většina dětí je z masáží nadšená a sdělují své první dojmy s radostí. Mohou také svoji radost přenést domů na své blízké a společně tak doma prožít zase něco nového.

Jsem velmi potěšena...

Celý článek

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

Pátek 13.? Pro spoustu lidí den plný potíží, ne však pro nás. Žáci 2. až 5. třídy si tento den velice užili, jelikož šli na návštěvu k místním hasičům. Ti mají vždy v pátek 13. Den otevřených dveří a návštěvníkům ukazují, co vše obnáší jejich zajímavé a náročné povolání. Hasiči se žákům plně věnovali a s úsměvem na tváři jim ukazovali hasičské auto a ochranné obleky. Žáci si poté mohli vše vyzkoušet a na chvíli se cítit jako opravdoví hasiči. Děkujeme všem hasičům za jejich ochotu a milý přístup.

Celý článek

Zdravá 5

Nezvyklou výuku zažili žáci 4. a 5. ročníku v pátek 29. září. Nezvyklou v tom, že měli za své výkony sbírat samé pětky. Naši školu navštívila odborná lektorka s projektem Zdravá 5. Je to unikátní celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Paní lektorka seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Žáci byli rozděleni do skupin a společně plnili různé úkoly, za které získávali zmíněné pětky do kasičky. Cílem hodiny bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Žáci zjistili, že vhodným způsobem stravování, budou mít dostatek energie, budou se cítit lépe a budou se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které je baví...

Celý článek

Nejzdatnější „Pexesář“

V minulém týdnu pořádala ŠD pro žáky soutěž ve hře Pexeso. Přihlásili se nejen žáci, kteří chodí do družiny, ale zájem byl i mezi ostatními dětmi. Nejprve proběhla 2 vyřazovací kola, ze kterých postoupil vždy hráč s největším počtem kartiček, a poté proběhlo finále, které bylo rozděleno na kategorii mladší a starší. A kdo byl nezdatnější „Pexesář“?

Mladší kategorie:

1. místo Megan Březíková a Tomáš Barot, oba z 1. A

Starší kategorie:

1. místo Karolína Vančurová z 3. A

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme

Celý článek

Společně do šesté třídy

Začátek školního roku je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv šestého ročníku na adaptačním kurzu. Tentokrát jsme pro společné zážitky a budování důvěry v kolektivu zvolili malebné prostředí Hostýnských vrchů, Rusavu.

Na děti čekala řada aktivit, u kterých musely překonávat samy sebe, užily si napětí i dobrodružství, a to je přesně to, co dává adaptačnímu kurzu správný náboj, zážitky a nezapomenutelné vzpomínky. Je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády a třídní učitelku v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.

Během tří zářijových dnů žáci poznali své nové spolužáky více do hloubky, učili se spolu komunikovat, hledat společná řešení a spolup...

Celý článek

Strážní andělé v 1. A

Naši nejmenší žáčci mají za sebou první týden školy. Pomaličku navazují kamarádské vztahy, seznamují se s prostředím školy, třídy a s úplně novým režimem.

V pondělí prváčky překvapila ve třídě vzácná návštěva. Přišli se za nimi podívat, společně s paní učitelkou, naši nejstarší žáci – deváťáci. Ti se pro prvňáčky stávají po celý školní rok jejich patrony – anděly strážnými. Každý prvňáček tak získal nového kamaráda, s kterým si může o přestávkách popovídat nebo se třeba projít po škole.

Deváťáci se své role zhostili na jedničku. Bylo moc hezké pozorovat, jak se noví kamarádi pozdravili, jak prvňáčci s nadšením ukazovali své krásné aktovky a pouzdra a jak deváťáci s ochotou naslouchali.

Celý článek

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme  Vás na třídní schůzky v úterý dne 12. 9. 2017 v 15,30 h, které se uskuteční v kmenových třídách. Schůzka třídních důvěrníků proběhne v 15.00 h ve sborovně školy.

vedení školy

Celý článek

První školní den

… a začínáme!!!
Všichni jistě prožili pohodové prázdniny, odpočali si a načerpali síly na nový školní rok.
První den školního vyučování byl významný hlavně pro naše prvňáčky, kterým přejeme hodně úspěchů a radosti!
 
Celý článek

Organizace prvního školního týdne

Výuka v novém školním roce 2017/2018 začne v pondělí  4. 9. 2017 a bude na I. i II. stupni ukončena v 9, 35 hod.

Školní družina bude 4. 9. 2017 v provozu do 16, 30 hod pro 1. – 5. ročník. Dne 4. 9. 2017 nebude v provozu ranní družina.

Výuka 5. 9. 2017 proběhne na I. stupni do 11, 35 hod, na II. stupni do 12, 30 hod.

Výuka od 6. 9. 2017 bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Milí prvňáčci,

blíží se Váš první školní den a my už se na Vás moc těšíme. Sejdeme se v 7, 55 hod ve třídě. První školní den vstupujete do školy se svými rodiči hlavním vchodem. S sebou si vezměte aktovku a úsměv na tváři.

Výuka v 1. třídě:

4. 9. 2017    7, 55 hod –    8, 40 hod

5. 9. 2017    7,  55 hod –   9, 35 hod

6. 9. 2017    7, 55 hod –   9, 35 hod

Celý článek