Návštěva Úřadu práce v Koměříži

Minulý týden navštívili naši žáci deváté třídy Úřad práce v Kroměříži. Dvě pracovnice, které se dětí ujaly, je poutavou formou seznámily s problematikou budoucího povolání. Seznámily žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozornily na nároky kladené během studia v daných oborech.

Po přednášce si žáci mohli pomocí počítačového programu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhodnější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

 

Divadelní představení

Povídky z jedné a druhé kapsy

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy každým rokem navštíví divadelní představení Městského divadla ve Zlíně. 4. října měli možnost zhlédnout Povídky z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka. Divadelní představení bylo netradiční. Kromě dvou herců Městského divadla Zlín – Matěje Štrunce a Markéty Holcmanové se v dalších rolích totiž objevili žáci literárně-dramatických oborů všech veřejných ZUŠ ve Zlínském kraji. Jejich výkon byl opravdu výborný a troufám si říci, že pro všechny v hledišti to byl nezapomenutelný kulturní zážitek.  Dětští detektivové se předvedli v šesti zapeklitých případech – Zločin z vášně, Zločin z povinnosti, Zločin olympijský, Zločin z lásky, Zločin ve verších a Zločin divadelní. Žákům bylo dílo Karla Čapka prostřednictvím dětských herců srozumitelně přiblíženo a doufejme, že si rádi sáhnou i po knižním vydání těchto detektivek. 

Výuka na dopravním hřišti

Dne 4. 10. se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Kroměříži. Pod vedením pana Radovana Stratila absolvovali žáci nejprve teoretickou část výuky, ve které si zopakovali dopravní značky a seznámili se se základními pravidly silničního provozu. Před druhou částí výuky, která se konala na samotném dopravním hřišti, se k nám připojili strážníci městské policie, kteří ve všech žácích budili značný respekt. Tito strážníci pak žáky provedli hřištěm a vysvětlili všechna zákoutí a nástrahy, které je při praktické části čekaly. Žáci poté dostali kolo, nasadili přilby a vyjeli. I když většina žáků ihned zapomněla veškerá pravidla a mnohdy málem došlo ke srážce, strážníci všechny hříšníky poučili a stále bedlivě sledovali. Na konci výuky strážníci všechny žáky slovně zhodnotili a zdůraznili jim, jak důležitá je dopravní výchova pro bezpečnost jejich i všech ostatních.   

Mgr. Zuzana Machálková

Plavecký výcvik

Tento školní rok byla výuka tělesné výchovy zahájena velmi příjemným způsobem. Žáci 3. a 4. ročníku naší školy začali začátkem září dojíždět na plavecký výcvik do holešovského bazénu. Zde se pod vedením instruktorů Plavecké školy Uherské Hradiště děti učí plaveckým návykům, zbavují se strachu z vody a hlavně zažívají radost z pohybu.

Mgr. Jitka Dvořáková, třídní učitelka 3. A

Vlaštovky odlétají

Nastává období, kdy se příroda připravuje na zimu. Vlaštovky odlétají do teplých krajin.

My v družině jsme se nechali inspirovat stěhováním vlaštovek a uspořádali první soutěž letošního školního roku „Vlaštovky odlétají“. V průběhu celého týdne měly děti možnost připravit si soutěžní papírovou vlaštovku, se kterou se zúčastnily čtvrtečního zápolení o nejdelší let vlaštovky.

Na startovní čáře se objevilo velké množství vlaštovek, ovšem vyhrát mohla pouze jedna. Majitelem oné vítězné vlaštovky byl Tomáš Barot. Na druhém místě se umístil Lukáš Dědičík a bronzovou pozici obsadil Daniel Venený.

Všechny vlaštovky a jejich tvůrci si zaslouží pochvalu, protože papíroví letci byli velmi zdařilí a účastníci vytvořili báječnou atmosféru. Proto děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další soutěžení.

Bc. Alena Drápalová

Zajímavý edukační program: Pochodem pod císařským praporem

V pondělí 24. 9. 2018 jsme vyrazili s 8. A a 9. A do Muzea Jihovýchodní Moravy Zlín. Společně jsme se ohlédli za bezmála čtyřmi stoletími souvislé vlády Habsburků na českém trůnu, připomněli jsme si klíčové momenty jejich vlády, ale i válečné konflikty, které sužovaly celou tehdejší Evropu. Uviděli jsme originální předměty dané doby: uniformy, zbraně, bankovky. Největším unikátem výstavy jsou zajisté holínky následníka trůnu Ferdinanda dÉste.

Mgr. Tamara Košatová, Mgr. Soňa Tomčíková

Exkurze Modrá

21. září 2018 jsme se vydali se šestou a sedmou třídou na exkurzi do Modré, kde jsme měli v plánu navštívit Skanzen a Živou vodu. Exkurze „Svět pod hladinou rybníka“ nás velmi upoutala. Mohli jsme pozorovat ryby z proskleného tunelu. Zaujala nás největší sladkovodní ryba – vyza velká a trofejní kapři. V akváriu jsme viděli mnoho nepůvodních druhů ryb a želv. V mokřadní tůni jsme pak zahlédli také želvu bahenní. Zhlédli jsme naučný film a „osahali“ jsme si hmatovou výstavu maket ryb. V neposlední řadě jsme si také prošli naučnou botanickou stezku s bylinami a dřevinami v okolí vod.

Další zastávkou naší exkurze byl Archeoskanzen Modrá. Jedná se o podobu slovanského sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Zhlédli jsme originální stavby, absolvovali jsme tři naučné přednášky, zkusili jsme si zastřílet z luku a podívali jsme se, jak se vyrábí keramika. Zábavou pro nás byla také volně pobíhající zvířátka – oslík, prasátka, kozy, ovce a slepice. Exkurze se nám vydařila, počasí nám přálo a odjížděli jsme plni nových vědomostí a dojmů.  

Mgr. Lucie Dvorníková, třídní učitelka 6. A

Můj první gól!

Fotbalový projekt Měsíc náborů, který je jednou z částí známého projektu Můj první gól, proběhl v pátek 21.9. na fotbalovém hřišti ve Všetulích.  Holešovský fotbalový klub ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky připravili pro prvňáčky sportovní aktivity zaměřené na koordinaci, rychlost, postřeh a radost z pohybu.  Tímto se snaží najít nové hvězdičky a talenty pro český fotbal, ale také probudit v dětech touhu u sportu zůstat. Naše škola sport podporuje a jsme velmi rádi, že se takové smysluplné akce pořádají. Děkujeme za výbornou organizaci, děti byly nadšené a budeme se těšit na další spolupráci!

Žáci 1.A a paní učitelka Andrea Krejčí

Den bez aut

Na sobotu 22. září připadá „Evropský den bez aut“. Naši žáci si tento projekt užili o pár dnů dříve na hřišti na Novosadech.

Pro děti bylo přichystáno deset stanovišť, které připravili pracovníci TYMY ve spolupráci se Střední policejní školou Holešov, Českým červeným křížem a společností BESIP. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce, nordic walking, první pomoc. Pro děti byla také připravena jízda na invalidním vozíku a možnost vyzkoušet si, jak se pohybovat v prostoru, když je někdo slepý.

Akce byla zajímavá a velmi poučná. Děti se zamyslely, proč je důležité omezovat jízdu autem.

Mgr. Kateřina Zacharová