Chcete pro své dítě to nejlepší?

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 20. 2. 2019 v 17, 00 přímo ve škole, na které se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, 603726030

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy, rodiče, máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme čtvrtým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.


Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2019 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30 – 16:30
22. 1.
12. 2.
26. 3.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V úterý 29. 1. se na Gymnáziu v Kroměříži konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Než se žáci dostanou do okresního kola, musí nejprve uspět v kole školním. Z tohoto školního kola se do okresního kola probojovaly žákyně 9. A Marie Dědičíková a Hana Vaňharová. Okresní kolo se skládá ze dvou částí, nejprve žáci plní test z gramatiky a poté následuje slohová práce. Obě části jsou velmi náročné a vyžadují nejen perfektní znalosti, ale i cit pro jazyk. Přestože jsme neobsadili přední příčky, oběma žákyním děkujeme za reprezentaci školy.

Výuka dopravní výchovy na naší škole

Výuka dopravní výchovy probíhá ve 4. ročníku v průběhu celého školního roku. Na podzim byli žáci na dopravním hřišti v Kroměříži, kde si kromě teoretických znalostí mohli vyzkoušet i praktické dovednosti. Jelikož žáky na jaře čekají závěrečné testy a jízdy, bylo pro mnohé velkou výhodou, že ve čtvrtek 24. 1. si teoretické znalosti mohli opět prohloubit. Navštívil nás odborný učitel z dopravního hřiště pan Radovan Stratil, který zábavnou formou žákům osvětlil mnohé potřebné předpisy. Upozorňoval též na spoustu chyb, kterých se děti a bohužel i dospělí dopouštějí např. při přecházení přechodu či vystupování z auta. Získané znalosti žáky posunuly zase o krok dopředu a přispěly k jejich většímu bezpečí.

Bludiště v Legohrátkách

Jedním z námětů naší práce v kroužku Legohrátky byla „Bludiště“. Děti se shodly, že procházení úzkými uličkami, sem tam nějaké zabloudění a konečně dosažení určeného cíle je velká zábava. A tak jsme se rozhodli, že si taková bludiště s dlouhými cestičkami, mosty a slepými uličkami vytvoříme.

Žáci ve skupinkách složili různá bludiště. Poté je předali svým kamarádům a ti se snažili bludiště „projít“ prostřednictvím malé kuličky.

Všechny děti zaslouží  pochvalu  za vytvořené labyrinty, které byly velmi nápadité a zdařilé.

Mgr. Kateřina Zacharová

Lyžařský výcvik – Čenkovice – 2019

Lyžařský kurz v roce 2019 se konal v Čenkovicích v termínu od 20. 1. do 25. 1.  a zúčastnilo se jej 42 žáků 2. stupně. O kurz byl v letošním roce velký zájem. Děti z 6. až 9. třídy byly ubytovány v doprovodu 4 učitelů naší školy v Rekreačním zařízení Atlas. Ubytování bylo skromné, ale čisté, přístup pracovníků rekreačního zařízení vstřícný. Dětem chutnala typická česká kuchyně, měly možnost si přidat a této možnosti hojně využívaly. K dispozici byla také společenská místnost s ping-pongovým stolem, vířivka a sauna.

Na své si přišli zdatní lyžaři i úplní začátečníci.  Naše čtyři lyžařská družstva měla možnost využívat velmi dobře upravované sjezdovky Ski areálu Buková hora se šesti vleky. I začátečníci po 4 dnech výcviku byli schopni úspěšně sjet modrou sjezdovku.

Kurz jsme zakončili poutavou přednáškou člena místní Horské služby pana Jiřího Špačka.

Uvažujeme, že vzhledem ke kvalitě sjezdových tratí využijeme lyžování v Čenkovicích i v dalším roce.

Už píšeme perem!

Od začátku školního roku se naši prvňáčci naučili spoustu věcí. Až do poloviny ledna však stále psali tužkou. Ruce už mají uvolněné, tahy tužkou upevněné, psaní jedním tahem zvládnuté na výbornou a snahu o krasopisné psaní mají také všichni. A tak naše nejmenší žáčky čekal slavnostní „Den pera“ a první psaní perem. Věřím, že jim psaní perem půjde stejně dobře jako vše ostatní.

Mgr. Andrea Krejčí

Malování pro děti ve školní družině

V úterý 8. ledna jsme si ve školní družině užili úžasné odpoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem, který k nám přijel se svým zábavným vystoupením „MALOVÁNÍ PRO DĚTI“. Toto vystoupení je zábavná, interaktivní show. Děti se vtipnou formou seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací, od počáteční inspirace až po vznik celé knihy, odnesly si informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Vyzkoušely si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a to prostřednictvím základních geometrických tvarů. Součástí vystoupení byly soutěže, nechyběla spousta dalších atrakcí a hlavně humor!

Koledování pro babičky a dědečky

Naši žáci ze třídy 3. A se ve středu 12. 12. 2018 vydali do Domova důchodců na malou návštěvu. Nešli s prázdnou. Přinesli babičkám a dědečkům přáníčka a zazpívali vánoční koledy. Odměnou jim byly rozzářené oči posluchačů, kterým naše děti tímto předaly kus svého těšení se na Vánoce.

 

Krabice od bot

Žáci naší školy se v tomto předvánočním čase zapojili do sbírky „Krabice od bot“. Každá třída naplnila s pomocí třídních učitelů krabici věcmi pro dívku nebo chlapce, které jistě udělají obdarovaným radost. Žáci také namalovali a podepsali přání k Vánocům, které vložili k dárkům do krabice. Všechny krásně zabalené vánoční dárky putovaly v pátek 7. 12. 2018 do Městské knihovny v Hulíně, kde bylo jedno ze sběrných míst pro tuto sbírku.

Tyto dárky dále rozdělí pracovník Diakonie ČCE Charitě sv. Anežky TSR, Azylovému domu pro matky s dětmi v tísni Kojetín, Azylovému domu pro matky s dětmi Kroměříž a Dětskému domovu Kroměříž. Předvánoční sbírka, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin a dětských domovů v České republice pořádá Diakonie ČCE již posedmé za sebou. Tímto dobrým skutkem letos všichni zapojení žáci i učitelé vykouzlí o Vánocích úsměv na tváři mnoha dětem, které budou mít jistě z dárku velkou radost.