Aktuality

Informace k provozu škol od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 1. 3. 2021 je zakázana osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Od 3. 3. 2021 je možnost výdeje obědů do jídlonosičů. Obědy se budou vydávat v době od 11.15 – 12.30h. V případě zájmu je nutné si obědy nahlásit, protože všichni žáci byli hromadně odhlášeni. Více informací na stránkách ÚŠJ Holešov (www.usjholesov.cz)

 

Informace k provozu, podrobněji zde:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. 3.  2021

 

Oznámení o zrušení Šikovného předškoláka

Vážení rodiče,
 
z důvodu neutěšené protiepidemické situace a zpřísnění opatření proti covid19 se Šikovný předškolák neuskuteční dne 2. 3. 2021.
Termín 23. 3. 2021 v 15.30 hod zatím zůstává v platnosti.
Sledujte, prosím, informace na našich webových stránkách a na facebooku školy.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 
vedení školy
 
 
 

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2021 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
2. 3.
23. 3.
13. 4.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

ŠKOLNÍ DRUŽINA KRMÍ PTÁČKY

V těchto zimních dnech není mnoho příležitostí nalézt něco do zobáčku, a proto jsme s dětmi z družiny začali sypat krmení pro ptáčky do krmítek na školní zahradě. Společně jsme také vytvořili netradiční krmítka, například ze slupky od pomerančů nebo z PET lahví.

Při sypání krmení jsme se stihli i zahřát koulovačkou a stavěním sněhuláků.

Jaký si to uděláš, …

Stejně jako tisíce jiných tříd připravovala se i 4. A na Vánoce v předstihu, aby mohla svoji vánoční besídku s rozdáváním dárečků prožít společně ve vyzdobeném prostředí školy. V rámci tělocviku si na vycházkách žáci mnoho sněhu bohužel neužili. Pohodu předvánočního času si ale zkazit nedali. S paní učitelkou Lenkou Leciánovou si upekli krásné perníčky, z nichž ale většina do Vánoc nevydržela – byly totiž skvělé. Pak nazdobili třídu. Někteří připravovali výzdobu i doma, něco pak vyrobili společně. Vánoční řetěz z papíru pak symbolicky připoutal všechny k vánočnímu stromku. Zpívat koledy jsme sice nemohli, ale pouštěli jsme si vánoční písničky alespoň z youtube. Dárečky a povídání byly nakonec hlavní ozdobou společné třídní besídky. Chci poděkovat všem čtvrťákům, kteří se podíleli na výzdobě třídy a připravili tak hezkou a pohodovou atmosféru. A tak se nám v dobrém potvrdilo rčení „Jaký si to uděláš, takový to máš“.  A my to měli super. Přejeme i vám všem, abyste si dokázali užít společné chvíle a nenechali si je čímkoliv zkazit, třeba špatným počasím.

tř. uč. Z. Ballnér

Kolik přání by si mohli šesťáci prokouřit

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci v 6. ročníku věnovali tématu Kolik korun stojí kouření? Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

Žákům byly položeny dvě motivační otázky – Jaká přání by si chtěli v budoucnu splnit a jaká je jejich finanční náročnost. Následně proběhla diskuze o možnostech získání finančních prostředků v následujících letech. Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve třídě. Žáci byli rozděleni do tříčlenných skupin. Každá skupina dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující prostor pro výpočty finanční náročnosti kouření v průběhu 10 let. Zjištěné částky je překvapily. Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy.

Následně byl rozdán žákům pracovní list Co nám přináší kouření? Proč kouřit? Proč nekouřit?

Žáci měli zjistit názory kuřáků i nekuřáků ve svém okolí do dalšího dne a prezentovat je na svém pracovním listu. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by průměrně mohli ušetřit v průběhu 10 let. Ve skupině zvolili pravděpodobnost počtu vykouřených cigaret a srovnali, která přání z úvodních aktivit by mohli během 10 let tzv. „prokouřit“.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případná chybná řešení a diskutovali o kouření a jeho finančních i zdravotních dopadech. Celá třída zaslouží pochvalu za snahu a práci v hodinách. Objevil se i dotaz, zda ještě pořád máme matematiku. A o to v podstatě šlo – propojit práci v matematice s otázkami z jiných předmětů školního vzdělávacího programu i z reálného života. Drtivé většině žáků se podařilo pochopit nejen zdravotní, ale také finanční důsledky dlouhodobého kouření cigaret pro jednotlivce i rodinu. To, zda tyto poznatky v budoucnu ovlivní jejich rozhodnutí kouřit či nekouřit, už bude ale na nich.

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus
All-focus

Čtvrťáci jeli na výlet alespoň teoreticky

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci ve 4. ročníku věnovali tématu Jedeme na rodinný výlet. Žákům byla položena motivační otázka: Jaké výdaje se pojí s rodinným výletem? Následně proběhla diskuze o možnostech utrácení finančních prostředků (nutné a nepotřebné výdaje). Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve skupině. Žáci byli totiž rozděleni do dvoučlenných skupin a každá z nich dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující údaje k řešení jednotlivých otázek pro výpočty finanční náročnosti rodinného výletu (údaje o počtu členů rodiny, jejich věku, zajištění dopravy, cen vstupného i cen menu k obědu). Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy. Děti zaslouží pochvalu za velký přehled o tom, co všechno se musí na výletě zaplatit. Následně byl rozdán žákům pracovní list Jídelní lístek pro rodinný oběd. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by asi měla rodina utratit.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případné chyby a diskutovali o možnostech nejlevnějších řešení finančních výdajů. Ke správnému výsledku došla pouze jedna dvojice, ostatní se malinko zamotali v jídelním lístku. Práci s textem musíme tedy ještě pořád trénovat. Nejlepší byla Julinka a Daniel. Blahopřejeme.

Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus