Aktuality

Informace k zahájení činnosti kroužků

V letošním školním roce 2021-2022 otevíráme kroužky, které najdete v sekci Pro rodiče – Kroužky.

Z důvodu nenaplněné kapacity (nízký zájem žáků) neotevřeme následující kroužky:

Dřevoobrábění

Elektronika

Loutkohraní

Šikovné ručičky

Podrobnější informace u jednotlivých vedoucích, platby lze provést na účet školy: 115-1888030257/0100, platby prodlužujeme(z důvodu nemocnosti a pozdního odevzdání přihlášek) do 15. 10. 2021, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku.

vedení školy

PROJEKTOVÝ DEN

Ve středu 22. září se uskutečnil projektový den, který byl zaměřený na přípravu oslav 110. výročí založení naší školy. V každé třídě to pojali žáci a také učitelé jinak.

V 1. A děti společně s paní učitelkou a paní asistentkou vytvořily školu snů. Děti samy si vymýšlely, jaké místnosti by v jejich vysněné škole měly být například třída z lega, nebo třída plná zvířat. V dalších hodinách pak vyráběly a zdobily své postavičky, které potom přilepily do „školy snů“. Na výsledek se můžete podívat na nástěnce v přízemí.

V 1. B děti vytvořily veliké přání pro svou školu. Společně s paní učitelkou vymýšlely, jaká by škola měla být, aby se tam všem líbilo a chodili tam (žáci a učitelé) rádi. Poté si děti nakreslily svou vlastní karikaturu, kterou rovněž nalezte na nástěnce u jejich třídy v prvním patře.

Druháci byli spojeni a měli velice pestrý program. Nejprve si v kroužku na koberci povídali tom, co je napadne, když se řekne škola, poté malovali obrázky s tématem historie školy a v neposlední řadě se v matematickém kvízu dozvěděli spoustu zajímavých věcí … třeba co je to katedra nebo kalamář.

Ve třetí třídě žáci vyráběli listy se zajímavostmi o naší škole, například jak se dříve jmenovala, jací ředitelé nebo učitelé zde působili. Největší ohlas ovšem měla svačinka, kterou jim připravila paní učitelka. Chtěla jim ukázat, co jedli žáci dříve. Doma vyškvařila sádlo a škvarky a namazala to na chleba.  Přišli ochutnat nejen třeťáci.

Také čtvrťáci se pilně činili … malovali, stříhali, lepili, zkrátka vyráběli modely naší školy z nejrůznějších materiálů, například ze špejlí, papírových ruliček, tvrdých barevných papírů apod. Paní učitelky jim také připravily vědomostní kvíz o historii naší školy.

Páťáci pak byli ve skupinách s ostatními žáky z druhého stupně. Vytvořilo se několik skupin a každá se usadila ve třídě a připravovala ukázky pro Den otevřených dveří. Ve třídě šesťáků, tedy v přírodopise, bylo nachystáno několik mikroskopů, kde žáci pozorovali několik preparátů. Také zde byly umístěny figuríny pro nácvik první pomoci. Ve vedlejší třídě sedmáků se usadila skupinka žáků, která se zabývala robotikou – žáci nacvičovali, jak naučit roboty jezdit po předem dané cestě a další zajímavosti z robotiky.

Ani druhé patro naší školy nezůstalo prázdné… Ve třídě osmáků se pilně připravovali budoucí průvodci, kteří budou provázet veřejnost při Dni otevřených dveří. V učebně chemie skupina pod vedením paní učitelky připravovala pokusy, které budou předvádět 15. a 16.  října. Zabývali se filtrací vody a optikou.  V počítačové učebně se usadila redakce, která připravovala vydání novin věnovaných 110. výročí naší školy. V jazykové učebně se sešla skupinka žáků, aby vytvořila prezentaci o naší škole v angličtině. V kuchyňce pak zavoněl čerstvě upečený chléb a také jednohubky, které si žáci zkoušeli připravit na Den otevřených dveří.

V neposlední řadě také v přízemí naší budovy byl čilý ruch, protože v tělocvičně další skupina žáků pod vedením pana učitele připravila stanoviště pro překážkovou dráhu a prezentaci různých sportů. Vedle v dílnách se zase pilně činili žáci, za dopomoci paní zástupkyně vyráběli dřevěné zásobníky pro kapesníčky nebo sadili podzimní výsadbu do truhlíků.

Byl to den nabitý aktivitou a činnostmi. Všechny jsme ani nestihli popsat. Těšíme na Den otevřených dveří, kdy všechno ukážeme našich rodičům, prarodičům – zkrátka široké veřejnosti, která se jistě ve velkém počtu přijde na naši školu podívat.

Adaptační pobyt šesťáků 2. ZŠ Holešov

2. Základní škola Holešov tradičně pořádá v šestém ročníku adaptační kurzy, jejichž úkolem je stmelit kolektiv, seznámit žáky s novým třídním učitelem a upevnit kamarádské vztahy. I naše třída tak vyrazila 15. 9. na třídenní adaptační pobyt do Rekreačního střediska Jestřabí na Rusavě. Už cesta tam byla dobrodružná, protože jsme plnili různé úkoly, které nám zadával lektor Iky. V týmových aktivitách se zapojil každý. V duchu her a zábavy pak proběhl celý pobyt. Nejvíc se nám líbila hra na sochy, nepálské vrcholy a večerní výšlap na Pardus, kde jsme si při svíčkách přáli hezké věci pro naši třídu, například abychom byli dobrý kolektiv a kamarádství z adaptačního kurzu nám vydrželo.

I samotný pobyt v Jestřabí byl plný legrace a zážitků. Bydleli jsme uprostřed lesa s nádherným výhledem a o přestávkách mezi aktivitami jsme mohli využít kolotoč a houpačky. Usměvavá paní kuchařka nám vařila výborné jídlo, a když nás ráno překvapila švédskými stoly, všem se rozzářily oči.

V krásném prostředí Hostýnských vrchů jsme prožili nezapomenutelné tři dny zábavy. Děkujeme paním učitelkám, lektorům a paní kuchařce za bezproblémový pobyt. Všichni doufáme, že přání vyslovená na Pardusu se nám vyplní.

Žáci 6. A

Strážní andělé

Naši žáčci z 1. A a z 1. B mají za sebou dva týdny školy. Pozvolna navazují kamarádské vztahy se spolužáky a daří se jim orientovat v prostorách školy.

Tento týden přišli do prvních tříd na návštěvu deváťáci. Společně s paní učitelkou dětem vysvětlili, že jsou jejich strážnými anděly – patrony. Jejich úlohou je prvňáčkům po celý školní rok pomáhat, chránit je a jít jim dobrým příkladem. Každý prvňáček tak získal nového kamaráda, se kterým si může o přestávkách popovídat a požádat ho o pomoc či radu.

A protože máme letos hodně prvňáčků, každý žák z deváté třídy získal pod svá křídla čtyři svěřence.

Deváťáci zavzpomínali na svůj první školní rok. Někteří na sebe prozradili, že se ve škole ze začátku báli, ale pomohlo jim najít si kamarády a dny ve škole se tak staly zábavné a radostné.

Všichni si také užili spoustu legrace při společném úkolu, kdy malí radili velkým, jak se poslepu namalovat.

Budeme se těšit na další společné aktivity, které nás během školního roku čekají.

Mgr. Veronika Lejsková, 1. A

Mgr. Petra Přikrylová, 1. B

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 15. 10. 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v tomto dnu uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • písemně prostřednictvím žákovských knížek
  • prostřednictvím informačního systému ŠKOLA ONLINE
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy

Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka školy

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 27. 9. 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v tomto dnu uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • písemně prostřednictvím žákovských knížek
  • prostřednictvím informačního systému ŠKOLA ONLINE
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy

Mgr. Helena Moravčíková

ředitelka školy

Kohoutek, slepička a Smolíček

Divadelní vystoupení čtvrté třídy se nakonec povedlo. Zahráli jsme dvě pohádky: O kohoutkovi a slepičce a O Smolíčkovi. Na přípravě scénáře, který byl částečnou improvizací, kostýmů i rekvizit se podílela celá třída. Měli jsme radost nejen z toho, že se představení povedla ale i z toho, že nám spolužáci z celého prvního stupně tleskali.

tř. uč. Z. Ballnér