Aktuality

Ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

vedení 2. Základní školy Holešov, nezvažuje udělit v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno dle § 24 školského zákona

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme  Vás na třídní schůzky v úterý dne 8. 9. 2020 v 15,30 h, které se uskuteční v kmenových třídách. Rovněž zveme všechny třídní důvěrníky do sborovny školy v 15,00 h.

V rámci třídních schůzek se uskuteční řádné volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov.

vedení školy

Organizace prvního školního týdne

Výuka v novém školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020 a bude na I. stupni ukončena v 9, 35 hod  a na II. stupni v 10, 40 hod. Všichni žáci jsou 1. 9. 2020 povinni přinést si školní aktovku z důvodu předání učebnic pro školní rok 2020-2021.

Školní družina bude 1. 9. 2020 v provozu do 16, 30 hod pro 1. – 5. ročník. Přihlášky do ŠD na rok 2020-2021 bude vydávat vedoucí vychovatelka, Eva Manová.

Dne 1. 9. 2020 nebude v provozu ranní družina.

Výuka od 2. 9. 2020 bude probíhat podle rozvrhu tříd.

Milí prvňáčci,

blíží se Váš první školní den a my už se na Vás moc těšíme. Sejdeme se v 7, 55 hod v prvním patře v učebně č. 33 (třída 1. A). První školní den vstupujete do školy se svými rodiči hlavním vchodem. S sebou si vezměte aktovku a úsměv na tváři.

Výuka v 1. třídě: 

1. 9. 2020  7, 55 hod  –   dle potřeby

2. 9. 2020    7,  55 hod –   10, 40 hod (3. vyuč.hodiny)

3. 9. 2020    7, 55 hod  –    10, 40 hod (3. vyuč. hodiny)

4. 9. 2020    7, 55 hod  –    11, 35 hod (4. vyuč. hodiny)

 

Oznámení o konání řádných voleb členů školské rady při 2. ZŠ Holešov

Řádné volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov proběhnou  8. září 2020, od 15.00 – 16.00 hodin v rámci třídních schůzek.

Volba 2 členů zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce (jeden žák  – jeden hlas).  Zákonný zástupce má právo výběru vlastních  kandidátů nebo může využít navržených kandidátů. Volba členů školské rady probíhá tajně, jednokolovým systémem. Výsledky voleb budou zveřejněny 15. září 2020.

Školská rada navrhla tyto kandidáty:

Adéla Ševčíková, bytem Samostatnost 982, Holešov

Ing. Květoslav Odstrčilík, bytem Horní Lapač 44, Holešov 769 01

Členové přípravného výboru byli zvoleni dne 26. 6. 2020:

Mgr. Andrea Kubálková       

Mgr. Jitka Nedbalová           

Ing. Petr Pokorný              

   

Ocenění pedagogů města Holešov

V letošním roce proběhlo ocenění pedagogů v netradičním termínu. V naší škole byla za angažovanou a vynikající pedagogickou práci ve školství navržena paní asistentka Renata Mlčáková. Ocenění předával pan starosta, Mgr. Rudolf Seifert.

Paní asistentka pracuje v naší škole od září roku 2014. Je nejen výbornou asistentkou, ale také spolehlivou kolegyní, je velmi obětavá, ochotná vždy pomoci.

Svým trpělivým přístupem, si získala srdce nejen své svěřenkyně, ale i ostatních žáků v třídním kolektivu, kde působí. Paní asistentka se podílí i na organizaci a realizaci mimoškolních aktivit, ochotně spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy. Od letošního školního roku se zapojila do projektu Hodina pohybu navíc, kde je výbornou lektorkou pro pohybové aktivity dětí ve školní družině, vede školní pěvecký sbor a také svůj volný čas věnuje doučování žáků se školním neúspěchem.

Její zodpovědnost, pracovitost, pochopení a pedagogický cit jsou vlastnosti, které naznačují, že 2. Základní škola škola v ní získala vynikající asistentku.

Renatko, děkujeme za vynikající a obětavou práci ve školství a přejeme mnoho sil do dalších let!