Aktuality

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2022 do školy. 

Organizace a účast na těchto aktivitách se bude odvíjet od aktuální protiepidemické situace!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
15. 12. 2021
12. 1. 2022
16. 2. 2022
16. 3. 2022

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Předvánoční spellování

V posledním týdnu před Vánoci se uskutečnila třídní kola soutěže Spelling Bee. Soutěžili všichni žáci ze třídy páté až deváté. Vítězové postupují do školního kola. A kteří to jsou? Z páté třídy byli nejlepší Š. Posolda, S. Vodičková a K. Mozolová, ze šesté třídy J. Krmencová, A. Chudárek a K. Kvintová, ze sedmé třídy L. Vaňharová, D. Krutil, A. Marčonková, L. Nagy, D. Sedlář a P. Svoboda, z osmé třídy N. Gregorová, A. Sonntagová a V. Lišková a z deváté třídy se školního kola zúčastní P. Večeřa, A. Ševčík a A. Podsedníček. Všem přejeme, aby si i školní kolo užili v pohodě a odvedli co nejlepší výsledky.

Nový rok, předsevzetí a finanční gramotnost na 2. ZŠ Holešov

V rodinném kruhu jsme všichni přivítali nový rok prvního ledna, u nás ve škole jsme se na něj připravovali již v rámci finanční gramotnosti na konci loňského roku. Proč to? Ve sdělovacích prostředcích slyšíme neustále slovní spojení: nárůst inflace, zdražování cen různých komodit, provizorní státní rozpočet aj. Umí si vůbec naše děti pod těmito pojmy něco představit? Často si žijí spokojeně ve svém světě adolescentů, mají dostatek věcí nezbytných pro život, na vánoční nadílku se nezapomnělo, maminka a tatínek vše zaplatí. Pro většinu žáků je to samozřejmost, ale pro mnohé rodiče tomu tak vždy není.

Co jsme s tím udělali? Úplně na sklonku prosince si matematická sekce vyučujících připravila projektové vyučování zaměřené na zdokonalování se ve finanční gramotnosti. Šesťáci sledovali finanční náročnost kouření spolu s dopady na rodinný rozpočet a rozpočet státu ve vztahu k léčbě kuřáků. Využili jsme nově nakoupenou techniku ve škole – kalkulátory, notebooky pro práci v Excelu. Také jsme o problematice hodně diskutovali, zejména proč lidé kouří. Sedmáci se zaměřili na otázku výdajů za rodinný výlet, zda lze na nějakém výdaji ušetřit, porovnávali ceny, slevy. Osmáci a deváťáci měli vybráno nejaktuálnější téma a to spotřebu elektřiny ve vztahu k použitým spotřebičům, učivo propojili s fyzikou, informatikou a přehledně zpracovali do grafů, diskutovali o nejvýhodnějším nákupu.

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni.
Od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce).

vedení školy

Slavnost pera

Když se prvňáčci učí psát, používají k tomu v prvních několika měsících obyčejnou tužku. Jakmile už se dětem psaní daří, přichází na řadu psaní perem. Ten slavnostní den, kdy vymění tužku za pero, nastal v 1. A 14. prosince 2021. Všichni žáčci obdrželi plnicí pera. Nejprve jsme si krátce pověděli, jak ho správně držet a jak s ním zacházet, a pak už jsme ho vyzkoušeli. Napoprvé nám to šlo velice pěkně. Maminky, připravte se na to, že vaše děti budou chodit modré od hlavy až k patěJ.

Přejeme všem dětem, ať se jim psaní perem líbí a ať se jim píše jako po másle…

Poděkování městu Holešov

Děkujeme tímto městu Holešov za poskytnutí dotace 40.000 Kč k oslavám 110. výročí založení 2. Základní školy Holešov z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí. Oslavy úspěšně proběhly ve dnech 15.  – 16. 10. 2021. Dotace byla využita k nákupu upomínkových předmětů a k tisku fotografií.