Aktuality

SPELLING BEE

Ve dnech 14. a 16. března se konalo školní kolo soutěže Spelling Bee.

V úterý 14. 3. soutěžili žáci páté a šesté třídy a ve čtvrtek 16. 3. se utkali v hláskování žáci sedmé, osmé a deváté třídy.

Soutěžila tříčlenná družstva z každé ze zúčastněných tříd.

V prvním kole soutěžící hláskovali slova, která viděli napsaná. Druhé kolo bylo už mnohem těžší, žáci hláskovali slovo, které pouze slyšeli.

V první kategorii (5. a 6. třída) zvítězila třída 5. A, kterou reprezentovali Chmelová Kristýna, Mikulíková Emily a Zapletal Daniel. Na druhém místě skončila třída 6. A, za kterou bojovali Macková Aneta, Posolda Štěpán a Valentíková Patricie.

Ve druhé kategorii zvítězili žáci osmé třídy, kterou zastupovali Kolomazník Dominik, Krutil Dominik a Vaňharová Lada. Na druhém místě byla třída 9. A s žáky Gregorovou Nikol, Podolou Jakubem a Sonntagovou Annou. Na třetím místě skončila třída 7. A s Dlabajovou Michaelou, Krmencovou Jolanou a Zapletalovou Kristýnou.

Děkujeme soutěžícím za jejich účast a snahu o co nejlepší výsledek.

Mgr. Lenka Janská

Kdo by nemiloval Josefa Ladu?

Jen málokdo by neznal slavná vyobrazení Ladovy zimy, kocoura Mikeše, vodníků a ponocných. Žáci z 1. A, 2. A a 2. B si nenechali ujít tento jedinečný zážitek a jeli se podívat na skvosty tvorby Josefa Lady v úterý 14. a ve středu 15. března do Zlína.

A protože některé děti o největším českém malíři ještě neslyšely, navštívily před výstavou holešovskou městskou knihovnu. Paní knihovnice jim ochotně povyprávěla o životě Josefa Lady a představila nejznámější díla, která si mohly prohlédnout.

Takhle vybaveny se děti vydaly objevit nádherný starodávný svět zachycený v kresbách a obrazech v Galerii Desítka ve Zlíně. Od galeristy Pavla Chmelíka se dozvěděly spoustu zajímavostí, a dokonce dostaly pochvalu za dosavadní nabyté vědomosti.

V expozici bylo k vidění celkem 118 originálních děl Josefa Lady doplněných promítáním filmových dokumentů. Domů si každý přivezl něco z ladovských suvenýrů.

Nechte se okouzlit největší Ladovou výstavou už jen do 30. března.

 

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme sedmým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro děti, které se chystají od 1. září 2023 do školy. 

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov vždy od 15:30.
14. 12. 2022
18. 1. 2023
22. 2. 2023
22. 3. 2023

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Karneval ve školní družině

Stejně jako každý rok se i letos ve školní družině konalo masopustní veselí. Děti i paní vychovatelky se proměnily v pohádkové bytosti a karneval mohl začít. Úvod patřil promenádě masek, poté následoval program plný zábavy. Děti si celé odpoledne užily naplno – tancovalo se, soutěžilo, zpívalo a mlsalo, prostě karneval jak má být.

Svátek poezie

Světový den poezie se slaví 21. března a byl vyhlášen organizací UNESCO na jejím 30. zasedání roku 1999. Jeho hlavním cílem je návrat k tradici ústního přednesu básní. Ve světě, ale také na některých místech České republiky, se ke slavení tohoto svátku připojují i některé kavárny a čajovny, ve kterých za svůj nápoj můžete „zaplatit“ vlastní básní.

V těchto dnech se k příležitosti tohoto svátku konají recitační soutěže a přehlídky školní i okresní. Jednou z nich byl také Svátek poezie v Tymy centru, které se zúčastnilo přes třicet žáků holešovských škol.

Děti byly rozděleny do čtyř kategorií – od nejmenších prvňáčků po zkušené recitátory 8. a 9. tříd. Repertoár byl velmi pestrý a bohatý jak na poezii, tak prózu. A porota měla velmi nelehký úkol, aby v každé kategorii ocenila ty nejlepší.

Z naší 2. Základní školy se umístili tito žáci:

Matyáš Čech 2. tř. – 3. místo
Kristýna Janálová 2. tř. – 3. místo
Sabina Stískalová 4. tř. – 2. místo
Radim Ptáček 4. tř. – 3. místo
Nikol Gregorová 9. tř. – 3. místo

Pamětní list získali:

Radovan Neoral 1. tř.
Viktor Morgan Svozil 1. tř.
Tereza Mlčáková 2. tř.
Marian Ševčík 3. tř.
Viktor Mikulčík 3. tř.
Abbie Doleželová 4. tř.
František Konečný 5. tř.
Bubeníková Valerie 7. tř.
Lada Vaňharová 8. tř.

V závěru tohoto krásného svátečního dopoledne měli všichni zúčastnění možnost získat cenné rady a zkušenosti od porotců, kterými byli divadelník a hudebník Jiří Kuhl, dlouholetá knihovnice a recitátorka Jiřina Šašková, knihovnice Miroslava Barotová, paní učitelka Zdeňka Zaviačičová a ředitelka SVČ Tymy Jarmila Vaclachová.

Všem, kteří se tohoto krásného dopoledne zúčastnili a se ctí tak reprezentovali naši školu, děkujeme a gratulujeme oceněným.

Kateřina Krmencová

 

Matematika Hejného metodou se Světem vzdělání

Matematika je jen jedna, ale metod výuky mnoho. A právě způsob, jakým děti dochází k poznání, je velmi důležitý, neboť i cesta může být cíl.

V rámci Hejného metody je to cesta plná zábavy, výzev, zážitků, spolupráce a radosti z objevování. Vede přes různá prostředí, která děti opakovaně navštěvují, s pomocí zajímavých pomůcek v nich řeší konkrétní reálné situace a zcela přirozeně se tak při hře učí. Děti nepřijímají hotové poznatky od učitele, ale jsou podporovány v samostatném uvažování, argumentují, diskutují a vyhodnocují. Často „neví“, ale „chtějí vědět“, protože všechny matematické úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti „automaticky“ bavilo. Upřímná radost z vyřešení úkolu, z uznání spolužáků i učitele, to jsou ty nejlepší ingredience pro vznik vnitřní motivace k učení. Matematika nemusí být strašákem dětí ani učitelů právě díky této metodě. A pokud o ní stále pochybujete, pak jste ji zatím dostatečně nepoznali…

Přijďte na informační schůzku pro rodiče předškoláčků, 23. 3. 2023 v 16,00 hod., a dozvíte se více nejen o matematice, ale i o celkovém konceptu výuky Světa vzdělání. 

Mgr. Monika Ministrová

Soutěž ve zpěvu „O zlatého kosa Smetanových sadů“

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 jsme uspořádali 2. ročník soutěže ve zpěvu pro žáčky z 1. stupně naší školy. Nechtěli jsme jen vybrat nejlepší zpěváčky, ale také ukázat všem, že vystoupení před publikem se dá zvládnout. Zpívali tedy nadaní i nenadaní, sebevědomí i bázliví. Právě překonání trémy a strachu z vystoupení před větší skupinou diváků bylo skrytým cílem naší akce. Chlapci a děvčata to zvládli velmi dobře, a navíc jsme si společně zazpívali, až se naše stařičká budova otřásala v základech. Porota udělila čestná uznání třem soutěžícím, z nichž pro dva není čeština mateřským jazykem, a přesto to zkusili. Další umístění připojujeme tak, jak o nich rozhodla tříčlenná porota ve složení p. uč. Přikrylová, p. uč. Zacharová, p. uč. Ballnérová. Držíme palce všem, aby jim zpívání zpříjemňovalo nejen dny školní docházky, ale aby si dokázali zpívat v celém životě.         

Ballnér

1. kategorie 1. – 2. ročník:

  1. místo – Jáchym Jurášek z 2. B
  2. místo – Elena Olšáková z 2. A
  3. místo – Lucie Kolomazníková z 1. A

2. kategorie 3. – 4. ročník:

  1. místo – Amálie Jurášková ze 4. roč., Viktor Mikulčík ze 3. roč.
  2. místo – Jakub Chmela ze 3. roč. Julie Pallová ze 4. roč.
  3. místo – Ema Kolomazníková ze 3. roč., Elena Blahová ze 4. roč.

Čestné uznání:

Magdaléna Šustková z 1. B, Andrii Rogiv ze 3. roč., Valeria Voichischina ze 4. roč.