LEGO Education

 

Naše škola se zapojila do projekdu LEGO Education
Naši žáci mohou aktivně využívat

LEGO Story Starter a LEGO WeDo

LEGO Story Starter – rozvíjí tvořivé schopnosti nejmenších dětí.
Vzdělávací hodnota:
• Rozvoj slohových dovedností, tvořivého psaní, čtení a vyprávění
• Rozvoj komunikačních dovedností včetně vyprávění, poslechu a prezentace
• Osvojení si návyků pro týmovou spolupráci
• Dovednost porozumět a analyzovat obsah
• Možnost práce s ICT při digitalizaci příběhů

Elementary_storystarter_LandPage_700x250 storystarter-landing-page
LEGO WeDo – umožňuje starším žákům konstrukci a programování LEGO® modelů, které jsou připojeny k počítači.
Vzdělávací hodnota:
• Od návrhu ke konstrukci
• Rozvoj kreativity při hledání alternativních řešení
• Rozvoj komunikace a schopnosti sdílet myšlenky při skupinové práci.

Elementary_WeDO_LandPage_700x250 wedo-landing-page