Stravování

Ústřední školní jídelna: 573 397 563
www.strava.cz