Projekty

Naše škola se zapojila do projektů:

EU – peníze školám
Naše škola se zapojila do projektu EU-peníze školám a získala dotaci pro zlepšení podmínek ve výuce. Byly vybaveny dvě počítačové učebny novými počítači a programy pro všeobecnou výuku. Dále jsme tři učebny vybavili interaktivními tabulemi a všechny ostatní učebny získaly nové tabule. Společně jsme vytvořili celkem 718 interaktivních materiálů pro podporu výuky na interaktivních tabulích a počítačích.

Ovoce do škol
Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

Mléko do škol

Učte děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin. Učte je přemýšlet o jejich výživě a o tom, jak ji správně ovlivňovat. Mají-li děti možnost si vybírat, ať je to spíše čerstvé ovoce a zelenina a omezení smažených pokrmů a konzerv, přesolených či naopak přeslazených pochutin.

Middle European Tales
Podařilo se nám začlenit do mezinárodního e-twinningového projektu. Patříme mezi vybrané školy z Rakouska, Slovenska a Česka. Žáci v anglickém jazyce zpracují pověsti charakteristické pro oblast ve které žijí. Téma zpracují formou plakátu, loutek, komiksu a pod.. a výstup přepošlou partnerským školám. Budou mít možnost se seznámit s historií a kulturou nejen naší země, ale i ostatních zemí a zdokonalí se v angličtině.

Tandem

Projekt Tandem se zaměřuje na výměnné pobyty mládeže. Je realizován ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo.

Sdílení dílen SŠ pro povinnou výuku ZŠ
V rámci tohoto projektu navštěvovali chlapci  7. ročníku 5x ročně odborná pracoviště na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.

Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.

Výzva č. 56
Podpora jazykového vzdělávání žáků i učitelů a čtenářské gramotnosti.

Celé Česko čte dětem
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Výzva č. 57
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Výzva č. 22
Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a jazykového vzdělání učitelů.

Inovace do školy, plníme si úkoly – 2. výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s. – IROP
Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení