LEGO

LEGO patří k nejoblíbenějším stavebnicím na světě a má obrovské využití. Není to jen obyčejná hračka. Jedná se o stavebnice určené přímo do výuky (LEGO Education) a propojuje různé oblasti vzdělávání. Ve škole ji často využíváme.

V hodině prvouky se děti 3. třídy rozdělily do čtyř skupin. Na zadání paní učitelky „propojení živé a neživé přírody“ si samy vymyslely témata ke zpracování.

  1. skupina – město
  2. skupina – zámecký park
  3. skupina – zřícenina hradu v lese
  4. skupina – ZOO

Při práci musely mezi sebou komunikovat a hledat alternativní řešení. Rozvíjely si jemnou motoriku, kreativitu a v závěru povyprávěly své příběhy. Hotové práce jsme využili téměř ve všech vzdělávacích oblastech a předmětech. Děti měly možnost v průběhu celého týdne si své výtvory dotvářet.