Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2022 do školy. 

Organizace a účast na těchto aktivitách se bude odvíjet od aktuální protiepidemické situace!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
15. 12. 2021
12. 1. 2022
16. 2. 2022
16. 3. 2022

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni.
Od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce).

vedení školy

eTwinning v tomto školním roce

V anglickém jazyce se pravidelně zapojujeme do projektů v platformě eTwinning.  Spolupracujeme s žáky z různých evropských zemí. Učíme se vzájemně komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady. Projekt eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Our school, school life and healthy ways of living“. Projekt o naší škole jsme si vybrali záměrně, protože v tomto roce 2. ZŠ oslavila významné výročí – 110 let od jejího založení. Skupinka žáků z osmé třídy nejprve vytvořila krátké video o škole v anglickém jazyce. Poté žáci seznámí partnerské školy s našimi školními pravidly, která nám na naší škole pomáhají chovat se slušně a brát ohled na ostatní lidi. Na závěr vytvoří prezentaci o svém zdravém způsobu života. A z kterých zemí jsou ostatní žáci, kteří nám ukáží jejich videa a prezentace? Jsou to Turecko, Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, Německo, Litva, Rumunsko a Holandsko.