POZVÁNKA

Pozvánka na Republikové finále v atletickém čtyřboji základních škol,
které se koná na atletickém stadioně v Holešově 12. – 13. 6. 2024 v čase 10, 00 – 15, 00.
 
Srdečně zvou spolupořadatelé – 2. Základní škola Holešov
 

Omezení vjezdu do Smetanových sadů

Vážení rodiče,

ve dnech 2. (čtvrtek) a 3. (pátek) května proběhne rekonstrukce komunikace ve Smetanových sadech (vyfrézování a nový asfaltový koberec).

V uvedených dnech nebude možný vjezd do Smetanových sadů; vchod od ÚŠJ bude z bezpečnostních důvodů z Palackého ulice – i pro děti na stravu a školní družinu.

V uvedených dnech budou posíleny hlídky městské policie u vjezdu do Smetanových sadů z ulice Masarykova a na ulici Plačkov; děti budou moci vystoupit u Městského úřadu či na Plačkově.