Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme sedmým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro děti, které se chystají od 1. září 2023 do školy. 

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov vždy od 15:30.
14. 12. 2022
18. 1. 2023
22. 2. 2023
22. 3. 2023

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Organizace výuky a zájmových útvarů v týdnu od 23. 1 – 27. 1. 2023 – lyžařský výcvikový kurz

V úterý (24. 1. 2023) a ve čtvrtek (26. 1. 2023) odpadají odpolední hodiny tělesné výchovy v osmém a devátém ročníku. V průběhu tohoto týdne se také neuskuteční kroužek robotiky (Ing. Petr Pokorný) a dále odpadá kroužek juda a florbalu (Mgr. Bronislav Tobolič). Dále se neuskuteční hodina přípravy na přijímací zkoušky z matematiky pro devátý ročník a doučování matematiky v devátém ročníku paní učitelky Mgr. Soni Tomčíkové.

vedení školy

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v úterý dne 17. 1. 2023 v 15.30 hod v kmenových třídách. Schůzka třídních důvěrníků proběhne ve sborovně školy v 15.00 hod.

V čase od 15.30 – 17.00h, bude k dispozici paní PhDr. Jaroslava Pavlíčková ze Sociálně pedagogické poradny Zlín. Individuálně s ní můžete řešit: výchovné problémy, vztahy v rodině, vztahy s vrstevníky, motivaci žáků k učení a jiné. Pokud máte zájem o setkání v konkrétním čase, volejte přímo paní Pavlíčkové na tel: 731 428 594. Její konzultace budou probíhat ve třídě 3. A, č. 8 vedle sborovny školy.

Pozn: Třídní schůzky ve třídě 3. A , 4. A začínají v 15.00 hod.

vedení školy