Projektové vyučování

Co je projektové vyučování?

Projektové vyučování patří mezi nejkomplexnější vyučovací metody, kde se může prolínat celá škála jednodušších různorodých vyučovacích metod, z velké části jde o metody činnostního učení, které je nejpřirozenějším způsobem výuky.

Projektová metoda je alternativním způsobem výuky k tradiční výuce založené na střídání různých předmětů, které na sebe obsahově ani tematicky nenavazují. V projektovém vyučování je učivo koncentrováno do jednoho celku, ale žáci na něj nahlížejí (přichází k němu) z různých úhlů pohledu.

Cílem projektového vyučování v žádném případě není předání velkého množství poznatků v krátkém čase, ale rovnoměrné formování osobnosti žáka. Vede žáky k samostatnosti, aktivitě a tvořivosti, staví na principu spojení školy s běžným životem. Projektová výuka rozvíjí nejen obecné dovednosti a kompetence, ale vede i k osvojování specifických odborných dovedností a vědomostí.

Počítání s Harry Potterem

Halloweenské učení ve 2. A

Projekty ve školní družině a školním klubu

I. světová válka

Bez vody to nejde

Jan Amos Komenský

Finanční gramotnost