Školní parlament

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLEŠOV

Náš školní parlament se skládá z jednoho až ze dvou zástupců z každé třídy. Setkáváme se pravidelně ve sborovně školy, abychom s výchovnou poradkyní  projednali záležitosti týkající se třídních kolektivů.
Každý ze zástupců třídy může říci, co by chtěl on a jeho třída změnit, co by bylo přínosem pro žáky, anebo také informovat o vztazích ve třídě, či cokoliv jiného. Všechno poté školní parlament společně projednává a vymýšlí řešení.
Některé užitečné, zajímavé nebo potřebné návrhy poté přednáší předsedkyně parlamentu vedení školy, poté na Parlamentu dětí a mládeže města Holešova (PMD), který se skládá ze zástupců všech tří základních holešovských škol, Střední policejní školy MV a také Gymnázia Ladislava Jaroše. Tento městský parlament má možnost přednést vše i u zastupitelů města a pana starosty na zasedání s nimi na Městském úřadě nebo se zapojit do různých projektů na zpříjemnění života v našem městě.
Školní parlament může být a také je velmi užitečný v tom, že i žáci smí říci své nápady či názory, a možná tím i zlepšit prostředí, ve kterém vyrůstají.

Koordinátor činnosti: Mgr. Andrea Kubálková (výchovná poradkyně)
Termíny setkání:  velká přestávka vždy první pondělí v měsíci, sborovna školy

Členové školního parlamentu na školní rok 2022/2023

2. A  Šimon Králik, Jakub Hejník
2. B  Sofie Konečná, Barbora Dokoupilová
3. A  Caroline Holomková, Adam Fabián
4. A  Vojtěch Dokoupil, Ema Bakalová
5. A  Jindřich Műnster, Lukáš Dědičík
6. A  Megan Březíková, David Lehnert
7. A  Alena Pavelcová, Daniel Hlaváč
8. A  Dominik Krutil, Květoslav Odstrčilík
9. A  Anna Sonntagová (předsedkyně), Veronika Lišková (místopředsedkyně)