Školní parlament

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLEŠOV

Náš školní parlament se skládá z jednoho až ze dvou zástupců z každé třídy. Setkáváme se pravidelně ve sborovně školy, abychom s výchovnou poradkyní  projednali záležitosti týkající se třídních kolektivů.
Každý ze zástupců třídy může říci, co by chtěl on a jeho třída změnit, co by bylo přínosem pro žáky, anebo také informovat o vztazích ve třídě, či cokoliv jiného. Všechno poté školní parlament společně projednává a vymýšlí řešení.
Některé užitečné, zajímavé nebo potřebné návrhy poté přednáší předsedkyně parlamentu vedení školy, poté na Parlamentu dětí a mládeže města Holešova (PMD), který se skládá ze zástupců všech tří základních holešovských škol, Střední policejní školy MV a také Gymnázia Ladislava Jaroše. Tento městský parlament má možnost přednést vše i u zastupitelů města a pana starosty na zasedání s nimi na Městském úřadě nebo se zapojit do různých projektů na zpříjemnění života v našem městě.
Školní parlament může být a také je velmi užitečný v tom, že i žáci smí říci své nápady či názory, a možná tím i zlepšit prostředí, ve kterém vyrůstají.

Koordinátor činnosti: Mgr. Andrea Kubálková (výchovná poradkyně)
Termíny setkání:  velká přestávka vždy první pondělí v měsíci ve sborovně školy

Členové školního parlamentu na školní rok 2021/2022

2. A Jakub Chmela, Viktor Mikulčík, Adam Fabián
3. A Vojtěch Dokoupil, Ema Bakalová
4. A Jindřich Műnster, Lukáš Dědičík
5. A Megan Březíková, Julie Stratilová
6. A Alena Pavelcová, Vojtěch Dědičík
7. A Dominik Krutil, Jiří Přikryl
8. A Nikol Gregorová, Anna Sonntagová
9. A David Mrňka, Matěj Chudárek, Tereza Balážová