Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg (1559×346)

Odkaz na web UTB ve Zlíně: https://www.utb.cz/home-projekty/ikap-ii-projekt-rozvoje-vzdelavani/podpora-nadanych-a-mimoradne-nadanych-zaku/

Logolink OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Zpracování osobních údajů v projektu se řídí platnými zákonnými normami a ochranou osobních údajů UTB ve Zlíně. Bližší informace ke způsobu jejich zpracování můžete nalézt přímo na webových stránkách UTB ve Zlíně, v sekci Ochrana osobních údajů – https://www.utb.cz/ochrana-osobnich-udaju/.