Informace Městské policie Holešov

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Městská policie Holešov informuje, že parkování ve Smetanových sadech je zakázáno. K parkování můžete využít nové parkoviště na ulici Plačkov u Sokolovny nebo parkoviště u Městského úřadu (do 8.00 h je bez poplatku).

Vedení školy dále upozorňuje na zákaz vjezdu do dvora školy.

Třídní schůzky

Vážení zákonní zástupci,

zveme  Vás na třídní schůzky v úterý dne 4. 6. 2019 v 15,30 h, které budou zahájeny společným setkáním v tělocvičně školy z důvodu podání informací ohledně stavebních úprav v bezprostředním okolí školy a doplňkové volby do Školské rady při 2. Základní škole Holešov. Vaše účast je důležitá.

V kmenových třídách proběhnou třídní schůzky od 16,00 h.

vedení školy

Ukázkové hodiny na I. stupni

7. 3. 2019 a 14. 3. 2019  (7.55 – 10.40)

časový rozpis výuky

 1. hodina 7.55 –   8.40
 2.
hodina 8.50 –   9.35
 3.
hodina 9.55 – 10.40

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste byli na Vámi zvolené vyučovací hodině ve třídě vždy na začátku, a umožnili tak nerušený průběh ukázkových bloků.

1. A Český jazyk (1. + 2. h) My jsme žáci prvňáčci, ve škole máme legraci. Stačí nám jen chvilenka na ta všechna písmenka.
Matematika (3. h) Plus a mínus, to je hraní, žádné těžké počítání. S číslicemi kouzlíme, výsledek hned povíme. Přijďte mezi nás, strávit pěkný čas.
2. A Český jazyk (1. h) Přijďte se k nám podívat, vše se budeme snažit ukázat. Rádi Vás uvidíme ve čtvrtek v naší třídě!
Matematika (2. h) My jsme žáci 2. A, učí nás Zacharová, šikovní jsme velice, učíme se číslice.
Anglický jazyk (3. h) Angličtina, ta je fajn, trávíme s ní rádi time. Písničky i slovíčka, to je pro nás hračička.
3. A Český jazyk (1. h) Třetí třída – devět let, radost na nás pohledět, český jazyk – všechna íčka, vlezou se nám do malíčka.
Anglický jazyk (2. h)  
Matematika (3. h) Chcete umět násobit? Přijďte s námi závodit! Nebojte se, žádné strachy, přijďte mezi nás, naučíme to i vás.

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

konec prvního pololetí školního roku 2018/2019 je za dveřmi, a proto Vás všechny zveme v úterý 15. 1. 2019 v 15,30 k třídním schůzkám, které se uskuteční v kmenových třídách.

Rovněž zveme všechny třídní důvěrníky do sborovny školy v 15,00 hodin.

vedení 2. Základní školy Holešov

Chcete pro své dítě to nejlepší?

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zvažujete, do které školy zapíšete své dítě ke školní docházce od příštího školního roku?

Naše škola bude kromě klasické třídy paralelně otevírat i třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.

První informativní schůzka ohledně tohoto speciálního nadstandardního programu, kde Vám podáme podrobnější informace a rádi zodpovíme Vaše dotazy, se koná 10. 12. 2018 v 17, 00 v 2. Základní škole Holešov.

Těšíme se na Vás!!!

 
 

Organizace prvního školního týdne

Výuka v novém školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018 a bude na

I. i II. stupni ukončena v 9, 35 hod.

Školní družina bude 3. 9. 2018 v provozu do 16, 30 hod pro 1. – 5. ročník.

Dne 3. 9. 2018 nebude v provozu ranní družina.

Výuka 4. 9. 2018 proběhne na I. stupni do 11, 35 hod, na II. stupni do 12, 30 hod.

Výuka od 5. 9. 2018 bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Milí prvňáčci,

blíží se Váš první školní den a my už se na Vás moc těšíme. Sejdeme se v 7, 55 hod ve třídě. První školní den vstupujete do školy se svými rodiči hlavním vchodem. S sebou si vezměte aktovku a úsměv na tváři.

Výuka v 1. třídě:

3. 9. 2018    7, 55 hod –    8, 40 hod

4. 9. 2018    7,  55 hod –   9, 35 hod

5. 9. 2018    7, 55 hod –   9, 35 hod

6. 9. 2018    7, 55 hod – 10, 40 hod

7. 9. 2018    7, 55 hod – 10, 40 hod